• формат image
  • размер 177,34 МБ
  • добавлен 14 января 2016 г.
Катарџиев Иван. Време на зреење: Македонското национално прашање меѓу двете светски војни (1919-1930) (Трет дел)
Скопје: Култура, 1977. - 563 с.
Трет дел (стр. 297-563).
Трет дел. Коминтерна, Балканската комунистичка федерација, Балканските комунистички партии (КПЈ, КПБ, КПГ) и македонското национално прашање.
Улога и ставовите на Коминтерната и Балканската комунистичка федерација спрема македонското национално прашање.
Комунистичката партија на Југославија и македонското прашање.
Комунистичката партија на Грција и македонското национално прашање.
Бугарската комунистичка партија и македонското национално прашање (1919-1930).