Статья
  • формат pdf
  • размер 4,28 МБ
  • добавлен 25 января 2016 г.
Кандиларов Е., Канева Л., Мизов М. (сост.) Изследвания по история на социализма в България. Том 3 - Преходът
София: Център за исторически и политологически изследвания, 2011. - 631 с. - ISBN 978-954-2982-01-2
Книгата е плод на изследователските усилия на водещи специалисти в областта на българската история, изследователи от БАН и преподаватели в различни университети. Изследването е част от дългосрочен научен проект, посветен на историята на социализма в България от края на ХIХ век до наши дни.
Предишните два тома бяха посветени на историята на българския социализъм – съответно: първият – на периода от зараждането на социализма през 1891 г. до 1944 г., а вторият – на развитието на социалистическата идея в условията на първата република и на държавния социализъм от септември 1944 г. до неговия край през ноември 1989 г. Настоящият том е проблемно-тематично обвързан с неимоверно сложната еволюция на тази лява идея в условията на преход към демокрация и пазарна икономика в България от късната есен на 1989 г., та чак до наши дни. (Материалите на авторите, участващи в настоящия том, са събирани до лятото на 2011 година.)
Петър-Емил Митев.Преходът и поуките за българската левица.
Нора Ананиева. Конституционализъм и преход.
Мария Пиргова. Парламентаризмът и левицата в българския преход.
Борис Попиванов. Българското гражданство в конституционния модел от 1991 г.: Постижения и възможности.
Георги Карасимеонов. От първата към втората партийна система в България.
Добрин Канев. Трудният път на трансформация на БСП.
Искра Баева.БСП на власт и в опозиция в годините на прехода.
Антоний Тодоров. Избирателите на БСП.
Евгений Кандиларов. Отношението на БСП към социалистическото минало.
Кръстьо Петков, Атанас Владиков. Социалната политика през прехода в България (1989-2010 г.).
Катя Владимирова. Пазарът на труда в България през годините на прехода: Изграждане, развитие и политики (1989-2010 г.).
Аксентия Замфирова. Какво се случи с прехода към пазарна икономика?
Начко Радев. Социалната цена на прехода (Разказ за "изгубеното време" или "за бягането на място").
Васил Проданов. Интелигенцията и идеологическият дискурс на трансформация от държавен социализъм към периферен и олигархичен капитализъм.
Наталия Христова. От маските да маскарада. Българските интелектуалци в годините на прехода: социална памет за "вчера" - социални роли "днес"
Геновева Михова, Пенка Найденова. Демографската ситуация и политика в прехода към пазарна икономика.
Максим Мизов. Докладът от пленума на ЦК на БКП от 29.ХІІ.1989 г. - конститутивен фактор за идейно-програмната еволюция на БСП по национално-етническия проблем и за българския етнически модел.