• формат pdf
 • размер 3.88 МБ
 • добавлен 21 января 2011 г.
Касьянов М.А., Гуляєв В.П., Друзь О.М., Коструб В.О. Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю, газоаналізатори. Навчальний посібник
Навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. , 2006. – 188 с.
ISBN 966-590-583-Х

Навчальний посібник „Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю, газоаналізатори відповідає чинній Програмі підготовки фахівців і магістрів, загальнотехнічних, будівельних, транспортних, економічних та інших вищих закладів з дисципліни „Цивільна оборона (укладачі В. А. Лук’янчиков, В. В. Мухін, М. М. Яцюк та ін. – К., ІСДО, ч. II, 1995, с. 18-
48. ), а також навчальної Програми нормативної дисципліни „Цивільна оборона для студентів вищих навчальних закладів освітнього рівня „повна вища освіта освітньо-кваліфікаційних рівнів „спеціаліст та „магістр усіх спеціальностей, яка обговорена і схвалена на засіданні комісії з цивільної оборони Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, №10 від 06.06.2002 року.
У навчальному посібнику викладено п’ять розділів:
прилади радіаційної розвідки,
прилади контролю опромінення,
прилади хімічної розвідки,
газоаналізатори,
довідковий матеріал.
Навчальний посібник розраховано на студентів і викладачів вузів, а також знадобиться керівникам та спеціалістам підприємств, командирам формувань, державним службовцям усіх рівнів.
Читать онлайн
Смотрите также

Гуляев В.П., Друзь О.Н., Михайлов Д.В. (состав.) РГР. Гражданская оборона

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1.22 МБ
 • добавлен 24 января 2011 г.
Методические указания к выполнению расчетно-графической работы по дис-циплине: «Гражданская оборона» (для студентов всех специальностей дневной формы обучения) / Сост. В. П. Гуляев, О. Н. Друзь, Д. В. Михайлов – Луганск изд-во Восточноукр. нац. ун-та им. В. Даля, 2004 – 49 с. Для студентов 5-го курса изучающих дисциплину: «Гражданская оборона» всех специальностей, а также может быть использована при выполнении раздела «Гражданская оборона» в дип...

Жук Р.С., Кирилков В.А. Цивільна оборона

Практикум
 • формат pdf
 • размер 579.75 КБ
 • добавлен 07 июля 2011 г.
Методичні вказівки до практичних занять. Частина 2 / Р.С.Жук, В.А.Кирилков. - Хмельницький: ТУП, 2002 - 28 с. Укладачі: Жук Р.С. асист., Кирилков В.А. асист. Пропоновані методичні вказівки містять матеріали, необхідні для вивчення розділу "Методика оцінки хімічної обстановки" курсу цивільної оборони, індивідуальні завдання з теми "Оцінка хімічної обстановки" та завдання на розрахунково-графічну роботу по темі "Захист населення при аварії на вир...

Касьянов М.А., Друзь О.М. та ін. (состав). РГР з дисципліни Цивільна оборона

Практикум
 • формат pdf
 • размер 2.14 МБ
 • добавлен 27 января 2011 г.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисциплі-ни: «Цивільна оборона» (для студентів усіх напрямів підготовки заочної форми навчання) / Укл. М. А. Касьянов, О. М. Друзь, В. П. Гуляєв, І. М. Арнаут, В. В. Некру-тенко. – Луганськ, вид-во СНУ ім. В. Даля. – 2009 – 77 с. Для студентів заочної форми навчання усіх напрямів підготовки, які вивчають дисципліну «Цивільна оборона». Вихідні дані і варіанти теоретичного питання і п’...

Касьянов М.А., Ревенко Ю.П., Тищенко Ю.А. Захист населення в умовах надзвичайних ситуацій

 • формат pdf
 • размер 2.24 МБ
 • добавлен 21 января 2011 г.
Навчальний посібник/ М. А. Касьянов (розділ 1,3,4,5,6), Ю. П. Ревенко (розділ 7,8,9), Ю. А. Тищенко (розділ 2). - 2-е вид., перер. та доп. розрахунковими матеріалами. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. , 2003. – 183 с. ISBN 966-590-449-3 У посібнику у відповідності з вимогами Закону України №1809-III від 8 червня 2000р. «Про захист населення і території в надзвичайних ситуаціях техногенного і природного характеру» дано основні...

Касьянов Н.А., Гуляев В.П., Друзь О.Н. и др. (состав.) Гражданская оборона

 • формат pdf
 • размер 932.41 КБ
 • добавлен 24 января 2011 г.
Методическое пособие для преподавателей, рабочих и служащих университета по 12-часовой программе изучения «Гражданской обороны» /Сост. Н. А. Касьянов, В. П. Гуляев, О. Н. Друзь, А. А. Калибабчук – Луганск: Изд-во Восточноукр. нац. ун-та им. В. Даля, 2007. - 82 с. Методическое пособие предназначено для проведения просветительско-информационной работы с преподавателями, рабочими и служащими университета, институтов, отделов и подразделений по 12-ч...

Конспект лекций для ОГЭУ

Статья
 • формат doc
 • размер 146.39 КБ
 • добавлен 10 мая 2011 г.
Організація цивільної оборони України в сучасних умовах Надзвичайні ситуації мирного часу Елементи ядерної фізики Прилади цивільної оборони

Михайлюк В.О., Халмурадов В.О. Цивільна безпека

 • формат pdf
 • размер 1.01 МБ
 • добавлен 24 октября 2011 г.
Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 158 с. Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, котрі вивчають дисципліни Безпека життєдіяльності та Цивільна оборона за всіма фахами, а також для викладачів цих дисциплін. У навчальному посібнику наведено загально прийняті підходи, що застосовуються при розробці управлінських рішень щодо забезпечення стійкості території держави, її регіонів, адміністративно територ...

Реферат - Дія хімічної зброї

Реферат
 • формат doc
 • размер 160 КБ
 • добавлен 04 февраля 2011 г.
Поняття хімічної зброї та історія її застосування. Отруйні речовини. Отруйні речовини нервово-паралітичної дії. Шкірнонаривні отруйні речовини. Речовини загальноотруйної дії. Задушливі отруйні речовини. Психотропні отруйні речовини. Подразнюючі отруйні речовини. Токсини. Фітотоксиканти. Сильнодіючі ядучі речовини

Реферат - Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю

Реферат
 • формат doc
 • размер 39.81 КБ
 • добавлен 03 февраля 2011 г.
1. Прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю опромінювання 2. Сприймаючі пристрої різних дозиметричних приладів 3. Прилади радіаційної розвідки і контролю ступеня зараженості різних предметів 4. Призначення, склад, пристрій і основні характеристики вимірника потужності доз ДП–5В (Б. А) 5. Прилади контролю радіоактивного опромінення

Розрахунково - графічна робота - Оцінка стійкості роботи підприємства в надзвичайних ситуаціях

 • формат doc
 • размер 214 КБ
 • добавлен 16 декабря 2011 г.
Визначення рівня надзвичайної ситуації за даними про масштаби територіального поширення, кількість постраждалих, загиблих та тих, у кого суттєво погіршились умови життєдіяльності, за розміром економічних збитків, до яких призвела НС. Прогнозування радіаційної обстановки. Довгострокове (оперативне) прогнозування хімічної обстановки Оцінка ступеня руйнування будинків, споруд, обладнання на вибухонебезпечному підприємстві при вибуху горючої суміші в...