Статья
  • формат pdf
  • размер 1,77 МБ
  • добавлен 27 января 2016 г.
Кандиларов Е. (сост.) Изследвания по история на социализма в България. Том 1 - 1891-1944
София: Център за исторически и политологически изследвания, 2008. - 447 с. - ISBN 978-954-92194-6-3
Книгата е плод на изследователските усилия на водещи специалисти в областта на българската история, изследователи от БАН и преподаватели в различни университети. Изследването е част от дългосрочен научен проект, посветен на историята на социализма в България от края на ХIХ век до наши дни.
Таня Турлакова. Някои необходими акценти в новия прочит на историята на социализма в България (1891 - 1944 г.) – (Въведение към дискусията).
Димитър Генчев. Теоретичното и програмното развитие на българската социалдемокрация (1891 - 1919 г.).
Трендафил Митев. Възникване и същност на "широкия социализъм" в България.
Веселин Янчев. Апология на българската социалдемокрация (1891-1944 г.).
Емилия Лазарова. Общинската политика на БРСДП (1891 – 1919 г.).
Ваня Стоянова. Раждането на женското социалдемократическо движение в България.
Войн Божинов. Лявата политическа идея през погледа на професор Александър Цанков.
Милен Куманов. Левият политически спектър в България (1918 – 1934 г.).
Луиза Ревякина. БКП и селското движение в България: теория, практика (май 1919 – септември 1944 г.).
Витка Тошкова България в европейската съпротива през Втората световна война.