Похожие разделы

Байзаков А. Керметоо (араб жазуусу)

 • формат pdf
 • размер 33,41 МБ
 • добавлен 07 марта 2016 г.
Үрүмчү, Шинжаң эл басмасы, 1962. - 85 б. Бул 1962 жылда түзүлгөн кыргыз ырлар жыйнагы. Жоопту редакторлор: А. Байзаков, Р. Касым.

Жаныш Байыш

 • формат pdf
 • размер 5,17 МБ
 • добавлен 24 декабря 2016 г.
Своеобразен как в идейном, так и в сюжетном плане эпос «Джаныш-Байыш». По тематике дастан также связан с борьбой киргизских богатырей — братьев Джаныш и Байыш с калмыцкими завоевателями (в отдельных вариантах — с китайскими), но в отличие от др. дастанов эпос сохранил реликты древнего сказания: богатырь Байыш в воде не тонет, в огне не горит, пуля его не берёт. Чудесный скакун Джаныша говорит человеческим языком.

Койчиев Арслан Капай уулу. Айта бар менин кебимди

 • формат pdf
 • размер 3,07 МБ
 • добавлен 16 мая 2015 г.
Роман. I, 2011. Роман кыргызского автора о современной жизни кыргызов у себя на Родине и за рубежом.

Максүтов Бактыбек. Ак куржун толо ыр калды. Повесть жана макала

 • формат pdf
 • размер 261,93 КБ
 • добавлен 01 января 2015 г.
Б.: Максат, 2013. — 92 б. — ISBN 978-9967-26-723-7 Бул китепте ак таңдай акын, манасчы, чебер комузчу, обончу, таймашаарга теңи жок атактуу Жеңижок (Өтө) Көкө уулунун өмүрү, чыгармачылыгы, өзгөчө акындык касиети, анын башынан өткөн оор турмушу, муң-кайгысы, тунук махабаты жөнүндө айтылат. Ошондой эле өсүп келе жаткан жаш муундарды тарбиялоодо, кыргыз элинин каада-салттарын үйрөнүүдө, рухий дөөлөттөрүбүздү таанып-билүүдө, сөз байлыктарын, улуттук...

Осмонов Алыкул. Акындын элеси. Чыгармалар жыйнагы

 • формат pdf
 • размер 3,22 МБ
 • добавлен 31 января 2015 г.
Фрунзе, 1964. Сборник произведений великого кыргызского поэта 20 века.

Руставели Шота. Жолборс терисин кийген баатыр - поэма

 • формат pdf
 • размер 10,42 МБ
 • добавлен 02 октября 2014 г.
Бишкек: Бийиктик, 2010. — 366 б. Которгон А. Осмонов. Басууга даярдаган, баш сөзүн жазган П. Казыбаев. ISBN 978-9967-13-703-5 Аты-жөнүн китепке жаздырбастан Алыкулдун анык күйөрманы катары "Жолборс терисин кийген баатырдын" XXI кылымдагы алгачкы басылышына каржылык жактан көмөк көрсөткөн кыргыздын жөнөкөй атуулуна окурман журтунан рахмат айтуу парзыбыз.

Руставели Шота. Жолборс терисин кийген баатыр - поэма

 • формат djvu
 • размер 2,99 МБ
 • добавлен 19 октября 2014 г.
Бишкек: Бийиктик, 2010. — 366 б. Которгон А. Осмонов. Басууга даярдаган, баш сөзүн жазган П. Казыбаев. ISBN 978-9967-13-703-5 Аты-жөнүн китепке жаздырбастан Алыкулдун анык күйөрманы катары "Жолборс терисин кийген баатырдын" XXI кылымдагы алгачкы басылышына каржылык жактан көмөк көрсөткөн кыргыздын жөнөкөй атуулуна окурман журтунан рахмат айтуу парзыбыз.

Сатылганов Токтогул. Чыгармаларынын эки томдук жыйнагы. Том 1

 • формат djvu
 • размер 3,65 МБ
 • добавлен 16 декабря 2014 г.
Сатылганов Токтогул. Избранное в двух томах (на киргизском языке), том 1. — Фрунзе, Адабият, 1989. — 264 стр. ISBN 5-660-00031-2

Сатылганов Токтогул. Чыгармаларынын эки томдук жыйнагы. Том 2

 • формат djvu
 • размер 3,64 МБ
 • добавлен 18 декабря 2014 г.
Сатылганов Токтогул. Избранное в двух томах (на киргизском языке), том 2. — Фрунзе, Адабият, 1989. — 264 стр. ISBN 5-660-00079-7

Төлөгөн Касымбек. Сынган кылыч

 • формат pdf
 • размер 4.07 МБ
 • добавлен 12 июня 2016 г.
Тарыхый роман. Кайрадан иштелип, 5-бас. — Б.: Кыргызстан, 1998. — 712 б. Бул элге кеңири белгилүү тарыхый роман көркөм адабиятка болуп келген катаал чектөөдөн улам цензурадан «өтпөй» калып калган көптөгөн тарыхый болмуш, окуя, маани кайра каралып, кыргыздын элчилиги, журтчулугу, улуттук таламдары негизге алынып жаңыча иштелген бешинчи басылышы болуп эсептелет.

Эралиев Сүйүнбай. Тандалмалар: ырлар, котормолор

 • формат doc
 • размер 317,49 КБ
 • добавлен 24 ноября 2014 г.
Бишкек: Бийиктик, 2009. — 380 б. — ISBN 978-9967-13-582-6 Бул жыйнакка Кыргыз Республикасынын Баатыры, Кыргыз Эл акыны Сүйүнбай Эралиевдин жарым кылымдан ашуун аралыкта жазылган дүйнө, адам, мезгил, жаратылыш, анан, арийне махаббат сыяктуу түбөлүктүү жана башка ар кыл темалардагы ырларынын тандалмалары кирди. Кылдат окурман алардан өзгөчө бир эстетикалык бийик сезимдерди, автордун турмушка, адамдарга, алардын бул жашоодогу адамдык жоопкерчилигине...