Хвалей Я.I., Шарпіла У.В. Слоўнік лексічных формаў (сінонімы, амонімы, антонімы, паронімы, амографы, амафоны)

Хвалей Я.I., Шарпіла У.В. Слоўнік лексічных формаў (сінонімы, амонімы, антонімы, паронімы, амографы, амафоны)
 • разное
 • djvu
 • 7.9 МБ
 • добавлен 06.02.2011
Упершыню пад адной вокладкай сабрана цэлая серыя
слоўнікаў, якія ў свой час выходзілі паасобку. Кожны з іх
разглядае не асобныя словы, а групы слоў, з'яднаных
пэўнымі суадносінамі — падабенствам ці розніцай паміж
іх гучаннем і сэнсам.

Смотрите также


Ответы на билеты по белорусскому языку

Ответы на билеты по белорусскому языку

 • шпаргалки
 • doc
 • 554 КБ
 • добавлен 07.12.2009
Беларуская мова сярод славянскіх моў.
Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы.
Формы беларускай нацыянальнай мовы.
Нормы беларускай литаратурнай мовы.
Арфаэпія. Нормы беларускага літаратурнага вымаўлення.
Правапіс галосных.
Правапіс зычных.
Правапіс мяккага знака і апострафа. Правапіс ы, і, й пысля...
Claudia Hurtig. Kurze belarussische Grammatik in Tabellen f?r deutschsprachige Studenten

Claudia Hurtig. Kurze belarussische Grammatik in Tabellen f?r deutschsprachige Studenten

 • разное
 • pdf
 • 7.98 МБ
 • добавлен 13.09.2011
Minsk, "Technalohija", 2001. Кляўдыя Гуртыг. Кароткая граматыка беларускай мовы ў табліцах для нямецкамоўных навучэнцаў. Мінск, «Тэхналогія», 2001. - 91 с.
Die vorticgcnde Ausgabe enth?lt grundlegende grammatische Strukturen der modernen belarussischen Sprache, welche in tabellarischer Form mit deutschen Kommentaren dargebot...
Агароднікава С.В. Перакладаем тэксты па эканомiцы на беларускую мову

Агароднікава С.В. Перакладаем тэксты па эканомiцы на беларускую мову

 • разное
 • doc
 • 619.5 КБ
 • добавлен 04.02.2011
Мн: БГЭУ. , 2008 г. , 75 стр.
Вучэбны дапаможнік па дысцыпліне Беларуская мова. Професійная лексіка
Ён складзены ў адпаведнасці з праграмай по курсе Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Дапаможнік складаецца з дзвюх частак. У першай змяшчаюцца эканамічныя тэксты на рускай мове для перакладу на беларускую (26 тэкстау). П...
Ламака С.В. Беларуская мова. Прафесійная лексіка

Ламака С.В. Беларуская мова. Прафесійная лексіка

 • разное
 • pdf
 • 1.6 МБ
 • добавлен 30.01.2009
Вучэбна-метадычны дапаможнік змяшчае тэарэтычныя пытанні курса “Беларуская мова. Прафесійная лексіка”, практычныя заданні, а таксама тэсты да кожнага з раздзелаў. Разгледжаны асноўныя этапы фарміравання і развіцця беларускай мовы, сутнасць і асаблівасці навуковага і афіцыйна-справавога стыляў, асобая ўвага звернута на лексіку на...
Старавойтава Н.П. Беларуская мова

Старавойтава Н.П. Беларуская мова

 • разное
 • doc
 • 352.83 КБ
 • добавлен 04.01.2012
Учебник. г. Минск
Змест
Прадмова
Тэма
Беларуская мова — нацыянальная мова беларускага народа
Фiласофска-этычны аспект бiлiнгвiзму
Асноўныя прынцыпы бiлiнгвiзму
Вiды беларуска-рускага бiлiнгвiзму
Тэма
Беларуская мова сярод iншых моваў свету
Тэма
Развiццё беларускай мовы ў святле гiсто...
Кухта С.У. Беларуская мова. Прафесійная лексіка

Кухта С.У. Беларуская мова. Прафесійная лексіка

 • разное
 • doc
 • 681.5 КБ
 • добавлен 04.02.2011
Мн.: БГЭУ, 2008 г. , 75 стр.
Вучэбны дапаможнік для студэнтаў-эканамістаў (пачатковая форма навучання).
Содержание:
Фанетыка. Арфаэпія.
Асноўныя правілы правапісу.
Правапіс а, о, э.
Правапіс е, ё, я.
Правапіс некаторых спалучэнняў галосных у іншамоўных словах.
Правапіс прыстаўных галосных і...