Информатика и вычислительная техника
  • формат pdf
  • размер 1,35 МБ
  • добавлен 24 марта 2016 г.
Карпенко С.Г., Попов В.В., Тарнавський Ю.А., Шпортюк Г.А. Інформаційні системи і технології
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2004. — 192 с.: іл. — Бібліогр. в кінці розділів.
У пропонованому посібнику викладено загальні поняття інформаційних систем і технологій. Розглянуто приклади обробки документальних інформаційних систем у середовищі Word, обробку інформаційних систем електронним процесором Ехеї, зокрема з використанням підсистеми Microsoft Query, організацію повсякденної роботи з комп’ютером і підтримку персональної інформаційної системи за допомогою Microsoft Outlook. Сформульовано основні поняття баз даних, систем керування базами даних та наведено технології їх побудови на прикладі системи Microsoft Access. Детально проаналізовано інформаційні системи управління персоналом. Значну увагу приділено інформаційним системам з використанням мережних технологій, засобам застосування глобальної мережі| Inteet.
Для студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто самостійно опановує інформаційні системи і технології.