• формат djvu
  • размер 22,13 МБ
  • добавлен 28 сентября 2016 г.
Хвисюк М.І., Парфьонова І.І. (ред.) Менеджмент в охороні здоров'я. Частина 1
Підручник. – Харків: Оберіг, 2008. — 358 с.
Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для лікарів-інтсрнів з спеціалізації «Менеджмент в охороні здоров’я».
Даний підручник (результатом колективної праці викладачів кафедр Харківської медичної академії післядипломної освіти, який відтворює навчальну програму спеціалізації «Менеджмент в охороні здоров’я» зі спеціальності «Менеджмент організацій», розроблену авторами підручника.
У підручнику розглянуто принципи організації та управління в системі охорони здоров’я, основну увагу приділено практичному застосуванню теоретичних знань у галузі організаційної діяльності закладів охорони здоров’я.
Вступ
Державна політика та стратегія в галузі охорони здоров’я
Влада як центральна категорія політики
Основи соцідііьно-гуманітарної політики держави в Україні
Основи законодавства України про охорону здоров’я
Основні напрямки реформування галузі охорони здоров’я України
Роль людського фактору в системі державного управління охороною здоров’я
Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя в Україні
Формування здорового способу життя
Державна політика в медичній науці та підготовці медичних і фармацевтичних кадрів
Введення в менеджмент в охороні здоров’я
Предмет і теорії менеджменту. Поняття менеджменту в охороні здоров’я
Історичний розвиток менеджменту
Види менеджменту в охороні здоров’я
Управлінські структури в охороні здоров’я
Загальні оргашзаційпі і психологічні закони менеджменту
Принципи менеджменту в охороні здоров’я
Методи управління менеджменту в системі охорони здоров’я
Медична організація як основа менеджменту в охороні здоров’я
Технологія управління в системи охорони здоров’я
Функції управління в системі охорони здоров’я
Управлінські процеси в системі охорони здоров’я
Теорія систем в охороні здоров’я
Поняття про системи, їх сутність і призначення
Класифікація систем, їх характеристика
Складові частини і основні функціональні процеси керованих систем
Організаційно-функціональні цикли систем
Систсмоутворгоючі і системостабілізуючі фактори керованих систем
Визначення поняття системний підхід і системний аналіз
Охорона здоров’я як система
Вітчизняні та зарубіжні системи в охороні здоров’я
Рефор.мування вітчизняної системи охорони здоров’я.
Основні напрямки, характеристика