• формат djvu
  • размер 32,68 МБ
  • добавлен 03 ноября 2016 г.
Хвисюк М.І., Парфьонова І.І. (ред.) Менеджмент в охороні здоров'я. Частина 2
Підручник. — Харків: Оберіг, 2008. — 550 с.
Даний підручник є результатом колективної праці викладачів кафедр Харківської медичної академії післядипломної освіти (за редакцією професорів М.І, Хвисюка і 1.1. Парфьонової), який відтворює навчальну програму спеціалізації «Менеджмент' в охороні здоров’я» зі спеціальності «Менеджмент організацій», розроблену авторами підручника.
У підручнику розглянуто приніціпи організації та управління в системі охорони здоров’я, основу увагу приділено практичному застосуванню теоретичних знань у галузі організаційної діяльності закладів охорони здоров’я.
Основи економіки в охороні здоров’я
Економічна система: основні поняття
Товарне виробництво. Товар та його властивості
Держава і ринок
Фінансування охорони здоров'я
Цінні напери. Гроші
Ціноутворення медичних послуг
Передумови обов’язкового медичного страхування в Україні
Функціонування системи ОМС у Російській Федерації та його перспективи в Україні
Методологічні та економічні основи добровільного медичного страхування
Підприємницька діяльність в охороні здоров’я
Загальні положення
Державна реєстрація юридичних осіб
Державна реєстрація фізичних осіб-підприємців
Ліцензування медичної практики
Акредитація закладів о.хорони здоров’я
Управління персоналом медичних закладів
Сучасна концепція управління персоналом. Головні принципи управління персоналом. Кадрова політика
Технологія управління персоналом медичної організації
Наймання, відбір і прийом персоналу в медичні організації
Ділова оцінка персоналу
Управління поведінкою персоналу медичної організації
Мотивація і стимулювання трудової діяльності медичного персоналу
Меюди управління персоналом медичних організацій
Засоби управління. Стилі управління
Планування роботи з персоналом медичних організацій
Основи кадрового планування. Операіивний план роботи з персоналом
Основи організації праці персоналу медичних організацій
Суть і завдання організації праці. Наукова організація праці
Зміст і принципи наукової організації праці. Управлінська праця
Особливості і специфіка
Розтиок персоналу. Кваліфікація керівника
Управління якістю медичної допомоги
Визначення якості і медичної допомоги
Характеристика якості медичної допомоги
Погляд на якість з різних боків
Управління якістю медичної допомоги
Методологія управління якістю медичної допомоги
Алгоритм підвищення якості медичної допомоги
Стандарти, клінічні протоколи, план комунікації та формулярна система
Проблеми підвищення якос ті медичної допомоги в системі
Шляхи реалізації основних напрямків підвищення якості медичної допомоги
Психологія управління та конфліктологія в медичних закладах
Загальні положення
Перцептивні процеси в менеджменті
Особливості мнемічиих процесів
Комунікативні нропеси в управлінській діяльності
Процеси мислення в управлінській діяльності
Інтелект та його роль у діяльності керівника (менеджера)
Психологічна характеристика процесів прийняття управлінських рішень
Е.моційно-вольова регуляція станів в управлінській діяльності
Психологічні закономірності мотивації діяльності керівника
Влада, керівництво і лідерство
Поняття конфлікту
Управління стресами в діяльності менеджера
Управління змінами в організації
Маркетинг на ринку медичних послуг та фармації
Визначення, принципи і функції маркетингу
Основні положення ринку послуг
Формування і просування послуги иа ринок
Політика цін у маркетингу послуг
Комунікативна політика у маркетингу послуг
Особливосі і маркетингу у фармації
Контрольно-аналітична діяльнісіь в менеджменті охорони здоров’я
Поняття і зміс і контролю. Значення контролю в процесі управління
Види контролю і їх характеристика. Попередній, поточний і заключний контроль. Рівні контролю (державний, відомчий, фінансовий та інші) Етапи контролю до проведення перевірок на місці
Технологія контролю. Вибір концепції контролю. Визначення мети контролю. Норми контро та Методи контролю
06'єм та область контролю
Функції контролю. Розробкативів для вимірення робіт
Організація обліку робіт. Вимоги до проведення перевірок на місці
Контроль за прийпятлям та реалізацією управлінських рішень
Фактори ефективності управлінських рішень. Вимоги до управлінських рішень
Контроль якості та ефективності медичної допомоги населенню
Характеристика системи медичної допо.моги населенню
Оцінка якоскості та ефективності медичної допомоги населенню
Оцінка якості та ефект ивності стаціонарної допомоі и населенню
Види контролю якості та ефективності медичної допомоі населенню
Самоменеджмент в охороні здоров’я
Визначення поняття самоменеджмент у системі охорони здоров’я
Процес самоменеджменту
Самоменеджмент керівника медичних організацій
Регламентовані, частково регламентовані, нерегламентовані види діяльності керівника медичних організацій
Самоуправління і удосконалення менеджера
Ділова крит ика в менеджменті
Клінічна епідеміологія та основи доказової медицини
Чим пояснюється нагальна потреба у клінічній епідеміології як фундаментальній науці?
Принципи клінічної епідеміології
Відхилення від норми
Діагноз
Ризик
Прогноз
Лікування
Профілактика
Доказова медицина
Закінчення