Словарь
  • формат pdf
  • размер 33,17 МБ
  • добавлен 16 ноября 2016 г.
Керимова С.К., Меликмамедов М.Н. Лезги чIаланни азербайжан чIалан гафарган
Лезгинско-азербайджанский словарь: 70.000 слов / 70.000 уьлчме, ТуькIуьраибур: С. Къ. Керимова ва М. Н. Меликмамедов. — Баку: Азербайжан, 2015. — 800 ч.
Ləzgicə-azərbaycanca lüğət: 70.000 lüğət vahidi (Tərtibçilər: S.Q.Kərimova və M.N.Məlikməmmədov), Bakı, “Azərbaycan” nəşriyyatı, 2015. - 800 səh.
Гъилевай кьвс чIалан «Лезги чIаланни азербайжан чIалан гафарган» енфте яз акъуднавай чIехи гафарган я. Ада лезги чIал чириз кIанзавайбуруз, гьакIнн лезги чIалай азербайжан чIалаз таржумаяр ийизвайбуруз куьмек гуда. Идалай гьейри ам лезги кхьинрин чIала авай гафар кIватIунин ва абур сад садахъ авунин кардани бакара къведа.