Есе - Підвищення ролі книги в житті дітей

Реферат
 • формат doc
 • размер 22 КБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
1 стор. Севастопольський міський гуманітарний університет. Вас запросили на радіо або на телебачення. Завдання - виступити з конструктивними пропозиціями, спрямованими на підвищення ролі книги в житті дітей. Складіть виступ за таким початком: .Скільки не повторюй дітям: «Читати - добре!», - більше читати вони від цього не будуть. А що якщо.

Есе - Приклад репортажу на тему: Вчительські будні

Реферат
 • формат doc
 • размер 22.5 КБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
1 стор. Севастопольський міський гуманітарний університет. Уявіть себе репортером. Ваше завдання - провести двохвилинний репортаж на тему: «Вчительські будні». На прикладі репортаду "Вчительські будні" показана структура міні-репортажу. Яким він може бути.

Есе - Гарна й погана реклама на телебаченні

Реферат
 • формат doc
 • размер 34 КБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
2 стор. Севастопольський міський гуманітарний університет. Виступ на 2-3 хвилини на тему "Гарна й погана реклама на телебаченні". Роздуми, факти. Декілька років тому після переходу України до ринкової економіки відбулася комерціалізація значної кількості телевізійних каналів. Телевізійний ефір заповнили передачі, виготовлені в комерційних цілях і спрямовані на приваблення значних аудиторій глядачів, з метою отримання прибутку. Джерелом такого пр...

Каталог - Бібліографічний огляд на тему: Як стати гарним оратором

Справочник
 • формат doc
 • размер 29.5 КБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
Бібліографічний список. 1 стор. Севастопольський міський гуманітарний університет. 14 джерел (список літератури), які добре висвітлюють тему «Як стати гарним оратором».

Доповідь - Прислів’я і приказки на тему Як стати гарним оратором

Реферат
 • формат doc
 • размер 28 КБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
2 сторінки. Севастопольський міський гуманітарний університет. 39 прислів’їв і приказок та афорізмів, які тісно повязані з такими темами, як , естетичні смаки, якості мовлення і мовленнєвої поведінки.rn

Реферат - Еристика, правила і помилки аргументації

Реферат
 • формат doc
 • размер 47.5 КБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
Севастопольський міський гуманітарний університет. Філологічний факультет. Кафедра української філології. Севастополь, 2011 - 8 сторінок. Бродська Р.В. Аргументи повинні бути сформульовані ясно і чітко Аргументи повинні бути висловлюваннями, які повністю або частково обґрунтовані Обґрунтування аргументів повинно проводитися незалежно від тези Аргументи повинні бути достатніми для обґрунтування тези Аргументи повинні відповідати тезі, яка обґрунт...

Реферат - Предмет риторики как науки. Структура риторики. Функции риторики

Реферат
 • формат rtf
 • размер 24.7 КБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
16 стр. Предмет риторики как науки Структура риторики Функции риторикиrn

Шпаргалка по Риторике тест 42 вопроса

Шпаргалка
 • формат docx
 • размер 16.22 КБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Москва МИЭМП 2011г. 2 страницы Зеленые правильные, красные неправильные вопросы и ответы Какова по Аристотелю цель эпидестической речи: - обвинять или оправдать; На какой метафоре основывает свою политику Б. Обама? – политика – это война; Какое расстояние считается идеальным для делового общения: - круг диаметром два – два с половиной метра; Какой из перечисленных тропов называется «скрытым сравнением» - метафора; Какое направление риторики про...

Хазагеров Г.Г. Риторический словарь

 • формат djvu
 • размер 5.69 МБ
 • добавлен 27 января 2012 г.
М.: Флинта, Наука, 2009. Словарь состоит из двух частей: основной и справочной. В основной материал упорядочен по тематическому принципу. Каждый раздел посвящен группе риторических тем (композиции речи, языку, аргументации и т.п.). Разделы снабжены предисловиями, которые вкупе с основными словарными статьями раздела служат путеводителем по каждому из разделов. В словарных статьях, снабженных иллюстрациями, собран максимум сведений по данной теме...

Байсара Л.І. Опорний конспект лекцій з курсу Риторика

 • формат doc
 • размер 259 КБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
Дніпропетровськ, РВВ ДНУ, 41 стр. Статус риторики і її звязки з іншими науками. Зміст риторики, Сутність і компоненти поняття „Риторична формула. Риторичні закони. Зв’язок риторики з іншими науками. Основні поняття класичної риторики. Основоположні розділи класичної риторики. Риторика і воля до влади. Закони риторики. Тести. Рекомендована література:

Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Риторика

 • формат pdf
 • размер 20.36 МБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
Навч. посібник. — Львів: Світ, 2001. — 240 с. У посібнику докладно висвітлено особливості розвитку риторики в різні історичні епохи, всебічно проаналізовані основні види красномовства (академічне, політичне, судове, церковне, суспільно-побутове). Великий інтерес викликають методичні та практичні рекомендації щодо підготовки ораторського твору: вдосконалення його структури, логічних та емоційних засад. Для студентів юридичних, філологічних, педаг...

Презентация по ораторскому искусству

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1.31 МБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
13 слайдов. Уровни ораторского мастерства. Назначение частей речи. Критерии по которым аудитория оценивает оратора. Составляющие техники речи. Критерии оценки речи оратора. Частые атрибуты ораторов. Приемы Барака Обамы. Приемы Стива Джобса.

Шпаргалка по риторике

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 14.31 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
8 стр. Что такое риторика. Причины возникновения науки о речевом воздействии в XX в. Способы речевого воздействия. Факторы, правила и приемы речевого воздействия. Коммуникативная позиция. Понятие эффективной коммуникации. Вербальное речевое воздействие. Факторы усиления коммуникативной позиции говорящего. Невербальное речевое воздействие. Виды невербальных сигналов. Невербальные средства усиления коммуникативной позиции говорящего. Виды публичны...

Реферат - Речь адвоката - защита на уголовном процессе

Реферат
 • формат docx
 • размер 19.39 КБ
 • добавлен 21 января 2012 г.
ТНУ, Крым, 2004г. - 3 стр. Защитительная речь адвоката. выступление на ораторском искусстве против прокурора на уголовном процессе по делу об убийстве.

Реферат - Риторика Аристотеля

Реферат
 • формат rtf
 • размер 14.47 КБ
 • добавлен 20 января 2012 г.
Краткая история доаристотелевской риторики. Ораторское искусство Греции IV века "Риторика" Аристотеля Определение риторики Аристотелем Место "Риторики" Аналитика и диалектика как теоретическая база риторики Процесс убеждения (способы и приёмы убеждения) Необходимые условия убедительности речи Истинность, правдоподобность Эмоциональная сторона речи Стиль речи Заключение Список использованной литературы

Аннушкин В.И. История русской риторики. Хрестоматия

 • формат fb2, rtf
 • размер 11.23 МБ
 • добавлен 16 января 2012 г.
Флинта, Наука; 2011-416 с. Хрестоматия по истории русской риторики включает многие впервые публикуемые материалы рукописных риторик XVII-XVIII вв., а также ставшие библиографической редкостью учебники XVIII – первой половины XIX в. Историко-филологический комментарий позволяет познакомиться с биографиями и творчеством основных ученых-риторов, профессоров академий и университетов. Хрестоматия может быть полезна учителям-словесникам, преподавател...

Мельник В.В., Решетова Н.Ю. Судебная речь государственного обвинителя

 • формат docx
 • размер 100.64 КБ
 • добавлен 16 января 2012 г.
Содержание Предисловие Методика подготовки и произнесения государственным обвинителем судебной речи Общая характеристика судебной речи государственного обвинителя, ее цель и задачи Изучение материалов уголовного дела Определение позиции по уголовному делу и вида судебной речи Подготовка государственным обвинителем судебной речи Структура и содержание обвинительной речи Форма обвинительной речи Выступление государственного обвинителя с репликой От...

Стернин И.А. Риторика

 • формат djvu
 • размер 4.4 МБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
Воронеж: Издательство «Кварта», 2002. — 224 с. Пособие предназначено для преподавателей, аспирантов и студентов вузов, учащихся техникумов и школ. Работа с пособием способствует формированию практических риторических навыков вступающих в жизнь выпускников — будущих специалистов в различных сферах. Владение собственной речью позволит им достигнуть успеха в профессиональной деятельности. Пособие содержит краткие объяснения, вопросы для самопроверк...

Стернин И.А. Риторика

 • формат pdf
 • размер 8.33 МБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
Воронеж: Издательство «Кварта», 2002. — 224 с. Пособие предназначено для преподавателей, аспирантов и студентов вузов, учащихся техникумов и школ. Работа с пособием способствует формированию практических риторических навыков вступающих в жизнь выпускников — будущих специалистов в различных сферах. Владение собственной речью позволит им достигнуть успеха в профессиональной деятельности. Пособие содержит краткие объяснения, вопросы для самопроверк...

Стернин И.А. Практическая риторика

 • формат djvu
 • размер 4.79 МБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
5-е изд., стер. — М.: «Академия», 2008. — 272 с. Учебное пособие содержит краткие объяснения риторических правил, приемов, понятий, практические задания для приобретения и отработки практических риторических навыков. Основные задания пособия снабжены ответами. Книга будет полезна при изучении курсов «Культура общения», «Русский язык как средство общения», «Русский язык и культура речи». Для студентов высших учебных заведений. Может быть интересн...

Аннушкин В.И. Риторика. Экспресс-курс

 • формат pdf
 • размер 1.56 МБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
Издательство: Флинта Наука ; 2011-224 с. учебное пособие. 3-е издание. В пособии представлены материалы экспресс-курса риторики, включающие основные темы и разделы риторики как науки и искусства убедительной и эффективной речи. Теоретический материал дается в виде сжатых рекомендаций и советов, предложены образцы классических речей, примеры современных риторических учебных речей и сочинений. В пособии приведены разнообразные практические задания...

Стернин И.А. Практическая риторика

 • формат pdf
 • размер 8.05 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
5-е изд., стер. — М.: «Академия», 2008. — 272 с. Учебное пособие содержит краткие объяснения риторических правил, приемов, понятий, практические задания для приобретения и отработки практических риторических навыков. Основные задания пособия снабжены ответами. Книга будет полезна при изучении курсов «Культура общения», «Русский язык как средство общения», «Русский язык и культура речи». Для студентов высших учебных заведений. Может быть интересн...

Кубиц Г.В. Юридическая риторика

 • формат docx
 • размер 1.03 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
ЮУрГУ, Челябинск, 2005 УМК включает: рабочую программу дисциплины, календарно-тематический план для самостоятельной работы студентов, теоретический материал, содержащий лекции по дисциплине, вопросы для самоконтроля, задания для самостоятельного изучения, тесты, методические указания по изучению теоретического материала, выполнению практических и контрольных заданий, словарь, списки основных и дополнительных информационных источников. Учебно-м...

Доповідь (ораторський виступ) - Терроризм

Реферат
 • формат doc
 • размер 86 КБ
 • добавлен 08 января 2012 г.
НПУ ім. Драгоманова, Україна, Київ, 2008, 12 с. (мова укр.) "Пункт призначення безвість" Історія виникнення тероризму Тероризм сьогодні Тероризм, як поняття і явище; боротьба з тероризмом

Онуфрієнко Г.С. Риторика

 • формат pdf
 • размер 6.57 МБ
 • добавлен 03 января 2012 г.
Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 592 с. Це ґрунтовний навчальний посібник, у якому в оригінальний спосіб систематизовано висвітлено основоположні поняття і категорії загальної та прикладної риторики. Своїм змістом посібник забезпечує активну технологію здобуття знань, високий ступінь мотивації навчальної діяльності, розвиває креативні здібності і навички самостійної роботи, що відповідає цілям та пріоритетам Болонського процесу...

Семінари з риторики

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 146.22 КБ
 • добавлен 03 января 2012 г.
Основні риси риторики Давнього Сходу. Риторика Давньої Месопотамії. Риторика давньої Давнього Єгипту. Риторика Індії. Риторика Давнього Ірану. Риторика Давнього Китаю. Ораторство Демосфена. Риторика Платона. Історія і досвід давньоримської риторики. К.Тацит про причини занепаду латинського красномовства. Риторичні трактати Цицерона. Педагогічні ідеї риторики Квінтіліана. Античний риторичний ідеал. Риторика Стародавнього Риму. Риторична діяльність...

Реферат - Культура ведения делового спора

Реферат
 • формат docx
 • размер 94.11 КБ
 • добавлен 30 декабря 2011 г.
Г. Пермь, Пермский государственный национальный исследовательский университет, предмет «Тренинг профессионально ориентированных риторики, дискуссии и общения», 2 курс магистратуры химического факультета. 2011 г. 31 стр. Терминология Стратегии и тактики ведения письменного спора А вообще стоит ли спорить? Доказательства вообще. Виды спора Спор из-за истинности мысли Спор из-за доказательства Стратегия и тактика делового спора Правила формулиро...

Шпора з риторики

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 65.2 КБ
 • добавлен 28 декабря 2011 г.
КУ Грінченка, 2011 р, Викладач - Лахно 9 стор. Афіни Риторика Арістотеля Аудиторія Риторична діяльність Демосфена Концепція Сократ Софістична та діалектична модель риторики Аргументація. Закони логіки.

Волков А.А. Основы риторики

 • формат djvu
 • размер 4.75 МБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
Учебное пособие для вузов. М.: Академический проект, 2003 г. - 304 с. Книга содержит систематическое изложение понятий и категорий общей риторики. Она создана на основе курса лекций, который читается автором на филологическом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова, и является руководством для студентов и аспирантов, изучающих риторику. Книга адресована также специалистам, интересующимся проблемами риторики, преподавателям риторики и всем, чья профес...

Тесты - Общая риторика

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 48 КБ
 • добавлен 18 декабря 2011 г.
МЭСИ, 2011 - 6 с. Примеры заданий: Риторика возникла: 5 — 4 вв. до Р.Х. Эпоха, в которую возникло и очень ценилось азианское красноречие, называлась: Эллинизм Эпоха, в которую риторику стали рассматривать как ложную по существу науку о словесных ухищрениях, вводящих в заблуждение: Древняя Греция Эпоха, в которую не было востребовано светское красноречие и очень ценилось искусство проповеди, называлась: Средние века Назовите три основных ро...

Бродська Р.В. Риторика

 • формат doc
 • размер 401.5 КБ
 • добавлен 16 декабря 2011 г.
Практикум. Методичні рекомендації для слухачів системи післядипломної освіти та вчителів української мови і літератури загальноосвітніх шкіл . Севастополь : Рібест, 2008. – 44 с. Пропоновані методичні рекомендації складаються з блоку практичних завдань до тем, передбачених програмою курсу «Риторика». Система аналітичних, творчих та ігрових вправ дасть можливість слухачам курсів використовувати їх у середній школі, навчаючи учнів як підготувати і...

Горте М.А. Фигуры речи. Терминологический словарь

Словарь
 • формат pdf
 • размер 11.63 МБ
 • добавлен 16 декабря 2011 г.
М.:НЦ ЭНАС, 2007. – 208 с. ISBN: 978-5-93196-682-3 Словарь представляет собой уникальный опыт создания справочника на основе древнегреческих, латинских и русских риторик. В нем описано более 200 риторических и стилистических приемов, даны русские соответствия греческим и латинским названиям, примеры использования фигур в произведениях мировой литературы. Словарь предназначен для специалистов, студентов-филологов, журналистов, а также для всех, к...

Лекции по риторике

Статья
 • формат docx
 • размер 125.5 КБ
 • добавлен 14 декабря 2011 г.
29 страниц, 2011 г. Мои лекции включают в себя следующие темы: Риторика как искусство красноречия и наука убеждения Словесность Печатная словесность. Риторика как ораторское искусство. Фигуры речи. Доказательство в споре. Виды споров. остерегайтесь подделок

Алексеева В.О. Ораторское искусство

 • формат doc
 • размер 1.86 МБ
 • добавлен 13 декабря 2011 г.
Учебное пособие / В. О. Алексеева; Федеральное агентство по образованию, Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина, Академия непрерывного образования. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2006. 369 стр. Учебно-методическое пособие с изложением основ классической риторики и современных аспектов ораторского искусства. Настоящее пособие представляет собой системный лекционный курс, освещающий различные аспекты как классической риторики, так и современ...

Лукьянова Н.А. Учимся говорить публично

 • формат doc
 • размер 954.5 КБ
 • добавлен 13 декабря 2011 г.
Учебно-методическое пособие / Н. А. Лукьянова. – Омск : СибГУФК, 2008. – 107 с. В учебно-методическом пособии рассмотрены вопросы по организации, подготовке и проведению публичных выступлений. Содержатся сведения об истории возникновения науки – риторика. Подробно представлены этапы подготовки публичного выступления. Приведены практические рекомендации, деловые игры, комплексы упражнений по развитию речемыслительных способностей, трафареты высту...

Цицерон

Реферат
 • формат doc
 • размер 18.42 КБ
 • добавлен 12 декабря 2011 г.
Ярославль ЯГПУ Преподаватель: Ягнятинская М.М. 2009 - 10 с. Реферат о жизни и вкладе в риторику знаменитого оратора Цицерона. Риторическая теория Цицерона. Введение. Римское ораторское искусство Биография Цицерона Заговор Катилины Изгнание Оппозиция Марку Антонию и смерть Риторическая теория Цицерона. Его основные произведения

Контрольная работа - Эристика

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 92 КБ
 • добавлен 10 декабря 2011 г.
Луганск, ВНУ им. Даля; преподаватель Недобега А.А.; дисциплина Эристика; 2011 год; 16 стр. Что такое спор как отдельный вид аргументации? Каковы обязательные признаки спора? Теория и практика красноречия в Древней Греции Подготовьте публичное выступление любого вида на самостоятельно выбранную тему, исходя из следующих требований: время выступления 5 минут, четко сформулировав вид, тему, цель, определив предполагаемую аудиторию. Какие виды аргум...

Контрольная работа - Риторика

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 86.5 КБ
 • добавлен 03 декабря 2011 г.
ЗабГУ, Россия, 18 стр., 2011 г. Оглавление: Введение. Культура речи оратора. Слагаемые речевой культуры. Преимущество устной речи над письменной. Основные требования к языку выступления. Средства речевой выразительности. Заключение. Список используемой литературы.

Доклад - Платон

Реферат
 • формат doc
 • размер 56.5 КБ
 • добавлен 26 ноября 2011 г.
Южный Федеральный университет, 4 курс. 2011 г. 5 страниц. Биография Платона Интересные факты о Платоне Риторика Платона Афоризмы и высказывания Платона

Tomlinson Barbara. Feminism and Affect at the Scene of Argument

 • формат pdf
 • размер 1.92 МБ
 • добавлен 10 ноября 2011 г.
Beyond the Trope of an Angry Feminist. Феминизм и аффект (эмоции) на сцене спора. Что стоит за тропом сердитой феминистки. Temple University Press, Филадельфия, 2010. Язык: английский. 289 стр. Содержание: - Transforming the Terms of Reading: Ideologies of Argument and the Trope of the Angry Feminist - Ideologies of Style: Discursive Policing and Feminist Intersectional Argument - Anger: Grammars of Aff ect and Authority - Tough Babies, or Ange...

Реферат - Ділова риторика, підготовка та композиція публічного виступу

Реферат
 • формат doc
 • размер 107.5 КБ
 • добавлен 08 ноября 2011 г.
Київський національний торговельно-економічний університет. Вінницький торговельно-економічний інститут. Кафедра сучасних європейських мов. 2011 - 18 с. Зміст Вступ Риторика як наука і мистецтво Підготовка до публічного виступу Композиція публічного виступу Висновок Список використаних джерел

Тесты с ответами по судебной риторике

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 16.99 КБ
 • добавлен 01 ноября 2011 г.
Какое из высказываний наиболее точно раскрывает смысл выражения: «Риторика есть определенный тип филологического мировоззрения»? Раздел подготовки оратора к речи, где рассматриваются вопросы ясности речи, ее правильности, уместности, пышности, называется: Раздел подготовки оратора к речи, связанный с искусством ее запоминания, называется Раздел подготовки оратора к речи, связанный с определением статусов и топов, называется. Попытка срыва выс...

Мурина Л.А.(ред.) Риторика: Практикум для юристов

Практикум
 • формат doc
 • размер 604 КБ
 • добавлен 31 октября 2011 г.
Л.А. Мурина, Т.В. Игнатович, Т.В. Рубаник; под ред. Л.А.Муриной. - Минск: БГУ, 2003. - 88 с. В практикуме изложены основные вопросы профессионально ориентированной риторики. Рекомендуется студентам-юристам, а также студентам гуманитарных факультетов университета и всем желающим в качестве практического пособия для повышения уровня коммуникативно-речевого развития.rn

Лузік Е.В., Ільїна Т.В. Риторика: майстерність переконання (модуль ІІ)

 • формат rtf
 • размер 847.38 КБ
 • добавлен 25 октября 2011 г.
Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2006. – 76 с. Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми модульного курсу Риторика. Авторами розглянуто, на науково-теоретичній основі сучасної риторичної культури, питання, які допомагають вирішити коло професійно-практичних завдань комунікативної діяльності майбутніх спеціалістів. Розраховано на студентів гуманітарних факультетів технічних університетів.

Лузік Е.В., Ільїна Т.В. Риторика: майстерність переконання (модуль І)

 • формат rtf
 • размер 1.09 МБ
 • добавлен 25 октября 2011 г.
Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2005. – 84 с. Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми модульного курсу Риторика. Авторами розглянуто, на науково-теоретичній основі сучасної риторичної культури, питання, які допомагають вирішити коло професійно-практичних завдань комунікативної діяльності майбутніх спеціалістів. Розраховано на студентів гуманітарних факультетів технічних університетів.

Информационная речь

 • формат docx
 • размер 22.36 КБ
 • добавлен 18 октября 2011 г.
Как и сражение, речь необходимо планировать. Ее содержание и приемы должны быть стратегически разработаны так, чтобы они привели к поставленной цели. Цель же информационной речи помочь познать и усвоить, а это достижимо лишь при условии, если речь интересна и ясна. Интерес, который должна пробудить информационная речь, вытекает из желания познать. Ясность речи способствует удовлетворению этого желания. Интерес, вызываемый речью, и ясность ее — дв...

Презентации - Сборник методических материалов в помощь преподавателю курса Культура речи и деловое общение

Презентация
 • формат pptx, docx, ppt
 • размер 951.5 КБ
 • добавлен 18 октября 2011 г.
Включает в себя 9 презентаций (6 лекционных и 3 для практических занятий). Может использоваться при преподавании курса "Культура речи и деловое общение" для студентов-нефилологов по направлению бакалавриат. Разработано в соответствии с ПрООП ВПО. Содержание: Раздел 1. Культура речи и деловое общение как предмет изучения Речь как конкретная последовательность языковых единиц в устной и письменной реальности. Формы речи. Этический, нормативный, к...

Курсова робота - Риторичні особливості мовлення у політичних ток-шоу

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 100.22 КБ
 • добавлен 18 октября 2011 г.
Маріупольський державний університет, 2011 рік. Викладач - Карпиленко В.А. У теоретичній частині роботи розглядається історія становлення та розвитку ораторського мистецтва, риторичні елементи у політичній промові, а також прагматичний аспект публічних промов політиків. У практичній частині досліджуються особливості ведення дискусії в українських політичних ток-шоу «Свобода слова», «Велика політика» та «Шустер live». На прикладі виступів Юлії Ти...

Ивакина Н.Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов)

 • формат pdf
 • размер 1.87 МБ
 • добавлен 10 октября 2011 г.
Учебное пособие. М.: Юристъ, 2007. — 464 с. Данная работа является вторым изданием учебного пособия по курсу "Судебное ораторское искусство" и адресована студентам юридических факультетов вузов и техникумов, а также юристам - практическим работникам. В пособии рассматриваются назначение и характерные особенности судебной речи как жанра ораторского искусства, способы и методы аргументации, речевые средства логичности и воздействия судебной речи...

Презентация - Методика публичных выступлений и полемического общения

Презентация
 • формат ppt
 • размер 88 КБ
 • добавлен 08 октября 2011 г.
Международный юридический институт, Москва, 14 слайдов, 2011 год Дисциплина "Ораторское искусство юриста" Виды ораторского искусства. Классификация А.Е. Михневича. Методы полемики. Методы и приемы полемики и опровержения тезиса. Ошибки и уловки аргументации. Искусство судебного оратора. Качества воздействующей речи. Лингвистические термины. Назначение судебной речи. Отличительные черты судебной речи. Литература.

Іржи Томан. Мистецтво говорити

 • формат djvu
 • размер 7.12 МБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Автор: Іржи Томан. Название: Мистецтво говорити. Издание второе. Язык: украинский. Перевод с чешского языка. Изд-во: К.: Політвидав. України. Год: 1989. Страниц: 293. В науково-популярній книзі відомий чеський письменник і соціолог Іржі Томан на основі власного досвіду та життєвих спостережень дає практичні поради щодо того, як краще оволодіти технікою розмови з колегами, друзями, рідними, як побудувати свій виступ перед аудиторією. Дар слова — о...

Лисий. Речи

 • формат djvu
 • размер 2.85 МБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
М.: Ладомир, 1994 г., 384 с. Жанр: Античное ораторское искусство Лисий (445-380 гг. до н.э.) – один из 10 аттических ораторов, которых александрийские ученые признавали классическими. В настоящем сборнике даются переводы всех его сохранившихся речей. Перевод, статья, комментарии С.И.Соболевского, воспроизведено по изданию Академии 1933 года; новому изданию предпослано новое обширное предисловие Л.П.Маринович и Г.А.Кошеленко.

Лисий. Речи

 • формат pdf
 • размер 18.93 МБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
М.: Ладомир, 1994 г., 384 с. Жанр: Античное ораторское искусство Лисий (445-380 гг. до н.э.) – один из 10 аттических ораторов, которых александрийские ученые признавали классическими. В настоящем сборнике даются переводы всех его сохранившихся речей. Перевод, статья, комментарии С.И.Соболевского, воспроизведено по изданию Академии 1933 года; новому изданию предпослано новое обширное предисловие Л.П.Маринович и Г.А.Кошеленко.

Зарецкая Е.Н.Риторика: Теория и практика речевой коммуникации

 • формат doc
 • размер 623.84 КБ
 • добавлен 30 сентября 2011 г.
Содержание монографии соответствует проблематике, которую условно можно было бы назвать наукой и искусством общения, куда риторика, изучающая целесообразную речь, входит в качестве важнейшего компонента, так как основная нагрузка в человеческом общении падает на общение речевое. Рассчитана на широкий круг настоящих и будущих специалистов, профессиональная деятельность которых связана с речевым поведением: педагогов, депутатов, юристов, бизнесмено...

Хазагеров Г.Г. Убеждающая речь

 • формат pdf
 • размер 494.75 КБ
 • добавлен 26 сентября 2011 г.
Учебное пособие. – Ростов на Дону, ЮФУ, 2010. – 70 с. В пособии рассматриваются вопросы убеждающей речи, т. е. речи, связанной с проблемой убеждения партнера в чем-либо по устной и письменной коммуникации, как в монологической речи (устного выступления или письменного текста), так и в диалогической речи (искусство ведения переговоров, эристика). Учебное пособие «Убеждающая речь» разработано для студентов 4 курса стационара факультета филологии...

Анисимова Т.В., Гимпельсон Е.Г. Современная деловая риторика

 • формат fb2
 • размер 602.49 КБ
 • добавлен 24 сентября 2011 г.
М.: Воронеж, 2004. - 432 с. Учебное пособие включает систематическое изложение учебного материала по курсу деловой риторики и имеет практическую направленность на обучение студентов ораторской деятельности. Включает оригинальные разработки авторов, не встречающиеся в другой литературе (см.: разделы Топосы, Взаимодействие текстов "Риторические жанры" и др.) Настоящее пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальностям «Менеджмент»...

Реферат - Развитие коммуникативной деятельности детей с нарушением интеллекта

Реферат
 • формат doc
 • размер 78.5 КБ
 • добавлен 20 сентября 2011 г.
Введение. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением интеллекта. Коммуникативная деятельность как основной фактор психического развития ребенка. Основные трудности в общении у детей с нарушениями интеллекта. Коррекционно-педагогическая работа с детьми с нарушениями интеллекта. Игровая деятельность с интеллектуально неполноценными детьми. Заключение

Контрольная работа - Выступление по афоризму

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 31.5 КБ
 • добавлен 20 сентября 2011 г.
Подготовлено на 2-х печатных страницах выступление на тему афоризма: «Чем умнее человек, тем больше своеобычности он находит во всяком, с кем общается. Для человека заурядного все люди на одно лицо». Б. Паскаль работа защищена на "отлично" в ГУУ г. Москвы, факультет управление персоналом, в 2010 году

Поварнин С.И. Искусство спора: о теории и практике спора

 • формат fb2
 • размер 114.93 КБ
 • добавлен 13 сентября 2011 г.
М.: Терра, 2009, 192 с. Книга С. И. Поварнина (1870-1952) - русского ученого, известного специалиста по логике и риторике - посвящена теории и технике спора и является одним из немногих проверенных временем практических пособий по искусству ведения дискуссии. Изданная впервые в первой четверти ХХ века и неоднократно переиздававшаяся, эта работа до сих пор остается актуальной. Классическая серьезная книга по искусству спора, написанная известны...

Реферат - История риторики

Реферат
 • формат doc
 • размер 157.5 КБ
 • добавлен 12 сентября 2011 г.
13 страниц Введение Возникновение риторики. Античность Становление риторики в период Средневековья Развитие риторики в период Ренессанса и Нового времени Риторика в XIX и XX веках Особенности риторики в России Нового времени Современная школьная риторика в России Список литературы

Бруссер A.M., Оссовская М.П. Правильная речь - путь к успеху. 104 упражнения для самостоятельной работы

 • формат djvu
 • размер 1.62 МБ
 • добавлен 07 сентября 2011 г.
М.: АртХаус медиа, 2009, 144с. В данном учебно-методическом пособии разработаны и собраны воедино упражнения по технике речи (дикция и орфоэпия). Авторами систематизированы типичные речевые ошибки, которые встречаются в современной речи, и предложены практические пути их устранения. Авторы, основываясь на многолетний опыт педагогической работы, создали уникальную методику по исправлению речевых недостатков, дающую стабильный положительный резу...

Препотенська М.П. Риторика

 • формат jpg
 • размер 41.81 МБ
 • добавлен 25 августа 2011 г.
Київ: Фірма "ІНКОС", 2011. - 252 с. Ритоторика, її проблематика і роль у суспільстві. Екзистенційні виміри риторики. Риторична культура особистості. Хронологія риторики. Первісні витоки. Античний період. Риторика як інструмент філософії. Слов'янське і українське красномовство здавна і до наших днів. Західний риторичний ренесанс. Риторика монологу. Публічна промова. Риторика діалогу. Еристика - мистецтво переконувати. Риторика конфлікту. Агональн...

Glenn C. The Harbrace Guide to Writing. Concise Edition

 • формат pdf
 • размер 10.87 МБ
 • добавлен 20 августа 2011 г.
Wadsworth Publishing, 2008. - 496 pages. The first situation-based 3-in-1 writing guide (including a rhetoric, reader, and research manual), Cheryl Glenn's "The Harbrace Guide to Writing. Concise Edition" infuses the common genres and strategies with a rhetorical awareness in the context of actual local situations. "The Harbrace Guide to Writing. Concise Edition" translates rhetorical theory into easy-to-follow (and easy-to-teach) techniques th...

Реферат - Риторика в России

Реферат
 • формат doc
 • размер 109 КБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
НИЕВ факультет психологии 3 курс факультет психологии 2011г Риторика на Руси до 17 века. Развитие риторики в России. Из истории риторики в России. Развитие риторики в настоящие время.

Калабин А. Управление голосом

 • формат fb2
 • размер 864.48 КБ
 • добавлен 25 июля 2011 г.
М: Эксмо, 2006, 160с. Уверенный голос с богатой интонационной и тембровой окраской способен так воздействовать на слушателей, что они пойдут за его обладателем в огонь и в воду. Напротив, неприятный и неубедительный голос способен свести на нет содержание самых разумных речей. В книге излагается новая нейробронхиальная теория голосообразования и созданная на ее основе, не имеющая аналогов методика настройки и развития голоса. Методика необхо...

Леммерман X. Учебник риторики. Тренировка речи с упражнениями

 • формат fb2
 • размер 647.42 КБ
 • добавлен 15 июля 2011 г.
М.: Интерэксперт, 1999, 256с. Перевод с немецкого С.Т.Бугло Этот учебник написан для школьников, для обучающихся самостоятельно и просто для заинтересованных лиц, то есть для представителей различных профессий и занятий, желающих освоить риторику. Предложенный учебник не научный трактат, не книга рецептов на все случаи риторики, а своего рода полезный справочник, обеспечивающий «страховку» в практической риторике. Предлагаемый учебник задуман к...

Гандапас Р. Камасутра для оратора

 • формат fb2
 • размер 499.12 КБ
 • добавлен 12 июля 2011 г.
М.: Олимп-Бизнес, 2008. - 272 с. Десять глав о том, как получать и доставлять максимальное удовольствие, выступая публично. Многим может показаться необычным и даже шокирующим название книги. Но оно продиктовано не только желанием привлечь внимание потенциального покупателя. Два базовых постулата книги вполне отвечают названию. Первый: важно не столько овладеть набором приемов воздействия на публику, сколько научиться получать удовольствие от с...

Ивакина Надежда. Основы судебного красноречия (риторика для юристов). Учебное пособие

 • формат fb2
 • размер 445.03 КБ
 • добавлен 27 июня 2011 г.
Издательский дом: Юристъ, 2007. - 464 стр. ISBN: 5-7975-0856-7, 978-5-7975-0856-4 Данная работа является вторым изданием учебного пособия по курсу "Судебное ораторское искусство" и адресована студентам юридических факультетов вузов и техникумов, а также юристам - практическим работникам. В пособии рассматриваются назначение и характерные особенности судебной речи как жанра ораторского искусства, способы и методы аргументации, речевые средства...

Richards. I. A study of misunderstanding and its remedies

 • формат pdf
 • размер 244.48 КБ
 • добавлен 25 июня 2011 г.
В разделе описывается формирование непонимания или разногласий во время дебатов. Исследуются способы преодоления непонимания или противоречия.

Weaver R. Ehtics of Rhetoric. The Phaedrus an the nature of rhetoric

 • формат pdf
 • размер 1.04 МБ
 • добавлен 25 июня 2011 г.
Этика и риторика в исскустве дебатов. Природа и свойства риторики, а также ее роль в искусстве дебатов.

Roskelly H. What Do Students Need to Know About Rhetoric?

 • формат pdf
 • размер 118.39 КБ
 • добавлен 25 июня 2011 г.
The AP Language and Composition Exam places strong emphasis on students’ ability to analyze texts rhetorically and to use rhetoric effectively as they compose essay responses. It’s an important question for teachers, therefore, to consider what students need to know about this often misunderstood term in order to write confidently and skillfully. The traditional definition of rhetoric, first proposed by Aristotle, and embellished over the centu...

Taller K., Vogt S. Useful debating phrases

 • формат doc
 • размер 45.5 КБ
 • добавлен 25 июня 2011 г.
How to open a debate. How to convince in a debate. Possible conclusions. Models of adress. Resolution introductory phrases.

The Jewish Countermodel: Talmudic Argumentation, the New Rhetoric Project, and the Classical Tradition of Rhetoric

 • формат pdf
 • размер 935.4 КБ
 • добавлен 25 июня 2011 г.
Chaim Perelman andLucie Olbrechts- Tyteca 's New Rhetoric Project (NRP) helped revive the study of rhetoric in the twentieth century. Although some believe their work is largely a reiteration of Aristotle's rhetoric and that Perelman owes a significant debt to Aristotle, I present evidence in this paper that Perelman was quite critical of the Western tradition of philosophy and of Aristotle's logic and rhetoric. Perelman turned to Jewish thinking...

Контрольная работа - Риторика как наука об искусстве и культуре речи, о способах речевого воздействия

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 125 КБ
 • добавлен 18 июня 2011 г.
Введение. Риторика как наука и искусство. История риторики. Риторика в России. Устная словесность. Бытовая речь. Стиль речи. Правильность речи. Невербальные средства общения. Мимика. Жестикуляция. Разнообразие жестов. Национальный характер жестов. Заключение. Список используемой литературы.

Реферат - Спор как форма организации человеческого общения

Реферат
 • формат docx
 • размер 20.84 КБ
 • добавлен 14 июня 2011 г.
Это мини-реферат, состоящий из 3,5 страниц. В нём рассказано об определении спора, видах споров, о правилах поведения во время споров. Университет имени Г. Плеханова.

Хохлина М.Л. (сост.) Современная филология в международном пространстве языка и культуры: Материалы Международной научно-практической интернет-конференции

Статья
 • формат pdf
 • размер 4.14 МБ
 • добавлен 13 июня 2011 г.
Астраханский государственный университет, 21 сентября 2010 г. – 20 января 2011 г. – Астрахань. – 2011. – 224 с. В сборнике представлены материалы международной интернет конференции, проходившей на форуме Астраханского государственного университета с 21 сентября 2010 года по 20 января 2011 года. Конференция проводилась кафедрой современного русского языка филологического факультета Института делового языка и профессиональных коммуникаций АГУ. Расс...

Шпоры по риторике

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 148 КБ
 • добавлен 05 июня 2011 г.
24 вопроса по риторике: Предмет и задачи современной риторики. Функции риторического анализа. Риторика античности: Древняя Греция, Рим. Риторика в средние века. Риторика в эпоху Возрождения. Риторика в Новое время. Риторика в России. Краткая характеристика этапов подготовки публичной речи (инвенция, диспозиция, элокуция). Инвенция: тема, тезис, проблема и цель. Диспозиция: структура речи и классический подход к композиции Жанры речи (обращение, в...

Хазагеров Г.Г. Политическая риторика

 • формат doc
 • размер 1.35 МБ
 • добавлен 04 июня 2011 г.
М.: Никколо-Медиа, 2002. учебник Учебник по политическому красноречию, предназначенный для широкого круга людей, профессионально связанных с политической риторикой, а также для всех интересующихся публичным политическим словом.

Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской литературной традиции

 • формат pdf
 • размер 29.12 МБ
 • добавлен 03 июня 2011 г.
М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. - 448 с. Цикл исследований, представленных в этой книге, посвящен выяснению связей между культурой мысли и культурой слова, между риторической рефлексией и реальностью литера- турной практики, а в конечном счете между трансформациями европейского рационализма и меняющимся объемом таких простых категорий литературы, как "жанр" и "авторство". В качестве содержательной альтернативы л огико-риторическом у по...

Лабораторная работа - хрия, описание, доказательство

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 29.64 КБ
 • добавлен 02 июня 2011 г.
Три вида текстов - описание, доказательство, хрия - писала сама к практической части экзамена. Филфак, КГУ, 2010. преподаватель - Руслана Викторовна Головина

Стовпец В.Г. Риторика: Избранные речи известных юристов

 • формат doc
 • размер 1.21 МБ
 • добавлен 01 июня 2011 г.
/ Хрестоматия. Одесса: ОНМУ, 2005. Часть первая. Обвинительные речи Цицерона. Oratio in Verrem. Речь против Вереса. Oratio in Catilinam. Речь против Катилины. Часть вторая. Судебные речи отечественных юристов. Речь П. А. Александрова по делу Засулич. Речь С. А. Адреевского по делу Андреева. Речь К. К. Арсеньева по делу Рыбаковской. Речь В. И. Жуковского по делу Гулак-Артемовской. Речь Н. П. Карабчевского по делу о крушении парохода «Владимир». Ре...

Кохтев Н.Н. Риторика (конспект книги виконаний студентом НАУ Лужиним В. Київ, 1998)

 • формат rtf
 • размер 8.32 МБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
Учеб. пособ. /М.: Просвещение, 1994. -207c. Книга, которую вы держите в руках, называется Риторика. Что же значит это слово? Обратимся к современным толковым словарям русского языка. В них написано, что риторика—теория красноречия, наука об ораторском искусстве. А кто же такой оратор? Толковый словарь В. Даля разъясняет: Оратор — вития, речистый человек, краснослов, мастер говорить о людях, проповедник. В Словаре современного русского языка (в...

Александров Д.Н. Риторика: учебное пособие

 • формат pdf
 • размер 2.29 МБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
Приводятся теоретические сведения (правила, связи, оценки и пр. ) и многочисленные упражнения, которые могут быть полезны начинающим освоение искусства красноречия, и тем, кто совершенствуется в ораторском искусстве. Предложена оригинальная авторская система учебных деловых игр. Представлены тесты, которые в изложении автора позволяют значительно расширить философский и риторический кругозор обучающихся. Пособие содержит хрестоматию, словарь, пер...

Реферат - Развитие ораторского искусства в эпоху античности

Реферат
 • формат doc
 • размер 95 КБ
 • добавлен 30 мая 2011 г.
Введение. Ораторское искусство древней Греции. Горгий. Лисий. Эпоха эллинизма. Дион Хрисостом. Ораторское искусство древнего Рима. Цицерон. Заключение.

Иванова С.Ф. Риторика

 • формат doc
 • размер 540.5 КБ
 • добавлен 27 мая 2011 г.
Автор: Софья Иванова Издательство: Школа-Пресс, 1997г. Мягкая обложка, 400 стр. Эта книга для тех, кто хочет преодолеть муки слова и овладеть даром речи. Умение говорить, доказывает автор, нужно человеку не только для практических целей (написать послание, сочинение, подготовить сообщение на конференции, выступить с убедительной речью, аргументированно отстаивать свою точку зрения в любой аудитории и т. д. ), но и для самосовершенствования, раз...

Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение

 • формат doc
 • размер 341.97 КБ
 • добавлен 23 мая 2011 г.
Учеб. пособие. — 2-е изд., исправл. — Мн.: Новое знание, 2001. — 328 с.; ил. Пособие написано на основе многолетнего опыта работы авторской Школы делового общения. В нем рассматривается ряд практических вопросов: что и как надо делать, чтобы успешно выступать перед аудиторией, преодолевать барьеры в общении, эффективно убеждать, побеждать в споре, искусно вести деловой разговор, не позволять собеседнику манипулировать собой. Научная глубина содер...

Шпаргалка по риторике для юристов

Шпаргалка
 • формат docx
 • размер 82.08 КБ
 • добавлен 22 мая 2011 г.
Сдавалась в СФ МИЭП в 2011 г. зачетом. Список вопросов 1. Дисциплина риторика как учебный предмет. 2. История риторики. Античная риторика. 3. История риторики. Русская риторика. 4. Речевая деятельность. Её виды. Общая характеристика. 5. Соотношение понятий «язык» и «речь». Особенности устной и письменной речи. 6. Голос юриста. Свойства голоса. Гигиена голоса. 7. Понятие о стилях речи. Стили в речи юриста. 8. Коммуникативные качества речи. Понятие...

Контрольная работа - Культура устной речи юриста

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 132 КБ
 • добавлен 21 мая 2011 г.
Введение Культура русской речи юриста К понятию культуры речи Особенности культуры речи юриста Основные коммуникативные характеристики речи русских судебных ораторов Ясность, точность, убедительность судебной речи как стилеобразующие характеристики… Логическая культура судебного оратора Речевые средства убеждения и воздействия судебной речи Заключение Список литературы РГТЭУ, 1 курс, юридический факультет

Тест МЭСИ - Риторика с правильными ответами. Шпаргалка

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 54.5 КБ
 • добавлен 18 мая 2011 г.
Актуальный тест МЭСИ с правильными ответами по риторике содержит ответы по всем разделам общей риторики. Вопросы расположены в алфавитном порядке, что значительно облегчает работу с тестом. Предназначен для студентов МЭСИ очной, заочной и дистанционной формы обучения. Примеры вопросов: Если оратор начинает речь (лекцию, доклад) с извинения перед аудиторией, что он не совсем готов выступать, это означает, что Желательно, чтобы публичная речь Жела...

Реферат - Риторические методы государственной пропаганды

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 107 КБ
 • добавлен 07 мая 2011 г.
Политическая пропаганда представляет собой целенаправленное распространение и утверждение в общественном сознании тех или иных идей, взглядов, суждений и оценок. Важнейший источник формирования мировоззрения является социальная информация – сведения, отражающие общественные процессы и используемые для регулирования общественных отношений, социального управления. Именно социальной информацией оперирует пропаганда. Ядро социальной информации предст...

Колотілова Н.А. Риторика

 • формат pdf
 • размер 1.06 МБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 232 с. У посібнику викладено теорію та історію риторики як мистецтва публічних виступів. Висвітлено п’ять етапів ораторської діяльності від задуму промови до її публічного виголошення. Розглянуто розвиток мистецтва красномовства від епохи Античності до нашого часу. Курс риторики, що репрезентований у посібнику, апробований автором на філософському та економічному факультетах Київського наці...

Кони А.Ф. Судебные речи

 • формат pdf
 • размер 82.91 МБ
 • добавлен 19 апреля 2011 г.
/ Судебныя р?чи. Изданiе 4-ое Издательство: СПб. Типография А. С. Суворина Год издания: 1905 В данном издании представлены самые значительные речи А. Ф. Кони, кои послужили руководством не одному поколению юристов. «Я прожил жизнь так, что мне не за что краснеть. Я любил свой народ, свою страну, служил им, как мог и умел. Я не боюсь смерти. Я много боролся за свой народ, за то, во что верил», – писал А. Ф. Кони, когда ему было 82 года. Внимание...

Шпаргалка по риторики

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 148.5 КБ
 • добавлен 14 апреля 2011 г.
Ответы на 32 вопроса среди которых: Предмет риторики. Общая и част. риторика, Этапы антич. риторич. канона. Роды речей по Аристотелю, Основные этапы развития риторики на Руси и т. д. РГСУ(для юр. специальностей) в формате шпаргалок для нарезки

Презентация - Правила и приемы публичного выступления

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1.45 МБ
 • добавлен 11 апреля 2011 г.
СЗАГС, 030602 Связи с общественностью 19 слайдов Определение «публичное выступление», Этапы публичного выступления, 10 ошибок начинающего оратора, Правила и приемы публичного выступления, Итоги

Реферат - Разбор публичного выступления Д.Медведева

Реферат
 • формат doc
 • размер 43 КБ
 • добавлен 11 апреля 2011 г.
СЗАГС, 1 курс, 030602 Связи с общественностью Текст речи Д. Медведева на экономическом форуме в Красноярске, основные стилистические и речевые особенности, подробный анализ

Hoey Michael and McEnery Anthony. The Linguistics of Political Argument

 • формат doc
 • размер 284.58 КБ
 • добавлен 08 апреля 2011 г.
Routledge, 2003. Word.280 pages. This book examines the relationship between the White House, in the person of its press secretary, and the press corps through an analysis of the language used by both sides. A corpus was compiled of around 50 press briefings from the late Clinton years. A wide range of topics are discussed from the Kosovo crisis to the Clinton–Lewinsky affair. This was a particularly intriguing and stressful time in the White Hou...

Осипова Н.П., Воднік В.Д., Клімова Г.П. та ін. Ораторське мистецтво

 • формат doc
 • размер 711.5 КБ
 • добавлен 06 апреля 2011 г.
Харків: Одіссей, 2006. — 144 с. У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і практичні проблеми ораторського мистецтва як навчальної дисципліни, яка спрямована дати основи знань з підготовки. та проголошення переконуючої промови та на формування умінь і навичок публічних виступів. Для студентів вищих навчальних закладів. Зміст. Глава Орторське мистетство як навчальна дисципліна. Роль ораторського мистецтва у професійній діяльності юриста. Ф...

Templeton M. Public Speaking and Presentations Demystified: A Self-Teaching Guide

 • формат pdf
 • размер 2.38 МБ
 • добавлен 03 апреля 2011 г.
McGraw-Hill, 2009. - 272 Pages. Take the mystery out of effective, fear-free public speaking. This latest book in the Demystified series takes the confusion out of preparing for and delivering speeches and presentations. Public Speaking and Presentations Demystified walks you step-by-step through the fundamentals of the subject and provides you with techniques for effective speaking, avoiding common errors, and overcoming stage fright. With the...

Сущенко І. Навчання дебат

 • формат doc
 • размер 387.5 КБ
 • добавлен 03 апреля 2011 г.
Київ 2003, - 40 с. Збірка містить теоретичні й практичні матеріали для тих, хто прагне навчитися публічних дебатів, хто навчає цього інших, хто керує дебатними клубами або планує розпочати цю справу. Посібник створено під час роботи з координації програми "Дебати" в Україні впродовж 2002-2003 років працівниками благодійної організації "Вчителі за демократію та партнерство". Її адресовано вчителям, керівникам дебатних і дискусійних клубів, усім, х...

Реферат - Стили речи

Реферат
 • формат docx
 • размер 53.63 КБ
 • добавлен 27 марта 2011 г.
Общая характеристика стиля языка и речи. Стили речи. Разговорно-обиходный. Научный. Публицистический. Официально-деловой. Художественный. Сравнительная таблица стилей речи.

Ответы к экзаменам - Риторика

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 297.5 КБ
 • добавлен 25 марта 2011 г.
Предмет риторики. Риторика в системе знаний. Основной риторический закон. Классификация речей. Риторика в Древней Греции (софисты, Сократ, Платон, Аристотель). Риторские школы в Древнем Риме (Цицерон, Квинтилиан). Риторика восточных славян (Кирилл Туровский, Даниил Заточник). 14 правил, помогающих убедить. Как применять правила убеждения. Функции правил убеждения. Классификация собеседников. Тактика убеждения. Способы доказательства. Индукция, де...

Порубов Н.И. Риторика Учеб пособие

 • формат doc
 • размер 1.72 МБ
 • добавлен 16 марта 2011 г.
/ Н. И. Порубов. Мн. Выш шк, 2001 - 384с. Излагаются психологические, логические, педагогико-этические основы риторики Особое внимание уделено культуре и технике речи юриста, полемике в судебном красноречии В отдельную главу выделена речь как объект криминалистического исследования Для студентов юридических специальностей вузов, а также юристов-практиков, желающих повысить уровень культуры вербального общения

Доповідь - Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації

Реферат
 • формат doc
 • размер 280 КБ
 • добавлен 13 марта 2011 г.
Вступ. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації. Висновок. Література.

Доказательство и аргументация. логические законы

Реферат
 • формат rtf
 • размер 125.27 КБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Содержание. Введение. Аргументация. Доказательство. Логические законы. Заключение. Список использованной литературы.

Паркин Дж. Fuck It. Послать все на или Парадоксальный путь к успеху и процветанию

 • формат pdf
 • размер 729.97 КБ
 • добавлен 08 марта 2011 г.
М.: Эксмо, 2009. - 320 с. ISBN: 978-5-699-36566-1 Только начните говорить "а пошло все на. ", и эти слова, как современная магическая мантра, изменят всю вашу жизнь. Посылать все на. очень приятно. А перестать мучиться и наконец начать делать то, что хочется, наплевать на все, что говорят окружающие, и пойти своим собственным путем, - просто волшебное переживание. В этой провокационной, вдохновенной и полной юмора книге Джон Паркин ненавязчиво д...

Паркин Дж. Fuck It. Послать все на или Парадоксальный путь к успеху и процветанию

 • формат doc
 • размер 299.37 КБ
 • добавлен 08 марта 2011 г.
М.: Эксмо, 2009. - 320 с. ISBN: 978-5-699-36566-1 Только начните говорить "а пошло все на. ", и эти слова, как современная магическая мантра, изменят всю вашу жизнь. Посылать все на. очень приятно. А перестать мучиться и наконец начать делать то, что хочется, наплевать на все, что говорят окружающие, и пойти своим собственным путем, - просто волшебное переживание. В этой провокационной, вдохновенной и полной юмора книге Джон Паркин ненавязчиво д...

Микитюк М.В. Факультативний курс з української мови. Риторика

 • формат pdf
 • размер 1.08 МБ
 • добавлен 28 февраля 2011 г.
Харків, Видавнича група «Основа», ПП «Тріада+», 2007, Издательская группа «Основа» —. «Электронные книги», Книга скачана с сайта , 192 стор. Навчальний посібник присвячений факультативному курсу (спецкурсу) «Риторика». Подається навчально-методичний матеріал про основні етапи розвитку риторики, видатних риторів давнини й сучасності, закони риторики, публічне мовлення, композицію промови, етапи підготовки до виступу, зразки промов, практичні пора...

Савкова З.В. Техника звучащего слова

 • формат doc
 • размер 601.5 КБ
 • добавлен 27 февраля 2011 г.
Звучащее слово является главнейшим выразительным средством драматического искусства и особенно - искусства чтеца. Интонации, которыми окрашивается речь актера, чтеца, превращают его мысли в живые картины реальной или воображаемой жизни. Яркость интонаций бывает убедительнее самих слов, степень активности воздействия на партнера, зрителя выражается в богатстве, разнообразий и выразительности голосовых интонаций. На сцене голосовые интонации, не те...

Данкел Ж., Парнхэм Э. Ораторское искусство - путь к успеху

 • формат djvu
 • размер 1.02 МБ
 • добавлен 27 февраля 2011 г.
Пер. с англ. СПб.: Питер Пресс, 1997, 192 с. Серия "Бизнес без секретов". Издание адресовано бизнесменам, студентам, преподавателям, руководителям всех уровней. Книга расскажет о множестве ораторских приемов, включая владение голосом, умение одеваться, извлекать максимальную выгоду из умело произнесенного экспромта, эффективно делать свой бизнес по телефону, правильно строить взаимоотношения со средствами массовой информации. Как зарабатывать ден...

Лекции по риторике - лекции 1-3 + материалы

Статья
 • формат doc
 • размер 159.01 КБ
 • добавлен 26 февраля 2011 г.
КНЛУ, фак. переводчиков, 5 курс, читает Комісар Людмила Федорівна Л1: Предмет риторики. Традиції класичної риторики. Особливості мовної комунікації Місце риторики в системі гуманітарного знання Умови ведення мовлення як виокремлення царин ораторської практики- еристика, діалектика, софістика Класифікація цільових установок мовлення. Л2: Персуасія як найширша категорія класичної риторики. Логос як сукупність засобів переконання, що апелюють до ро...

Реферат - Современная американская риторика

Реферат
 • формат docx
 • размер 38.08 КБ
 • добавлен 22 февраля 2011 г.
Горный институт. Предмет: Русский язык и культура речи. Реферат 12 стр Содержание: Современная американская риторика Научная риторика США Политическая риторика США Титаны американской риторики

Куприянова В.И., Назаров А.И. Дебаты: от теории к практике: руководство

 • формат pdf
 • размер 821.33 КБ
 • добавлен 18 февраля 2011 г.
Хабаровск: Изд-во ДВАГС, 2009. - 104 с. В данном руководстве представлена наиболее полная и современная информация о технологиях игры "Дебаты". Обобщен опыт региональных российских и зарубежных обществ дебатёров. Отдельные части посвящены разъяснению сложившейся концепции игры "Дебаты", а также развитию навыков, необходимых дебатёрам. Материалы части второй дополнительно проиллюстрированы с целью помочь максимально эффективно использовать аудитор...

Copeland Lewis, Lamm W. Lawrence. The World's Great Speeches

 • формат pdf
 • размер 59.62 МБ
 • добавлен 18 февраля 2011 г.
Third Enlarged Edition. 1973. Dover Publications Inc. New York. 842 p. Greece and Rome. Pericles. Funeral Oration . Socarts. On His Condemnation to Death . Isocrates. On the Union of Greece to Resist Persia. Demosthenes. On the Crown. The Second Oration Against Philip . Cato, the elder. In Support of the Oppian Law Hannibal. To His Soldiers. Cicero. First Oration Against Catiline. The Fourth Philippic. Catiline. To the Conspirators. To His Tro...

Вандишев В.М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять

 • формат pdf
 • размер 1.35 МБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Навч. посібник. — К.: Кондор, 2003. — 264 с. Навчальний посібник із загальної риторики має на меті допомогти розібратися в головних етапах її розвитку, основних жанрах ораторського мистецтва, в основних етапах, принципах і засобах підготовки промови. В посібнику розглянуто особливості вітчизняного красномовства. Наведено ряд фрагментів із праць грецьких, римських, українських та російських риторів і філософів. Розраховано на широку аудиторію ст...

Реферат (практическая работа) - Риторический портрет В.В. Путина

Реферат
 • формат doc
 • размер 42.5 КБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
Риторический портрет составлен на основе одного из новогодних выступлений Путина: мимика, жесты, пафос, этос вступления, анализ текста выступления

Шпора к экзамену по юридической риторике (25 вопросов и ответов)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 126.5 КБ
 • добавлен 11 февраля 2011 г.
ААЭП, юр. фак., заочное отделение, 3 курс 25 разобранных вопроса, ответы не очень объемные!; Перечень экзаменационных вопросов: Предмет и задачи риторики; Возникновение риторики; Развитие риторики в России; Судебная речь; Подготовка к выступлению; Композиция речи; Лексические приёмы; Компоненты суждений и др., всего 25!

Колотілова Н.А. Риторика

 • формат djvu
 • размер 3.03 МБ
 • добавлен 06 февраля 2011 г.
Вступ. Риторика як наука. Предмет риторики. Теорія риторики. Історія риторики.

Контрольная работа по дисциплине Риторика

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 76.5 КБ
 • добавлен 05 февраля 2011 г.
Сравнительный анализ понятий «ораторское искусство», «риторика», «красноречие» Определение понятий и различные черты Общие черты Качества воздействующей речи. А. Ф. Кони. Речь по делу об утоплении крестьянки Емельяновой ее мужем Довод к очевидному («эвиденция») Зевгма – концентрация мысли на определенных ключевых моментах и однонаправленная концентрация усилий Довод к очевидному с привлечением множества правдоподобных деталей «Обманутое ожидание»...

Лекции - Ораторское искусство

Статья
 • формат doc
 • размер 411 КБ
 • добавлен 05 февраля 2011 г.
Предмет и функции теории ораторского искусства. Классический канон публичного выступления. Основные недостатки и проблемы современной публичной речи. Ключевые этапы развития риторики. Традиции и специфика судебного красноречия. Критерии классификации и виды ораторских речей. Научные требования к оратору как создателю речи. Образ оратора в понимании Цицерона. Основные требования к речевому этикету. Монологические и диалогические формы ораторского...

Губаева Т.В. Язык и право. Искусство владения словом в профессиональной юридической деятельности

 • формат pdf
 • размер 5.15 МБ
 • добавлен 03 февраля 2011 г.
М.: Норма, 2004. - 160 с. В книге описана техника употребления слова в процессах разработки, применения и исполнения норм права. Проанализированы лингвистические методы, приемы, правила создания и примеры толкования правоприменителями норм права, способы составления судебных решений и иных документов в различных видах судопроизводства. Рассмотрены вопросы правового статуса русского и других языков народов Российской Федерации и современные пробле...

Киселев Е.А. Основы общей риторики

 • формат pdf
 • размер 2.38 МБ
 • добавлен 01 февраля 2011 г.
Учебное пособие. Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права: М. – 2003 г., с. 158. Содержание. Предмет, основные законы и категории общей риторики. Поиск, обработка и структурирование речевого материала. Средства речевой выразительности. Подготовка к выступлению. Риторика митинга. Беседа. Психологические аспекты диалога. Умение убеждать. Искусство спора.

Тесты по общей риторики МЭСИ 2011 г. Шпаргалка - МЭСИ Общая риторика. 62 правильных ответа

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 54.5 КБ
 • добавлен 31 января 2011 г.
Раздел в подготовке оратора к речи, связанный с ее произнесением, называется акцио. Раздел в подготовке оратора к речи, связанный с постановкой голоса оратора и владением своим телом, называется акцио. Раздел подготовки оратора к речи, связанный с искусством ее запоминания, называется: меморио. Определите вид рассуждения: «Важнейшее качества оратора — привлечь к себе внимание слушателей. Демосфен умел привлечь к себе внимание слушателей»: энт...

Макарова С.К. Техника речи

 • формат pdf
 • размер 12.8 МБ
 • добавлен 30 января 2011 г.
Учебное пособие для дикторов телевидения и радиовещания. М. , 1995. Введение. Дыхательная система. Процесс дыхания. Типы дыхания. Дыхание речевое. Артикуляция. Артикуляционные упражнения. Звук. Дикция. Совершенствование голосовых данных. словарь дикционного тренинга. Скороговорки. Пословицы. Стихотворные тексты на отработку некоторых согласных. Тренажная таблица. Рекомендуемая литература.

Ладыженская Т.А. (ред.) Речевые секреты

 • формат pdf
 • размер 28.5 МБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
М.: Просвещение, 1992. - 144 с. Цель книги - помочь учителю начальных классов организовать работу по развитию речи младших школьников, их творческих способностей, основ речевого поведения. По каждой теме даны краткие методические рекомендации, разнообразные задания и занимательные отрывки из детской литературы. Книга может быть полезна студентам педагогических вузов и колледжей, а также родителям учащихся начальных классов.

Лекции - Риторика как наука убеждения

Статья
 • формат rtf
 • размер 308.31 КБ
 • добавлен 27 января 2011 г.
Содержание Риторика как наука убеждения, ее историческое развитие Риторика как наука и учебный предмет Афоризмы: мастерство речи. Ораторская речь: роды и виды красноречия Самообразование и красноречие Структура и свойства ораторской речи Культура речи оратора Этапы подготовки выступления Логика и композиция ораторского выступления Языковые средства изобразительности и выразительности речи Риторические средства Диалоги, их виды. Дискуссионная речь...

Анисимова Т.В., Гимпельсон Е.Г. Современная деловая риторика: Учебное пособие

 • формат doc
 • размер 2.61 МБ
 • добавлен 27 января 2011 г.
Введение. Концепция и тема речи. Портрет аудитории. Цель и задача речи. Тезис речи. Аргументация. Специфика риторической аргументации. Логическая сторона убеждающей речи. Психологическая сторона убеждающей речи. Топос. Доводы воздействующей речи. Софизмы и уловки в речи. Расположение речи. Основная часть. Начало и конец речи. Средства управления вниманием. Выражение. и т. д.

Шпаргалки по правовой риторике

Шпаргалка
 • формат docx
 • размер 58.61 КБ
 • добавлен 25 января 2011 г.
Риторика как понятие, как наука, как предмет изучения. Роль риторики в профессиональной деятельности юриста. Общая риторика и частные риторики. Понятия рода и жанра в красноречии. Классификация красноречия. Основные этапы развития риторики. Великие ораторы Античности. Специфика и трудности публичной речи. Компоненты, определяющие профессиональное мастерство оратора. Структура риторического процесса. Содержание и композиция публичной речи. Составн...

Тест МЭСИ Общая Риторика с ответами

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 49.5 КБ
 • добавлен 20 января 2011 г.
Риторика возникла: 5 — 4 вв. до Р. Х. Эпоха, в которую возникло и очень ценилось азианское красноречие, называлась: Эллинизм Эпоха, в которую риторику стали рассматривать как ложную по существу науку о словесных ухищрениях, вводящих в заблуждение: Древняя Греция Эпоха, в которую не было востребовано светское красноречие и очень ценилось искусство проповеди, называлась: Средние века Назовите три основных рода риторических речей, по Аристотелю: сов...

Реферат - Ораторская речь. Цицерон

Реферат
 • формат doc
 • размер 80.5 КБ
 • добавлен 19 января 2011 г.
МГПУ, Москва, 2010 год. 1 курс, 1 семестр. Происхождения Цицерона, его политическая деятельность, творчество, известные речи и их характеристика. 16 страниц. Культура речи/риторика

Львов М.Р. Риторика. Культура речи

 • формат pdf
 • размер 55.37 МБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим специальностям - 2 издание, исправленное - Москва: издательский центр "Академия",2004,272 с. В пособии рассматривается интересная, но мало изучаемая область филологической науки- риторика, сферы ее влияния и применения, история ее возникновения. Особое внимание уделяется видам красноречия, значению духовно-нравственного слова. Очень важны практические советы в о...

Perelman. The New Rhetoric. A treatise on argumentation

 • формат pdf
 • размер 37.62 МБ
 • добавлен 07 января 2011 г.
The publication of a treatise devoted to argumentation and this subject's connection with the ancient tradition of Greek rhetoric and dialectic constitutes a break with a concept of reason and reasoning due to Descartes.

Доклад - Демосфен как величайший греческий оратор

Реферат
 • формат docx
 • размер 21.83 КБ
 • добавлен 06 января 2011 г.
Ораторское искусство в Древней Греции Демосфен как величайший греческий оратор Краткая биография, характеристика ораторского стиля Приемы ораторской речи Демосфена

Шипунов С. Харизматичный оратор. Руководство к курсу Словесная импровизация

 • формат djvu
 • размер 7.02 МБ
 • добавлен 03 января 2011 г.
Год: 2007 Автор: Шипунов Сергей Жанр: Обучающая литература Издательство: ЗАО"Локус Станди" Формат: DjVu Количество страниц: 252 Это книга о том, как стать харизматичным и успешным оратором. В ней вы найдёте живую теорию, охватывающую практически все аспекты ораторского мастерства: снятие страха сцены, контакт глазами, работа с голосом, паузы, борьба со словами-паразитами, дебаты, технология светской беседы. Коллекция лучших упражнений из риторик...

Ефимова С.А. Умение побеждать в споре

 • формат pdf, fb2
 • размер 945.88 КБ
 • добавлен 01 января 2011 г.
Книга «Умение побеждать в споре» раскрывает секреты уверенного и тактичного выхода из спора победителем. Заставить противника прислушаться к Вашей точке зрения – задача не из легких! Ключевые особенности, представленные в этом пособии, помогут одержать победу в спорной ситуации, привести убедительные аргументы и прийти к разрешению конфликта. Книга написана доступным и интересным языком и будет интересна широкому кругу читателей.

Львов М.Р. Основы теории речи

 • формат djvu
 • размер 1.93 МБ
 • добавлен 31 декабря 2010 г.
Учебное пособие. - М.: Академия, 2000. - 248 с. Изложены теоретические основы речи, охарактеризованы ее виды, кодовые переходы, теории речевых актов, коммуникации, современной риторики, детской речи и ее развития в школе, психолингвистики, социолингвистики и т. д. Пособие может быть использовано при изучении курса методики развития речи учащихся в школе, а также для учебно-исследовательской работы студентов гуманитарных факультетов.

Аннушкин В.И. Русская риторика. Исторический аспект

 • формат djvu
 • размер 5.5 МБ
 • добавлен 29 декабря 2010 г.
Учеб. пособие. - М.: Высшая школа, 2003. - 397 с. В пособии последовательно представлена эволюция предмета русской риторики как учения о речи, описаны важнейшие разделы науки, систематизирована и объяснена терминология, иллюстрирующая происхождение многих понятий современной филологии и языкознания. Полное описание получили в книге риторические представления Древней Руси, впервые исчерпывающе показано содержание рукописных риторик петровского в...

Леммерман Х. Уроки риторики и дебатов

 • формат doc
 • размер 1.35 МБ
 • добавлен 29 декабря 2010 г.
Книга профессора Бременского университета X. Леммермана, по форме и расположению материала представляющая собой учебник по практической риторике и искусству ведения дебатов и переговоров, предназначена для учащихся старших классов, студентов колледжей и институтов, для обучающихся самостоятельно и всех, кто желает научиться правильно готовить и произносить речи, успешно участвовать в дискуссиях и дебатах. Книга содержит полный набор проверенных р...

Реферат - Ораторское искусство Цицерона

Реферат
 • формат doc
 • размер 76 КБ
 • добавлен 27 декабря 2010 г.
Ораторское искусство Цицерона. Искусство интонации. Речь- зеркало души человека. Трактаты Цицерона. Цицерон - великий оратор. Список литературы.

Стешов А.В. Риторика для лидера

 • формат djvu
 • размер 2.36 МБ
 • добавлен 27 декабря 2010 г.
СПб.: НОУ "Экспресс", 2003. - 63 с. Представлен базовый курс по овладению методом риторики. Рассматривается только монологическое устное речевое воздействие. С помощью символического (модельного) представления раскрывается мыслительная работа по изобретению замысла речи, то есть «инвенции» понятия классической риторики, за которым скрывается содержание «умения хорошо мыслить» при подготовке к публичному выступлению. Значительное внимание уделено...

Бондаренко В.В. Конспект лекцій з риторики

 • формат pdf
 • размер 823.25 КБ
 • добавлен 27 декабря 2010 г.
Курс лекцій, призначений для молодих викладачів, аспірантів і магістрів вищих технічних навчальних закладів освіти. Містить такі лекції: Історія становлення та розвитку риторики. Мовний вплив як наука. Ефективність спілкування. Невербальний мовний вплив. Вербальний мовний вплив. Види публічних виступів. Основні вимоги до публічного виступу. Робота над усною формою виступу. Поведінка оратора в аудиторії. Структура публічного виступу. Підтримуванн...

Бредемайер Карстен - Правила риторики. Как не теряться во время выступления и быть убедительным

 • формат rtf
 • размер 1.6 МБ
 • добавлен 26 декабря 2010 г.
Предварительные замечания. Первоклассная подготовка. Десять основных правил риторики. Эффективное применение правил риторики. Упражнения.

Бредемайер К. Искусство словесной атаки: Практическое руководство

 • формат doc
 • размер 1.04 МБ
 • добавлен 18 декабря 2010 г.
Содержание. Предисловие. Важные замечания. Быть, находчивым в споре. Конструктивные приемы ведения дискуссии. Реакция на предметном уровне — «Правило трех Т». Вариации на тему. Упражнения к теме «Вопросы в критических ситуациях». Упражнения для тренировки реакции на упреки, полемические замечания, фразы-убийцы и ложные утверждения. Окончание конфронтации. Эмоциональная желтая карточка. Ответная реакция по Бредемайеру. Совет: Хватит — значит, хват...

Тоганов В. Искусство лектора

 • формат doc
 • размер 81.5 КБ
 • добавлен 15 декабря 2010 г.
Искусство читать лекции - это не врожденное умение, а качество приобретенное. Но главные секреты этого искусства держатся, как правило, в тайне. Даже самые откровенные авторы пособий по лекторскому мастерству в своих книгах не раскрывают все свои секреты. В этом пособии, кроме лекторских приемов, просто и доступно показан механизм воздействия на слушателя, а также пути развития способности к такому воздействию. Во время прослушивания лекции у мн...

Словарь риторики

Словарь
 • формат doc
 • размер 209.5 КБ
 • добавлен 12 декабря 2010 г.
Словарь основных терминов по риторике. Подробное описание значения слов, их происхождения, области применения. Всего около 70 основных терминов, 46 стр.

Шпаргалка- Речь на зачет: Смертная казнь - решение проблем или новая проблема

Реферат
 • формат doc
 • размер 15.5 КБ
 • добавлен 03 декабря 2010 г.
Уральский государственный университет, 2009 г. 1 стр. аргументы против введения смертной казни в России

Гофман Виктор. Слово оратора (риторика в политике)

 • формат djv
 • размер 4.92 МБ
 • добавлен 01 декабря 2010 г.
Издательство писателей в Ленинграде, 1931. 267 стр. Автор настоящей книги предпринимает попытку на основе "исторической разведки" создать вводную главу к изучению публичной ораторской речи, ее истории и теории. Подробно рассматриваются предшествовавшие стадии развития публичной речи, дана общая характеристика ее изменений в зависимости от развития политического общества в целом.

Штауб Грегор. На чем я остановился? Как не потерять логическую цепочку в разговоре и публичном выступлении

 • формат pdf
 • размер 1.64 МБ
 • добавлен 01 декабря 2010 г.
М. ACT: Астрель, 2005. 63 с. Цель этой книги, дорогой читатель, — сделать так, чтобы вы могли правильно подготовить свое выступление или какую-либо речь. Вы научитесь выписывать от двадцати до максимум пятидесяти опорных слов или тезисов, которые необходимы для свободного изложения вашего доклада. Возможно, для изучения этой книги вам понадобится всего два-три часа, в том случае, если вы настойчиво будете идти к поставленной цели. Когда я буду п...

Контрольная работа - Риторика как наука и искусство. Речевая культура делового общения

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 45.25 КБ
 • добавлен 30 ноября 2010 г.
Введение Риторика как наука и искусство Исторический путь становления риторики Античный риторический канон Понятие "деловая риторика" Речевые формы общения в деловых отношениях Основы деловой риторики Поза, жесты, мимика оратора Принципы речевого воздействия Коммуникационные эффекты Заключение Список используемой литературы

Герасимова И.А. (ред.) Теория и практика аргументации

Статья
 • формат doc
 • размер 904 КБ
 • добавлен 30 ноября 2010 г.
М., 2001. 179 стр. Российская Академия Наук Институт философии Сборник научных трудов, подготовленный сектором эволюционной эпистемологии, посвящен логическим, риторическим и когнитивным аспектам аргументации, убеждения, общения и понимания. В центре внимания многих авторов — логические приемы обоснования и аргументации, такие, как дедукция, индукция и абдукция. Предлагаются новые методики введения и употребления понятий, вопросно-ответных проц...

Дюбуа Ж., Эделин Ф., Клинкенберг Ж.- М., Мэнге Ф., Пир Ф.,Тринон А. Общая риторика

 • формат djvu, jpg
 • размер 2.82 МБ
 • добавлен 30 ноября 2010 г.
М.: Прогресс, 1986 - 392 с. Еще в середине 50-х годов ХХ-столетия возрождение интереса к риторике казалось невозможным и вряд ли оправданным. Однако отдельные и со временем все более многочисленные попытки перепрочтения риторического наследия в категориях современной лингвистики и семиотики привлекли внимание к ранее не замеченным эвристическим возможностям этой `стилистики древних`. С появлением книги `Общая риторика`, написанной группой учены...

Александров Д.Н. Риторика

 • формат djvu
 • размер 7.75 МБ
 • добавлен 30 ноября 2010 г.
Учебное пособие для вузов. — М.: ИНИТИ-ДАНА, 1999 - 534 с., илл. Приводятся теоретические сведения (правила, связи, оценки и пр. ) и многочисленные упражнения, которые могут быть полезны начинающим освоение искусства красноречия, и тем, кто совершенствуется в ораторском искусстве. Предложена оригинальная авторская система учебных деловых игр. Представлены тесты, которые в изложении автора позволяют значительно расширить философский и риторичес...

Доклад - Ораторское искусство Древней Греции

Реферат
 • формат docx
 • размер 24.17 КБ
 • добавлен 21 ноября 2010 г.
Содержание работы: Введение Цель работы История риторики. Риторика Сократа. Риторика Платона Риторика Аристотеля Эллинистическая риторика Заключение Список литературы

Реферат - Туллій М. Ціцерон - вершина римського красномовства

Реферат
 • формат doc
 • размер 40.5 КБ
 • добавлен 15 ноября 2010 г.
Життєвий шлях М. Туллія Ціцерона. Виконавська майстерність Ціцерона. Теорія і практика ораторського мистецтва Ціцерона. Висновок. Використана література.

Никольская С.Т. Техника речи

 • формат pdf
 • размер 1.06 МБ
 • добавлен 06 ноября 2010 г.
Методические рекомендации и упражнения для лекторов Серия: Методика лекторского мастерства и ораторского искусства М.: Знание, 1978 - 80 с. Автор предлагает комплекс учебно-тренировочных упражнений для развития речевого (фонационного) дыхания, голоса, хорошей дикции и правильного произношения. Предлагаемый тренаж поможет рационально использовать голосообразовательный аппарат, предохранить его от перегрузок и заболеваний. Сообщаемые здесь сведен...

Ответы на вопросы к экзамену по риторике

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 318.5 КБ
 • добавлен 06 ноября 2010 г.
Даны ответы на 44 вопроса. Список вопросов: Предмет и задачи дисциплины «Новейшая риторика». Узкое и широкое понимание риторики. Три основные составляющие эффективной речи. Риторический идеал софистов и Сократа. «Риторика» Аристотеля. Ораторское искусство Древнего Рима. Цицерон как мастер красноречия. Риторика в эпоху Средневековья. Риторика в России в XIX — начале ХХ века. Особенности риторического ренессанса в системе образования США. Характер...

Гандапас Р. Камасутра для оратора (аудиокнига)

 • формат mp3
 • размер 58.12 МБ
 • добавлен 26 октября 2010 г.
Отличная работа по совершенствованию своих риторических навыков, полное рассмотрение всех вопросов и трудностей начинающих ораторов, а также полезная информация для любого кто собирается выступать перед аудиторией (психология аудитории и выступающего, ошибки и советы). Книга легкая для понимания - на простом языке и с чувством юмора. Лично я рекомендую всем, помогает даже в сфере семейной и общественной коммуникации.rn

Тесты с ответами по общей риторике

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 38.5 КБ
 • добавлен 21 октября 2010 г.
Риторика возникла: Эпоха, в которую возникло и очень ценилось азианское красноречие, называлась: Эпоха, в которую риторику стали рассматривать как ложную по существу науку о словесных ухищрениях, вводящих в заблуждение: Эпоха, в которую не было востребовано светское красноречие и очень ценилось искусство проповеди, называлась: Назовите три основных рода риторических речей, по Аристотелю: Назовите три источника красноречия с точки зрения древних г...

Харченко Е.В. Модели речевого поведения в профессиональном общении

 • формат pdf
 • размер 1.77 МБ
 • добавлен 19 октября 2010 г.
Монография. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ,2003. - 336 с. В монографии представлена специфика профессионального общения в аспекте психолингвистики. Особое место уделяется этнокультурной специфике межличностного общения в России. Вниманию предлагается большой экспериментальный материал, сопоставительный анализ данных, полученных в ходе изучения корпоративного языка отдельных организаций. Предназначается для лингвистов, философов, этнологов, псих...

Реферат-А.Ф.Кони - выдающийся судебный оратор

Реферат
 • формат doc
 • размер 58 КБ
 • добавлен 18 октября 2010 г.
Для студентов первого курса, обучающихся по специальности юриспруденция/гуманитарным специальностям. Написана в СГАП. Содержание:1) Биография 2)Дуэль эпиграмм. Общий объем работы-10 страниц.

Шпаргалки по риторике (история риторики)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 185.5 КБ
 • добавлен 17 октября 2010 г.
Риторика в системе гуманитарных наук и в контексте современной, общественно-политической жизни. Риторика в Древней Греции и в Древнем Риме. Диалоги Платона и их значение для формирование западноевропейской и русской словесной культуры. Итоги отечественной риторической культуры. Риторика в России. До Ломоносовский период Риторика Ломоносова. Риторика в России в после Ломоносовский период(вторая половина 18-19 в. ) Филологическая деятельность росси...

Когут О.І. Основи ораторського мистецтва

 • формат djvu
 • размер 5.4 МБ
 • добавлен 10 октября 2010 г.
Практикум. Тернопіль, Астон, 2005 У посібнику представлено теоретичні і практичні матеріали з основ ораторського мистецтва. Теоретичні матеріали розкривають основні поняття як класичної риторики, так і враховано вплив сучасності на розвиток цієї дисципліни. Крім того, подано вправи на розвиток усного мовлення, дикції, правильного дихання - тих складових, без яких не може обійтися сучасний оратор. Посібник пропонує велику кількість текстів - зраз...

Мейзерский В.М. Философия и неориторика

 • формат djvu
 • размер 5.16 МБ
 • добавлен 04 октября 2010 г.
К.: Лыбидь, 1991. — 192 с. Рассматриваются новейшие теории символа, принципы классификации форм непрямой речи, интерпретации текста и механизмы включения текста в культуру. Дан философско-методологический анализ проблем семантического и структурно-семантического изучения смыслообразующих и интерпретационных механизмов, обеспечивающих генерирование и понимание текстов. Для преподавателей, аспирантов, студентов гуманитарных факультетов. Оглавлени...

Контрольная робота - Красноречие А.Ф. Кони

Практикум
 • формат doc
 • размер 80.5 КБ
 • добавлен 29 сентября 2010 г.
Пункты плана - Биография и карьера выдающегося оратора дореволюционной России – А. Ф. Кони; Судебное и политическое красноречие А. Ф. Кони; Красноречие Кони как лектора; Выводы. 13 ст.

Риторика и лингвокультурология

Статья
 • формат doc
 • размер 203.06 КБ
 • добавлен 18 сентября 2010 г.
Материалы межвузовской научной конференции. Екатеринбург, 2005 Сборник содержит материалы межвузовской научной конференции «Риторика и линговкультурология», посвященной юбилею Уральского государственного педагогического университета (25-26 ноября 2005 г. ). Предназначен, в первую очередь, для ученых языковедов всех специальностей, может представлять интерес для преподавателей, аспирантов и всех тех, кто интересуется проблемами современной лингви...

Зубанова С.Г. Риторика

 • формат doc
 • размер 96.03 КБ
 • добавлен 13 сентября 2010 г.
Учебное пособие подготовлено преподавателем Риторики школы № 174 – доктором исторических наук, профессором Зубановой С. Г. Настоящее учебное пособие к спецкурсу «Риторика» разработано с учетом обязательного минимума содержания образовательных программ, а также «Рекомендаций для лицеев и гимназий». Учебное пособие включает 3 части, соответствующие проблемным областям риторической науки: историко-культурный аспект, классификация и характеристика...

Реферат - Риторика и общение в управленческой деятельности

Реферат
 • формат doc
 • размер 17.48 КБ
 • добавлен 10 сентября 2010 г.
Деловая риторика. Деловое общение и его виды. Функции и виды коммуникации. Правила делового общения и способы улучшения коммуникации.

Аннушкин В.И. Риторика Практикум

 • формат doc
 • размер 1016.5 КБ
 • добавлен 04 сентября 2010 г.
Учебное пособие. Флинта 2006 РИТОРИКА. Экспресс-курс. Учебное пособие для практических семинаров и краткосрочных курсов. В пособии представлены материалы экспресс-курса риторики, включающие основные темы и разделы риторики как науки и искусства убедительной и эффективной речи. Теоретический материал дается в виде сжатых рекомендаций и советов, предложены образцы классических речей, примеры современных риторических учебных речей и сочинений. В п...

Муштук О.З. Основы общей риторики: Учебно - методический комплекс

 • формат pdf
 • размер 1.92 МБ
 • добавлен 17 августа 2010 г.
М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 256 стр. Данное пособие содержит изложение основных проблем курса «Основы общей риторики» как теоретико-прикладной дисциплины социально-гуманитарного профиля. В пособии рассматриваются важнейшие закономерности и «технологи» превращения мысли в речь и речи в мысль, а также правила использования вербальных и невербальных средств речевой выразительности, психологические основы словесного взаимодействия в разных речевых с...

Герман Григорий. Секреты прибыльного голоса. Аудиокнига

 • формат mp3
 • размер 77.93 МБ
 • добавлен 16 августа 2010 г.
Практические рекомендации эксперта по голосу Григория Германа. Из этой книги: Вы узнаете, как влиять с помощью голоса на аудиторию 5-20 человек. Вы узнаете, что в первую очередь надо делать, если вас внезапно попросили выступить через 5 минут. Вы узнаете об особенностях телефонного разговора и методах "быть услышанным". Вы узнаете об искусстве интонирования и микропаузах. Вы узнаете, как бороться с монотонностью во время длительного выступления и...

Лекарева Т.А. Риторика: Учебное пособие

 • формат doc
 • размер 3.15 МБ
 • добавлен 18 июля 2010 г.
Учебное пособие делится на разделы: духовная природа слова, в котором слово рассматривается как творчество духа; риторика – как наука о средствах аргументации; специфический раздел – техника речи, где имеются практические рекомендации по ее усовершенствованию, судебное красноречие. Особое внимание уделяется искусству проповеди в разделе церковное красноречие.

Лекарева Т.А. Риторика: Метод. рекомендации

Практикум
 • формат doc
 • размер 357.5 КБ
 • добавлен 18 июля 2010 г.
В методических рекомендациях предложена методика преподавания лекционных и семинарских занятий по дисциплине «Риторика». Предлагаемые методические рекомендации предназначены для преподавателей, читающих курс «Риторика» для студентов всех специальностей дневной и заочной форм обучения.

Лекарева Т.А. Риторика: Учеб.-метод. пособие

 • формат doc
 • размер 1.39 МБ
 • добавлен 18 июля 2010 г.
Содержание: О духовной природе слова. Из истории риторики. Практические приемы убеждения. Невербальные средства общения. Образ оратора. Основы мастерства беседы. Искусство спора. Публичная речь. Речевые средства оратора. Техника речи. Судебное красноречие. Церковное красноречие.

Риторика и культура речи в современном обществе и образовании: сборник материалов X международной конференции по риторике

 • формат pdf
 • размер 2.39 МБ
 • добавлен 16 июля 2010 г.
Настоящий сборник представляет собой публикации более 100 докладов и выступлений участников X международной конференции по риторике, проведённой 1 - 3 февраля 2006 года. В статьях анализируется состояние современных учений об эффективной и целесообразной речи, ставятся вопросы культуры русской речи и языковой ситуации в России, обобщается опыт преподавания речеведческих дисциплин в вузе и школе. - Москва: Флинта, Наука, 2006. - 496 стр.

Риторика и культура общения в общественном и образовательном пространстве: материалы XIII международной научно-практической конференции

Статья
 • формат pdf
 • размер 4.07 МБ
 • добавлен 16 июля 2010 г.
Настоящий сборник представляет собой публикации более 130 докладов и выступлений участников ХIII Международной конференции по риторике, про- ведённой 21–23 января 2009 года Российской ассоциацией исследователей, преподавателей и учителей риторики. Конференция посвящена проблемам теории и практики риторики как науки и искусства речевого взаимодействия в современном информационном обществе. В статьях и докладах ее участников анализируется состояние...

Поварнин С.И. Спор: О теории и практике спора

 • формат doc
 • размер 130.47 КБ
 • добавлен 02 июля 2010 г.
ISBN: 5-02-002923-8 Издательский дом: Наука Год издания: 2002 Классическая серьезная книга по искусству спора, написанная известным специалистом по логике и риторике. Содержит классификацию споров и уловок в споре. Книга научит вас читать «между строк» газеты и телеинформацию, заметить уловки ваших противников, правильно изложить свои доводы в споре любого типа. Для широкого круга читателей. «Спор» является ярким образцом практической логик...

Реферат - Логіка, стиль та мова публічного виступу

Реферат
 • формат docx
 • размер 43.87 КБ
 • добавлен 02 июля 2010 г.
Реферат описує логічні принципи побудови промови, особливості її мови та стилю. Складається з 3 частин, вступу, висновків та літератури. 11 с.

Халин С.М. Методика публичного выступления: Учебное пособие. 2-е изд., перераб

 • формат pdf
 • размер 493.31 КБ
 • добавлен 27 июня 2010 г.
В пособии рассматриваются основные признаки современного публичного выступления. В каждом разделе приведены основные требования и определения, а также дается набор правил и рекомендаций, указываются типичные ошибки. В приложении дана система вопросов для закрепления материала. Пособие предназначено для студентов — будущих юристов, управленцев, социологов, журналистов, а также для всех, кто интересуется мастерством публичных выступлений.

Контрольная работа - Риторика

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 184.5 КБ
 • добавлен 20 июня 2010 г.
Подробные ответы на следующие вопросы. Когда зародилась риторика? Что из наследия античной риторики может быть, по вашему мнению, использовано ораторами в наши дни? Обоснуйте свою точку зрения. Чем знамениты речи Ф. Н. Плевако? Охарактеризуйте их с точки зрения соблюдения правил риторики. Какие этапы на пути от мысли к слову отражены в классическом риторическом каноне? В чем заключается и как проявляется специфика речевого идеала современного ю...

Вышинский А.Я. Судебные речи

 • формат djvu
 • размер 10.86 МБ
 • добавлен 13 июня 2010 г.
М.: Государственное издательство юридической литературы, 1955 г. - 571 стр. В книге собраны речи, произнесенные А. Я. Вышинским в качестве государственного обвинителя в 1923-1938 гг.: Дело «Гукон». Дело ленинградских судебных работников. Дело Консервтреста. Дело о некомплектной отгрузке комбайнов. Дело о гибели парохода «Советский Азербайджан». Дело бывшего начальника зимовки на острове Врангеля Семенчука и каюра Старцева. Дело о вредительстве на...

Гандапас Радислав. Камасутра для оратора

 • формат txt
 • размер 655.4 КБ
 • добавлен 09 июня 2010 г.
Многим может показаться необычным и даже шокирующим название книги. Но оно продиктовано не только желанием привлечь внимание потенциального покупателя. Два базовых постулата книги вполне отвечают названию. Первый: важно не столько овладеть набором приемов воздействия на публику, сколько научиться получать удовольствие от собственных публичных выступлений, ибо все, что человек делает с удовольствием, он делает успешно. И наоборот. Второй: оратор в...

Контрольна робота - Риторика - наука про ораторське мистецтво

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 17.11 КБ
 • добавлен 08 июня 2010 г.
Загальне поняття риторики. Коротка історична довідка. Красномовство. Види красномовства

Ответы на билеты по ораторскому искусству

pottee
 • формат doc
 • размер 743.5 КБ
 • добавлен 08 июня 2010 г.
Риторика – наука и искусство убеждать с помощью слов. Особенности современного красноречия. Роды и виды ораторской речи. Аспекты языкового общения: логический, лингвистический, психологический, физиологический, художественный. Основные этапы работы над речью в классических риториках. Основные свойства и качества лектора, необходимые для установления контакта с аудиторией /Д. Карнеги/ Зарождение искусства красноречия. Софисты и их вклад в разработ...

Бредемайер К. Провоцирующая риторика? Меткий ответ!

 • формат pdf
 • размер 1.29 МБ
 • добавлен 20 мая 2010 г.
Феникс, 2008, 167 с. Карстен Бредемайер - известный специалист в области делового консалтинга и ведущий тренер по коммуникативной технике для всей немецкоговорящей Европы. По образованию - теолог, имеет степень кандидата наук. Также изучал философию и педагогику. Владеет четырьмя языками (английский, французский, латынь, итальянский). Ранее был руководителем группы консалтинговых компаний. Занимался изучением работы средств массовой информации и...

Клюев Е.В. Риторика. Инвенция. Диспозиция. Элокуция

 • формат doc
 • размер 1.77 МБ
 • добавлен 18 мая 2010 г.
Учебное пособие для высших учебных заведений. Содержание. Предисловие. 1 Глава. Традиции классической риторики. 2 Глава. Инвенция. 2.1. Мотивы отбора "фрагментов действительности. 2.2. Таксономия. 2.3. Топика. 2.4. Типы материала в составе сообщения и фазы инвенции. 2.4.1. Фаза ориентации. 2.4.2. Фаза выбора. 2.4.3. Фаза погружения. 3 Глава. Диспозиция. 3.1. Диспозиция как раздел риторики. 3.2. Введение. 3.3. Основная часть. 3.3.1. Изложение:...

Павлова Л.Г. Спор. Дискуссия. Полемика

 • формат pdf
 • размер 15.92 МБ
 • добавлен 03 мая 2010 г.
Спор, дискуссия, полемика: Кн. для учащихся ст. классов сред. шк. - М.: Просвещение, 1991. - 127 (125, отснято без титульных) с.: ил. В книге в доступной, популярной форме рассказывается об основных принципах и правилах ведения публичного спора, различных полемических приемах, раскрывается сущность спора и дается характеристика его видам. Автор дает советы и рекомендации, как работать над повышением полемического мастерства.

Леммерман Х. Учебник риторики. Тренировка речи с упражнениями

 • формат pdf
 • размер 1.1 МБ
 • добавлен 27 апреля 2010 г.
М.: Интерэксперт, 1999, 256с. Перевод с немецкого С.Т.Бугло Этот учебник написан для школьников, для обучающихся самостоятельно и просто для заинтересованных лиц, то есть для представителей различных профессий и занятий, желающих освоить риторику. Предложенный учебник не научный трактат, не книга рецептов на все случаи риторики, а своего рода полезный справочник, обеспечивающий «страховку» в практической риторике. Предлагаемый учебник задуман к...

Винокур В.А. Уловки в споре

 • формат doc
 • размер 737.5 КБ
 • добавлен 16 апреля 2010 г.
Что такое конструктивный спор? Что может осложнять его течение? Какие варианты уловок в споре используются наиболее часто? Как можно эффективно противостоять им и достигать успеха в грудных переговорах? В книге, написанной популярно и доступно для широкого Kpyгa читателей, обсуждаются вопросы, связанные со значением спора в межличностном общении, на большом количестве примеров демонстрируются многочисленные варианты уловок в споре, излагаются их...

Александров Д.Н. Самоучитель красноречия

 • формат djvu
 • размер 2.06 МБ
 • добавлен 15 апреля 2010 г.
М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003, 304 с. В этом кратком популярном самоучителе дано понятие красноречия и его история от античности до наших дней, представлены практические упражнения, задания, тесты, тексты, цитаты и цитоны, которые позволяют практически освоить данный предмет. Задания и вопросы сопровождаются ответами, что позволяет заниматься самостоятельно. Вы научитесь вести диалог, дискуссию, сможете подготовиться к публичному выступлению. Весь учебный...

Toastmaster. March 2010

 • формат pdf
 • размер 1.81 МБ
 • добавлен 13 апреля 2010 г.
Lessons from storytellers. 32 p. Номер периодического издания. Содержание: Viewpoint: The Gift You Give Yourself. My Turn: Let's Talk About Woodstock. Profile. An Extreme Life Makeover. HOW To: Accept an Award with Class What Do You Say to a Celebrity? Corporate Clubs Making an International Investment. Manner of Speaking: Mastering Storytelling. Be Unforgettable! Strategies for making your speech stand out with audiences tired of Information ov...

Контрольная работа - Понятие речи. Элементы речи. Классификация речи

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 83.5 КБ
 • добавлен 13 апреля 2010 г.
Роды и виды ораторской речи Ораторская речь и функциональные стили литературного языка Функционально-смысловые типы речи Структура ораторской речи Подготовка речи и выступление

Реферат - Риторика и власть

Реферат
 • формат doc
 • размер 137 КБ
 • добавлен 09 апреля 2010 г.
Важность умения вести спор, Оратор и его аудитория, Роды и виды ораторской речи, типы ораторов, Подготовка и проведение публичного выступления.

Никольская С.Т. Техника речи

 • формат doc
 • размер 730 КБ
 • добавлен 30 марта 2010 г.
Методические рекомендации и упражнения для лекторов. М.: «Знание», 1978. - 80 с. (Методика лекторского мастерства и ораторского искусства). В помощь лекторам, преподавателям, огромной армии пропагандистов и агитаторов, всем, чья работа непосредственно связана с публичной речью, автор предлагает комплекс учебно-тренировочных упражнений для развития речевого (фонационного) дыхания, голоса, хорошей дикции и правильного произношения. Предлагаемый тре...

Реферат - Черная риторика и ее разоблачение

Реферат
 • формат doc
 • размер 105.5 КБ
 • добавлен 28 марта 2010 г.
Введение. Черная риторика и ее приемы. Общее определение черной риторики. Предостережение в преднамеренном использовании черной риторики в жизни. Приёмы черной риторики. Манипуляция статистикой и цифрами. Основные правила постановки вопросов в черной риторике. Тонкое оскорбление. Речевое противостояние черной риторике. Заключение. Список литературы.

Лабораторная работа - Опровержение на выступление о значимости смертной казни

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 28.5 КБ
 • добавлен 22 марта 2010 г.
Выступление оппонента. Что чаще всего не так в докладах о смертной казни.

Доклад - Хрия О значении денег

Реферат
 • формат doc
 • размер 70 КБ
 • добавлен 22 марта 2010 г.
Хрия как раздел риторики, образец её написания.

Калмыкова И.Р. Работа над техникой речи в курсе школьной риторики

 • формат doc
 • размер 220.5 КБ
 • добавлен 19 марта 2010 г.
Ярославль, 1997. В пособии раскрываются содержание и методы преподавания техники речи в школьном курсе риторики. Приводится планирование уроков по технике речи, дается теоретический материал, предназначенный для учителя. Характеризуя то или иное речетехническое понятие, автор раскрывает его роль в процессе общения, показывает обусловленность его использования речевой ситуацией и другими коммуникативными факторами, определяет задачи и содержание...

Гандапас Радислав. Камасутра для оратора

 • формат pdf
 • размер 1.16 МБ
 • добавлен 18 марта 2010 г.
Многим может показаться необычным и даже шокирующим название книги "Камасутра для оратора". Но оно продиктовано не только желанием привлечь внимание. Базовые постулаты книги вполне отвечают названию. Важно не только овладеть приёмами воздействия на публику, сколько научиться получать удовольствие от собственного выступления. Автор надеется, что ему удалось осветить эту тему современным, живым языком.

Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Гроссмейстер общения: иллюстрированный самоучитель психологического мастерства

 • формат pdf
 • размер 4.09 МБ
 • добавлен 14 марта 2010 г.
Остроумная, богато иллюстрированная книга, в которой систематически изложено многое из того, что современная психология может предложить всем, кто стремится повысить свое психологическое мастерство в повседневном общении с людьми и свою психологическую культуру. Адресуется всем. Научно-популярное издание

Чубинская-Надеждина С.В. Риторика

 • формат pdf
 • размер 460.4 КБ
 • добавлен 12 марта 2010 г.
Чубинская-Надеждина С. В. Риторика. Учебно-методический комплекс по курсу. СЗАГС, 2005. Место и роль риторики в структуре общества. Актуальные проблемы деловой речевой коммуникации в современном мире. Классификация публичных выступлений. Разделение их на роды и виды. Целевая установка публичной речи. Методологические основы построения текстов в устной публичной речи (философская, логическая, социально-психологическая культура оратора). Философс...

Лекции по риторике

Статья
 • формат docx
 • размер 117 КБ
 • добавлен 08 марта 2010 г.
Предмет и задачи курса. Возникновение риторики. Риторика в России. Риторические каноны. Создание замысла речи. Аргументы. Расположение. Начало и заключение речи. Выражение.

Лекции по курсу Риторика

Статья
 • формат doc
 • размер 1.28 МБ
 • добавлен 07 марта 2010 г.
Кафедра адвокатуры и нотариата МГЮА Содержание: Язык, речь, речевая деятельность. Деловое общение и его виды. Структура деловой беседы. Переговоры и консультирование. Основы полемического мастерства. Подготовка к публичному выступлению. Судебное красноречие. Изобразительно-выразительные средства языка.

Автухович Т.Е. Античная риторика

 • формат pdf
 • размер 1.04 МБ
 • добавлен 06 марта 2010 г.
Учебное пособие по курсу Риторика для студентов гуманитарных специальностей. Гродно, 2003 В учебном пособии рассматриваются основные этапы развития античной риторики, дается системное изложение античного риторического учения. Античная риторика соотнесена с идеями современной филологии. Теоретические сведения закрепляются в системе вопросов и заданий. Пособие предназначено для студентов гуманитарных специальностей, аспирантов и преподавателей.

Аннушкин В.И. Риторика и стилистика. Практикум. Учебное пособие для студентов социально-экономического и юридического факультетов. М., 2006

 • формат djvu
 • размер 3.3 МБ
 • добавлен 06 марта 2010 г.
Предлагаемое пособие имеет целью формирование практических риторико-стилистических навыков общения. На основе кратких рекомендаций и дискуссионных вопросов в пособии представлена система работы по развитию риторического мышления, предлагаются образцы текстов, дана система разнообразных заданий к работе над мастерством публичного выступления. Рекомендуется к использованию на практических семинарах по риторике, стилистике, культуре речи и другим р...

Рождественский Ю.В. Принципы современной риторики. Глава 3

 • формат doc
 • размер 131 КБ
 • добавлен 24 февраля 2010 г.
Рождественский Ю. В. Принципы современной риторики. Проблемы гуманитарной науки. Состояние массового сознания; философия языка в России в XX веке; теория языка в России в XX веке; принципы новой философии языка; ориентированность научных исследований; теория именований; массовая коммуникация; проблемы нормы.

Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика (на украинском языке)

 • формат djvu
 • размер 5.25 МБ
 • добавлен 22 февраля 2010 г.
Навч. посіб. — 2-ге вид., стер. — К.: Вища шк. , 2006. —311 с. Розглянуто предмет риторики, основний зміст понять і всіх розділів класичної риторики. Висвітлено надбання цієї науки за всю історію її розвитку, які покладено в основу сучасних наук: неориторики, стилі-стики, поетики, прагматики, теорії комунікації тощо. Посібник містить також дидактичний матеріал та зразки ораторської майстерності. Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути...

Стешов А.В. Как победить в споре

 • формат pdf
 • размер 1.09 МБ
 • добавлен 21 февраля 2010 г.
Книга: А. В. Стешов Как победить в споре Умению вести дискуссию парламентскими методами, убеждать, не задевая самолюбия собеседников, обращаться к аудитории, демонстрируя владение приемами спора и полемики, учит эта книга преподавателя ораторского искусства, содержащая много практических рекомендаций и советов. Рассчитана на широкий круг читателей, в том числе представляющих депутатский корпус нашей страны.

Сергеева О. Язык жестов. Как читать мысли без слов? 49 простых правил

 • формат pdf
 • размер 345.83 КБ
 • добавлен 17 февраля 2010 г.
Книга предназначена для тех, кто хочет научиться читать язык жестов, мимики, поз и пр., для тех, кто стремится узнать о своем собеседнике больше, чем тот о себе рассказывает, для тех, кто хочет расшифровать истинные мотивы поведения человека, определять секундное настроение собеседника. Если вы учитесь управлять своим телом, используя лишь те невербальные знаки, которые помогают создавать положительный образ, настраивать собеседника на позитив, т...

Савкова З.В. Искусство оратора

 • формат rtf
 • размер 379.36 КБ
 • добавлен 14 февраля 2010 г.
Содержание: Удивительный дар природы (Оратор и его голос), Что ни звук, то и подарок (Дикция оратора), По-русски ли мы говорим? (Литературное произношение), Косноязычна риторика без грамматики (Языковая культура), Мое богатство — мой язык (Языковые средства выразительности), От сердца к сердцу нити проложить (Интонационная выразительность), Язык чувств (Жесты и мимика как средство общения), С пером в руке (Как создать текст выступления), Посмеемс...

Шпаргалки Невская М. Риторика

pottee
 • формат fb2
 • размер 72.65 КБ
 • добавлен 11 февраля 2010 г.
Студенту без шпаргалки никуда! Удобное и красивое оформление, ответы на все экзаменационные вопросы ведущих вузов России. Информативные ответы на все вопросы курса «Риторика» в соответствии с Государственным образовательным стандартом. Содержание 1. Понятие риторики 2. Логическое и литературное направление развития риторики 3. Предмет и задачи риторики 4. Подразделения риторики 5. Части риторической разработки речи 6. Нахождение или изобретение...

Дюбуа Ж. Общая риторика

 • формат doc
 • размер 395.37 КБ
 • добавлен 04 февраля 2010 г.
Общая риторика: Пер. с фр. / Ж. Дюбуа, Ф. Пир, А. Тринон и др.; Общ. ред. и вступ. ст. А. К. Авеличева. — М.: Прогресс, 1986 — 392 с., ил Введение. Поэтика и риторика ОСНОВЫ РИТОРИКИ Общая теория фигур Членение дискурса Исходные понятия Риторические операции Метаплазмы Общие замечания Сокращение Добавление Сокращение с добавлением Перестановка Частные проблемы Метатаксис Общие замечания Сокращение Добавление Сокращение с добавлением Перестановка...

Steel C.E.W. Сicero, Rhetoric, and Empire. Oxford Up

 • формат pdf
 • размер 2.96 МБ
 • добавлен 17 января 2010 г.
2001. 249 pp. Comparison with Cicero’s letters and philosophical work suggests that the presentation of empire in the speeches is the result of a conscious simplification to enable Cicero to avoid having to make public choices about the exploitation of imperial resources which could alienate many of his supporters. The terms of his contribution to the imperial debate are formed by his weaknesses as a politician as much as by his strengths: and in...

Хазагеров Г. Партия, власть и риторика

 • формат pdf
 • размер 6.47 МБ
 • добавлен 09 января 2010 г.
М. Изд-во "Европа", 2006. - 48 с. Георгий Хазагеров - один из лучших в России специалистов по риторике. В сфере его интересов - виды и жанры искусства убеждения, способы посредством слова добиваться политического результата. Данная брошюра посвящена узкой теме — политической риторике власти. Автор раскрывает основные риторические задачи, которые вынуждена решать любая политическая сила, оказавшаяся в роли "партии власти". Как объяснять людям неп...

Реферат - Речь в защиту

Реферат
 • формат doc
 • размер 37.5 КБ
 • добавлен 08 января 2010 г.
Судебная речь по риторике в защиту персонажа. 2009 год. стр. 2.

Контрольная работа - Подготовка устного публичного выступления

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 102.5 КБ
 • добавлен 07 января 2010 г.
Введение. Этапы подготовка речи. Докоммуникативная фаза. Определение темы и цели выступления. Оценка аудитории и обстановки. Кодирование. Коммуникативная фаза. Структура выступления. Вступление. Основная часть. Заключение. Способ выступления. Уловки оратора. Фразы. Паузы. Обращение к аудитории. Комплимент. Реакция аудитории. Приветствие и прощание. Язык жестов и поз. Как держаться во время выступления. Имидж оратора. Заключение. Список Литературы...

Филиппов А.В. Сто пятнадцать приемов ораторской речи (учебное пособие по курсу Риторика)

 • формат pdf
 • размер 331.37 КБ
 • добавлен 26 декабря 2009 г.
В учебном пособии описываются основные приемы ораторской речи, объединенные в блоки (например, приемы речи, основанные на тавтологии; приемы речи, основанные на перечислении и т. д.). После каждого блока даются практические задания. Пособие поможет и студентам, изучающим риторику, и преподавателям при составлении заданий.

Цицерон М.Т. Три трактата об ораторском искусстве Кн.2

 • формат doc
 • размер 477 КБ
 • добавлен 23 декабря 2009 г.
Цицерон М. Т. Три трактата об ораторском искусстве Кн.2

Цицерон М.Т. Три трактата об ораторском искусстве Кн.1

 • формат doc
 • размер 315.5 КБ
 • добавлен 23 декабря 2009 г.
Цицерон М. Т. Три трактата об ораторском искусстве Кн.1

Юридическая риторика - Обвинительная речь по делу Татьяны Спиридоновой

 • формат doc
 • размер 32 КБ
 • добавлен 23 декабря 2009 г.
Обвинительная речь по делу об убийстве Татьяной Спиридоновой своего мужа. Была подготовлена к практическому занятию по курсу Юридическая риторика в БащГУ 2009г.

Реферат - Искусство публичной речи

Реферат
 • формат doc
 • размер 66 КБ
 • добавлен 22 декабря 2009 г.
Рассказывается о том, что представляет собой ораторское искусство и как должен выглядеть и вести себя оратор.

Гандапас Радислав. Камасутра для оратора

 • формат doc
 • размер 153.22 КБ
 • добавлен 19 декабря 2009 г.
Многим может показаться необычным и даже шокирующим название книги. Но оно продиктовано не только желанием привлечь внимание потенциального покупателя. Два базовых постулата книги вполне отвечают названию. Первый: важно не столько овладеть набором приемов воздействия на публику, сколько научиться получать удовольствие от собственных публичных выступлений, ибо все, что человек делает с удовольствием, он делает успешно. И наоборот. Второй: оратор...

Контрольная работа - Композиция публичного выступления

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 91.5 КБ
 • добавлен 15 декабря 2009 г.
Определение композиции. Структурные части композиции. Начало речи. Вступление. Основная часть. Заключение. Концовка. Методы изложения материала. Типичные ошибки. 20 страниц.

Реферат - Сталин как оратор

Реферат
 • формат doc
 • размер 99.5 КБ
 • добавлен 15 декабря 2009 г.
ГУУ, специальность "Менеджмент организации" специализация - финансовый менеджмент, 1 курс, дисциплина риторика. Содержание: Оценка эффективности риторики Сталина. Риторика Сталина военного времени. Обращения, здравицы и призывы в речах Сталина военных лет.

Реферат - Цицерон

Реферат
 • формат doc
 • размер 152.4 КБ
 • добавлен 12 декабря 2009 г.
Краткая биография, Цицерон о риторике. Кол-во страниц 12, сдавался в 2009 году МАКБ Тула.

Реферат - подготовка к публичному выступлению

Реферат
 • формат docx
 • размер 32.14 КБ
 • добавлен 10 декабря 2009 г.
Выбор темы выступления. Общая и конкретная цель речи. Оценка аудитории и обстановка. Подбор материала к выступлению. Композиция речи. Овладения материалом выступления. Репетиция публичного выступления. Шесть источников информации.11 стр. ОМГУ.

Бойко В.В. Энергия эмоций в общении

 • формат doc
 • размер 2.44 МБ
 • добавлен 09 декабря 2009 г.
В книге рассказывается об удивительном и загадочном природном явлении – психической энергии. Один из ее источников – эмоции. Выполняя роль связующего звена между материальным и духовным миром, эмоции проникают в системы межличностных отношений. Здесь продолжается их жизнь, полная неожиданностей и драматизма. Энергетика эмоций сопутствует разным проявлениям бытия людей рождению и смерти, здоровью и болезни, влюбленности и конфликтам, профессиональ...

Гласе Лиллиан. Вербальная самозащита. Полное руководство

 • формат txt
 • размер 230.98 КБ
 • добавлен 29 ноября 2009 г.
Вы, конечно, не идиот. Вы знаете, что вредно зацикливаться на обидных словах официанта, вы устали уже оттого, что "лучшие друзья" все время напоминают вам о ваших недостатках. Но когда дело доходит до защиты себя от вербальных хулиганов, у вас душа уходит в пятки. Не торопитесь наступать на горло своей гордости! "Вербальная самозащита" Лиллиан Гласе научит вас справляться с подобной ситуацией. В этой книге вы найдете: Как узнать о том, как звучит...

Бредемайер Карстен. Искусство словесной атаки. Аудио-книга

 • формат mp3
 • размер 70.35 МБ
 • добавлен 16 ноября 2009 г.
Новый учебник по риторике, написанный известным коуч-консультантом Карстеном Бредемайером, знакомит с конструктивными приемами ведения дискуссии, которые он пропагандирует на семинарах для менеджеров среднего и высшего звена. Этому искусству важно научиться, ведь находчивый ответ поможет победить в споре, обезоружить не всегда благожелательно настроенного оппонента, а также подать себя с достоинством в непростой ситуации. В книге представлены бол...

Тимофеев А.И. Аргументация: теория и практика

 • формат pdf
 • размер 214.16 КБ
 • добавлен 06 ноября 2009 г.
80 стр. С-П. 2005 г. Учебное поcобие подготовлено с использованием современной научной и популярной литературы по проблемам аргументации. Учебное пособие предназначено для студентов дневного и вечернего обучения по специальности 021100 "Юриспруденция". Оно может быть использовано также и студентами других специальностей. Содержание: -Предмет аргументации -Аргументация и спор -Аподиктическая аргументация -Особенности аргументирования в целях убеж...

Котлячков А., Горин С. Оружие - слово. Оборона и нападение с помощью…

 • формат doc
 • размер 1.36 МБ
 • добавлен 05 ноября 2009 г.
(Практическое руководство). — М.: «КСП+», 2001, 352с. Авторы создали качественно новую модель эриксоновского гипноза, пригодную для использования не только в кабинете психотерапевта, но и в любых обыденных ситуациях. Гипноз уже давно используется как для обороны, так и для нападения. Авторы показывают, как делать это профессионально. Соединив эриксоновский гипноз с фоносемантикой, они создали модель, которая действует легко и наверняка: просто, б...

Шахиджанян В. Учимся говорить публично

 • формат doc
 • размер 1.24 МБ
 • добавлен 05 ноября 2009 г.
Учебное пособие. Абсолютное большинство деловых людей мечтает о том, чтобы говорить ясно и убедительно. Многие уверены, что они хорошо говорят и искренне удивляются, когда обнаруживают, что их плохо слушают. Представьте себе, что вы не читаете этот материал, а как бы слышите меня. Что вам понравилось, а что не понравилось в первой фразе? Стоп: пока не ответите на поставленный вопрос, не читайте дальше, ни одной строчки. Трудно? Начали читать? Жа...

Аксенов Д.В. Говори и властвуй - ораторское искусство для каждого

 • формат pdf
 • размер 1.47 МБ
 • добавлен 04 ноября 2009 г.
Каждый день мы общаемся: высказываем ли свою точку зрения на производственных совещаниях, пишем ли деловые письма, рассказываем ли сплетни соседям, участвуем ли в семейных дискуссиях на тему, какую мебель купить или куда поехать отдыхать. Умеем ли мы делать это в совершенстве, мастерски, да к тому же получать от этого удовольствие? Слушают ли нас, затаив дыхание, или, скучая, проходят мимо? Прислушиваются ли люди к нашему мнению или оставляют ег...

Реферат - Идеальная жена (риторика-эссе)

Реферат
 • формат doc
 • размер 64.5 КБ
 • добавлен 03 ноября 2009 г.
Начну со старого анекдота. Двое мужчин обсуждают тему идеальной жены и один из них, выражает свое мнение: "Мне нужна такая, с которой бы я общался и получал от нее информацию в удобное для мне время". На что второй в шутку порекомендовал ему заиметь телевизор! Для начала я решил обратиться к словарю великого русского языка, составленного многоуважаемым В. Далем, - за определением слова «жена».

Сытина И.К. Лекции по риторике

 • формат doc
 • размер 359.5 КБ
 • добавлен 25 октября 2009 г.
Предмет современной риторики. Культура речевого общения. Ситуация речевого общения. Античный риторический канон. Инвенция ораторской речи. Диспозиция ораторской речи. Элокуция ораторской речи. Тропы. Культура спора. ТГПУ им. Л. Н. Толстого, факультет русской филологии и документоведения, 4 курс

Поварнин С.И. Спор. О теории и практике спора

 • формат pdf
 • размер 923.3 КБ
 • добавлен 20 октября 2009 г.
Изд. Наука, 36 с. Классическая серьезная книга по искусству спора, написанная известным специалистом по логике и риторике. Содержит классификацию споров и уловок в споре. Книга научит вас читать «между строк» газеты и телеинформацию, заметить уловки ваших противников, правильно изложить свои доводы в споре любого типа. Для широкого круга читателей.

Науменко-Порохина А.В. Риторика

 • формат doc
 • размер 522.5 КБ
 • добавлен 16 октября 2009 г.
Рассмотрены следующие вопросы. История возникновения и этапы развития ораторского искусства, ораторы древней Греции, ораторы древнего Рима, искусство красноречия в России, краткое руководство к красноречию, русское судебное красноречие, ораторское искусство Ленина, Свердлова, Сталина, риторическое построение, изобретение, расположение, элокуция, развитие ораторского искусства на современном этапе.

Ткаченко И.В., Шарохина Е.В. Шпаргалка по риторике

 • формат pdf
 • размер 588.96 КБ
 • добавлен 16 октября 2009 г.
Учеб. пособие. — М.: ТК Велби, 2005. — 40 с. Пособие содержит все вопросы экзаменационных билетов по учебной дисциплине «Риторика». Доступность изложения, актуальность информации, максимальная информативность, учитывая небольшой формат пособия, — все это делает шпаргалку незаменимым подспорьем при подготовке к сдаче экзамена.

Багрунов В.П. Азбука Владения Голосом

 • формат doc
 • размер 1.28 МБ
 • добавлен 04 октября 2009 г.
Багрунов Владимир Павлович - АзБука Владения Голосом /для болельщика/ самоучитель. Методика, основанная на раскрытии трех секретов феномена Шаляпина. Изд-во: АООТ "Типография «Правда»", 2002. 139 с. Книга печатается в авторской редакции. Самоучитель предназначен для массового читателя, но в особенности для тех, кто испытывает большие голосовые нагрузки, нуждается в оперативной методике снятия стрессов, восстановления сил, поддержания высокой раб...

Калабин А. Управление голосом

 • формат djvu
 • размер 13.53 МБ
 • добавлен 26 сентября 2009 г.
Уверенный голос с богатой интонационной и тембровой окраской способен так воздействовать на слушателей, что они пойдут за его обладателем в огонь и в воду. Напротив, неприятный и неубедительный голос способен свести на нет содержание самых разумных речей. В книге излагается новая нейробронхиальная теория голосообразования и созданная на ее основе, не имеющая аналогов методика настройки и развития голоса. Методика необходима всем, кто хочет добить...

Автореферат - Начёрная С.В. Лингво-риторическая специфика топик причины и следствия в культурно значимых текстах

 • формат pdf
 • размер 233.59 КБ
 • добавлен 17 сентября 2009 г.
Автореферат диссертации на соискание степени кандидата филологических наук. Диссертационное исследование посвящено многоаспектному анализу лингво-риторической специфики топик причины и следствия в культурно значимых текстах.

Лапотько А.Г. Риторическая аргументация (учебно-методическое пособие)

 • формат pdf
 • размер 364.21 КБ
 • добавлен 17 сентября 2009 г.
Автор-составитель - А. Г. Лапотько, доц. ВГУ. - Воронеж, 2002. Учебно-методическое пособие представляет собой материалы для подготовки к практическим занятиям по риторике и ораторскому искусству. В пособии содержится теоретическая информация о специфике риторической аргументации и её видах, предлагаются тексты для самостоятельной работы студентов и контрольные задания по всем темам.

Альберти Р.Е., Эммонс М.Л. Умейте постоять за себя

 • формат doc
 • размер 61.64 КБ
 • добавлен 08 сентября 2009 г.
Книга по риторике Замечательная книга, выдержавшая множество изданий за рубежом — и дважды изданная в России. Это — классика тренинга уверенности в себе, книга, которая стала основой для большинства программ тренинга уверенности в мире. Хозяин ли вы своей жизни? Как вы относитесь к самому себе? Уверенное, неуверенное и агрессивное поведение. Но я могу постоять за себя. Иногда! Зачем мне менять свое поведение? Ваш путь к самоутверждению. Но я...

Реферат по риторике

Реферат
 • формат doc
 • размер 177 КБ
 • добавлен 29 августа 2009 г.
КЭТ. Дисциплина - Риторика.23 страниц. История риторики. Теория риторики. Риторика Платона. Риторика Цицерона. Эллинистическая риторика.

Савкова З.В. Искусство оратора

 • формат doc
 • размер 220.34 КБ
 • добавлен 25 августа 2009 г.
Удивительный дар природы (Оратор и его голос). Что ни звук, то и подарок (Дикция оратора). По-русски ли мы говорим? (Литературное произношение). Косноязычна риторика без грамматики (Языковая культура). Мое богатство — мой язык (Языковые средства выразительности). От сердца к сердцу нити проложить (Интонационная выразительность). Язык чувств (Жесты и мимика как средство общения). С пером в руке (Как создать текст выступления). Посмеемся вместе (Юм...

Рождественский Ю.В. Теория риторики

 • формат doc
 • размер 4.72 МБ
 • добавлен 17 августа 2009 г.
Рождественский Ю. В. Теория риторики. – М. : Добросвет, 1997. – 597 с. Предлагаемая читателю книга имеет своей задачей осмысление и систематизацию актуальных проблем риторики и теории коммуникаций в перспективе развития современных средств обмена информацией, и динамики языка делового общения, их места в жизни общества. Подход к решению задач, встающих на нынешнем этапе развития форм общения (устная речь, письменная речь, язык средств массовой...

Богданова Н.В. Словарь основных понятий и терминов риторики

 • формат doc
 • размер 253 КБ
 • добавлен 11 августа 2009 г.
«Подлинная сила красноречия в том, что оно постигает начало, сущность и развитие вещей. . всех законов природы, управляет человеческими нравами, мышлением и жизнью: определяет обычаи, законы и права, руководит государством и умеет что угодно, о чем угодно высказать красиво и обильно». Марк Туллий Цицерон

Курсовая работа - Определение риторики в трудах Платона, Аристотеля, Цицерона

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 108 КБ
 • добавлен 29 июля 2009 г.
28 стр. тема: Определение риторики в трудах Платона, Аристотеля, Цицерона. Рассматривается история риторики и ее теории, Риторика Платона, Риторика Аристотеля, Ораторское искусство в Древнем Риме, Риторика Цицерона.

Реферат - Ораторская речь

Реферат
 • формат doc
 • размер 114 КБ
 • добавлен 08 июля 2009 г.
Публичная речь может рассматриваться как своеобразное произведение искусства, которое воздействует одновременно и на чувства и на сознание. Если речь действует только на способность логического восприятия и оценки явлений, не затрагивая чувственность сферы человека, она не способна производить сильное впечатление. Мастерство публичной речи состоит в умелом использовании обеих форм человеческого мышления: логической и обратной. Искусство есть мышл...

Реферат - Национальные особенности делового и речевого этикета

Реферат
 • формат doc
 • размер 121.5 КБ
 • добавлен 20 июня 2009 г.
Национальные особенности делового этикета в Англии, Франции, Германии, Италии, Японии, США, Южной Корее, Китае, странах Ближнего Востока, Австралии, Ирландии, Финляндии. Национальные оссобенности речевого этикета.

Контрольная работа - Техника речи

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 34.44 КБ
 • добавлен 09 июня 2009 г.
Контрольная по дисциплине: Риторика, 2009 г. Составные части техники речи. Речевое дыхание и голос. Дикция. Заключение. Список используемой литературы.

Стюард К., Уилкинсон М. Ораторское искусство

 • формат doc
 • размер 206.5 КБ
 • добавлен 24 мая 2009 г.
Книга принесет вам пользу независимо от того, первая у вас речь или сорок первая, обращаетесь вы к аудитории из двух или двухсот человек.

Винокур В.А. Уловки в споре

 • формат pdf
 • размер 1.94 МБ
 • добавлен 21 мая 2009 г.
Винокур В. А. Уловки в споре. - СПб.: Речь, 2005. —142 с. Что такое конструктивный спор? Что может осложнять его течение? Какие варианты уловок в споре используются наиболее часто? Как можно эффективно противостоять им и достигать успеха в трудных переговорах? В книге, написанной популярно и доступно для широкого круга читателей, обсуждаются вопросы, связанные со значением спора в межличностном общении, на большом количестве примеров демонстриру...

Словарь основных терминов по риторике

Словарь
 • формат doc
 • размер 106.5 КБ
 • добавлен 20 мая 2009 г.
Словарь основных терминов по риторике (200 терминов). От "Аббревиатура" до "Ясность" Аббревиатура (итал. ) - сокращение, употребительное в устной речи, например, вуз (высшее учебное заведение).

Семинары по риторике

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 300 КБ
 • добавлен 20 мая 2009 г.
Лекции по риторике, 23 с. Семинары по темам: Риторика как наука и учебный предмет. История риторики. Основные виды ораторской речи. Особенности речевой коммуникации. Полемическое мастерство. Оратор и аудитория. Проведение публичной лекции. Полемическое мастерство. Словарь основных терминов.

Пороховщиков П.С. Искусство речи на суде

 • формат rtf
 • размер 382.81 КБ
 • добавлен 17 мая 2009 г.
Главная задача книги - это исследование судебного говорения и установление его методов. Книга адресована студентам юридических вузов, а также прокурорам и адвокатам.

Стернин И.А. Практическая риторика

 • формат doc
 • размер 713.5 КБ
 • добавлен 16 мая 2009 г.
Курс лекций. Воронеж. -133 с. Понятие риторики. Из истории риторики Основные особенности устного публичного выступления Публичная речь в современном мире Почему устное выступление эффективнее письменного Способы речевого воздействия на личность Трудности публичного выступления Общие требования к публичному выступлению Позиции оратора в ходе публичного выступления «Борьба» слушателей с оратором Виды публичных выступлений Подготовка оратора к выст...

Анисимова Г.В. Риторика

 • формат pdf
 • размер 798.51 КБ
 • добавлен 16 мая 2009 г.
Издательство Дальневосточного университета. Владивосток, 2004 г.73 c. Данное учебно-методическое пособие «Риторика» знакомит студентов с историей рождения этой науки, с ее законами, с процессом создания публичной речи и ее совершенствования. Кроме традиционных разделов общей риторики в пособие включены и разделы из деловой риторики, которые знакомят с основами ведения беседы и переговоров. Полученные знания помогут будущим менеджерам, и всем, кт...

Кузьмина О.В. Риторика

 • формат pdf
 • размер 664.12 КБ
 • добавлен 16 мая 2009 г.
Учебно-методическое пособие для студентов вечерней и заочной форм обучения. / Под ред. доцента Кузьминой О. В. – СПб: СПб ГУ ИТМО, 2005. – 81 с. Предлагаемое Вашему вниманию учебно-методическое пособие является результатом обобщения более чем десятилетнего опыта работы преподавателей кафедры всемирной истории СПбГУ ИТМО над лекционно-практическим курсом «Риторика». За истекшее время и содержание, и форма учебного процесса претерпели определённые...

Анисимова Т.В., Гимпельсон Е.Г. Современная деловая риторика

 • формат pdf
 • размер 620.61 КБ
 • добавлен 16 мая 2009 г.
Учебное пособие. - М, 2001. - 50 с. Учебное пособие включает систематическое изложение учебного материала по курсу деловой риторики и имеет практическую направленность на обучение студентов ораторской деятельности. Включает оригинальные разработки авторов, не встречающиеся в другой литературе (см.: разделы Топосы, Взаимодействие текстов "Риторические жанры" и др. ) Настоящее пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальностям "Ме...

Александров Д.Н. Риторика

 • формат doc
 • размер 2.04 МБ
 • добавлен 16 мая 2009 г.
Учебное пособие. — 3 - е изд. - М.: Флинта: Наука, 2004. - 624 с: ил. Приводятся теоретические сведения (правила, связи, оценки и пр. ) и многочисленные упражнения, которые могут быть полезны начинающим освоение искусства красноречия, и тем, кто совершенствуется в ораторском искусстве. Предложена оригинальная авторская система учебных деловых игр. Представлены тесты, которые в изложении автора позволяют значительно расширить философский и риторич...

Ивакина Н.Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов)

 • формат doc
 • размер 864.8 КБ
 • добавлен 16 мая 2009 г.
Учебное пособие 2-е издание. Определение понятий. Понятие судебного красноречия. Речевая культура юриста. Качества воздействующей речи. Судебная речь - Жанр ораторского искусства. Из истории судебного красноречия. Назначение судебной речи. Отличительные черты судебной речи. Диалогизированный монолог. Логические основы судебной речи. Убедительность судебной речи. Логические ошибки в речи. Языковые средства, создающие логичность речи. Композиция су...

Реферат - Проблемы адвокатского красноречия

Реферат
 • формат doc
 • размер 82.5 КБ
 • добавлен 08 мая 2009 г.
Культура публичной власти. Общие принципы ораторского искусства. Защитительная речь адвоката. Речь адвоката - представителя потерпевшего, истца, ответчика. Особенности выступления адвоката перед судом присяжных. Выступления адвоката в суде кассационной и надзорной инстанции.

Токмина Т.А.,Токмин С.Ю.,Миронова О.Б. Речевая культура будущего специалиста

 • формат pdf
 • размер 931.84 КБ
 • добавлен 08 мая 2009 г.
Т. А. Токмина, С. Ю. Токмин, О. Б. Миронова Речевая культура будущего специалиста. Учебное пособие по риторике для студентов технического вуза. Издание первое, Тверь, 2003 г- 139 с. Пути и судьбы ораторского искусства Риторика в Древней Греции и Древнем Риме Развитие теории красноречия в средние века и Новое время Ораторское искусство Древней Руси и России Речевое поведение человека Речевое событие. Дискурс. Речевая ситуация Структура речевой си...

Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации

 • формат doc
 • размер 569.11 КБ
 • добавлен 08 мая 2009 г.
Зарецкая Е. Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. — 4-е изд. — М.: Дело, 2002. — 480 с. Книга создана на основе авторского курса риторики, читаемого в МГУ и АНХ. Содержание монографии соответствует проблематике, которую условно можно было бы назвать наукой и искусством общения, куда риторика, изу¬чающая целесообразную речь, входит в качестве важнейшего компонента, так как основная нагрузка в человеческом общении падает на общение р...

Леммерман X. Учебник риторики. Тренировка речи с упражнениями

 • формат doc
 • размер 1009 КБ
 • добавлен 18 апреля 2009 г.
Этот учебник написан для школьников, для обучающихся самостоятельно и просто для заинтересованных лиц, то есть для представителей различных профессий и занятий, желающих освоить риторику. Предложенный учебник не научный трактат, не книга рецептов на все случаи риторики, а своего рода полезный справочник, обеспечивающий «страховку» в практической риторике. Предлагаемый учебник задуман как систематическое введение в современную риторику. Его назнач...

Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика

 • формат pdf
 • размер 2.78 МБ
 • добавлен 15 апреля 2009 г.
Навч. посіб. — К.: Вища шк. , 2003. — 311 с. Передмова; Вступ; Історія риторики; Теоретична риторика. Розглянуто предмет риторики, основний зміст понять і всіх розділів класичної риторики. Висвітлено надбання цієї науки за всю історію її розвитку, які покладено в основу сучасних наук: стилістики, поетики, прагматики, теорії комунікації тощо. Посібник містить також дидактичний матеріал та зразки ораторської майстерності. Для студентів вищих навчал...

Малькольм Кушнер. Умение выступать на публике

 • формат djvu
 • размер 14.3 МБ
 • добавлен 02 апреля 2009 г.
Простое и увлекательное руководство по ораторскому мастерству и написанию речей. Книга будет полезна как для профессиональных ораторов, так и для новичков в этом деле. - 364стр.

Реферат - Искусство публичного выступления

Реферат
 • формат doc
 • размер 15.28 КБ
 • добавлен 25 марта 2009 г.
Этапы подготовки речи, Структура выступления, Способ выступления, Уловки оратора. ВФ МАДИ, 1 курс, 2 семестр.

Поварнин С.И. Искусство спора: о теории и практике спора

 • формат doc
 • размер 262.53 КБ
 • добавлен 17 марта 2009 г.
ISBN: 5-02-002923-8 Издательский дом: Наука Год издания: 2002 Классическая серьезная книга по искусству спора, написанная известным специалистом по логике и риторике. Содержит классификацию споров и уловок в споре. Книга научит вас читать «между строк» газеты и телеинформацию, заметить уловки ваших противников, правильно изложить свои доводы в споре любого типа. Для широкого круга читателей. Общие сведения о споре. О доказательствах. О док...

Волков А.А. Курс русской риторики

 • формат doc
 • размер 1.43 МБ
 • добавлен 17 марта 2009 г.
Курс русской риторики. — М.: Издательство храма св. муч. Татианы, 2001. Данный учебник содержит систематическое изложение курса общей риторики. Созданный на основе лекций, читаемых автором в МГУ и МДА, он может служить учебным пособием для студентов высших учебных заведений, как духовных, так и светских; а также для гимназий и лицеев. Книга адресована также преподавателям риторики, юристам, политикам, журналистам и всем, чья деятельность связан...

Лекции по риторике

Статья
 • формат doc
 • размер 41.66 КБ
 • добавлен 17 февраля 2009 г.
Риторика. Курс лекций. 30 страниц Описание: Особенности современной социокультурной ситуации. Языковое общение людей и эволюция человека. Своеобразие языка на разных ступенях социальной истории народов. Определение, содержание и структура риторики как науки. Структура риторики. Законы риторики. Оратория. Риторический анализ и риторический эскиз речи. Риторический анализ текста. Риторика образа. Понятие риторического тропа. Метафора, ее структура...

Андреев В.И. Деловая риторика: Практический курс делового общения и ораторского мастерства

 • формат pdf, txt
 • размер 1.98 МБ
 • добавлен 28 января 2009 г.
М.: Народное образование, 1995. — 208 с. Книга представляет собой попытку впервые создать целостный курс «Деловой риторики», который был бы ориентирован на творческое саморазвитие личности. Она насыщена тренинговыми упражнениями, творческими заданиями, тестами, деловыми играми. Может быть полезна преподавателям, студентам, старшеклассникам, бизнесменам, всем, кто желает овладеть правилами делового общения и ораторского мастерства.

Мельникова С.В. Деловая риторика (речевая культура делового общения)

 • формат htm, doc
 • размер 137.43 КБ
 • добавлен 24 января 2009 г.
Учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 106 с. Освещаются вопросы устного речетворчества, характеризуются диалогические и монологические виды общения (беседа, переговоры, доклад, совещание и т. п. ), языковые нормы, этико-психологические правила служебного контакта. Изложение теоретического материала сочетается с контрольными вопросами и заданиями по овладению риторическим мастерством.

Реферат - Культура ораторской речи

Реферат
 • формат doc
 • размер 92 КБ
 • добавлен 27 ноября 2008 г.
Введение. Роды и виды ораторской речи. Роль функциональных стилей литературного языка. Функционально-Смысловые типы речи. Оратор и его аудитория. Композиция публичного выступления. Приемы установки контакта с аудиторией. Основные виды аргументов. Подготовка речи и выступление. Список литературы.

Реферат - Ораторское искусство

Реферат
 • формат docx
 • размер 32.17 КБ
 • добавлен 21 сентября 2008 г.
Внешний облик оратора, поза, жесты. Контакт со слушателями.

Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение

 • формат pdf
 • размер 2.01 МБ
 • добавлен 27 апреля 2008 г.
Пособие написано на основе многолетнего опыта работы авторской Школы делового общения. В нем рассматривается ряд практических вопросов: что и как надо делать, чтобы успешно выступать перед аудиторией, преодолевать барьеры в общении, эффективно убеждать, побеждать в споре, искусно вести деловой разговор, не позволять собеседнику манипулировать собой. Научная глубина содержания сочетается с простотой, доступностью, занимательностью изложения. Книга...