Похожие разделы

Андреевски Петре М. Сите лица на смртта

  • формат pdf
  • размер 9,95 МБ
  • добавлен 09 января 2017 г.
Скопjе: Зумпрес, 1994. — 198 с. На македонском языке. Петре М. Андреевски е писател што високо ја потврди својата дарба и ги афирмира можностите на македонскиот јазик за модерен белетристички израз и високите вредности на нашата нова литература. „Заедничкиот именител на ’содржината‘ на прозата на Петре М. Андреевски може лесно да се идентификува: тоа е еден зафрлен свет, свет на маргиналци, исправени пред крупни историски настани (без разлика дал...