• формат doc
 • размер 1.33 МБ
 • добавлен 14 апреля 2010 г.
Климишин І.А. Фрагменти космології
Навчальний посібник для студентів спеціальності фізика, філософія та релігієзнавство, також – для учителів фізики й астрономії, учнів ЗШ для позакласної роботи. - Івано-Франківськ: Гостинець, 2008. – 140 с.

ЗМІСТ
Вступ: спостережні аспекти космології
Наш Всесвіт "як він є"
Розширення світу галактик
"Космічні каверни" – войди
Два здогади Гамова
Флуктуації РВ – виявлено!
"Темна маса" і "темна енергія"
Наднові як "стандартні свічки"
Всесвіт у тенетах моделей
Основоположні принципи
У рамках класичної теорії
Початкова фазу розльоту
Про достовірність розширення
Становлення сучасної космології
Перші кроки в моделюванні
Рівняння Фрідмана
Найвідоміші нестатичні моделі
Розвиток всесвіту: уже – від колиски?
Фрагменти космомікрофізики
Вакуум, поле й бозони Гіґса
Вибір моделі роздування
Є роздування – немає проблем!
Епоха розширення
Шкала ядерної хронології
Всесвіт як плетиво струн
Проблема структуризації
Від войдів до атракторів
У рамках класичної космогонії
Варіанти релаксації
Фрагментація в розширному Всесвіті
Невизначеність нюансів
Антропний принцип
Глибинна суть проблеми
Слабка і сильна версії
Декілька прикладів "допасування"
"Всесвітів багато – і Творець зайвий"
Фантазії чи жарти, чи облуда?
Космос живих форм на Землі
Похожие разделы
Смотрите также

Андрієвський С.М. Климишин І.А. Курс загальної астрономії. Навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 3.34 МБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
Одеса: "Астропринт", 2007. - 480 с. з кольор. іл. У пропонованому навчальному посібнику "Курс загальної астрономи" автори намагалися висвітлити основні досягнення у пізнанні Всесвіту. Значну увагу приділено сучасним результатам експериментальних і теоретичних досліджень ближнього і далекого Космосу. Навчальний посібник значною мірою базується на "Астрономії" (1994 р. ) І. А. Климишина, вдала структура якої була збережена у цій книзі. За останні...

Климишин І.А. Астрономія

 • формат pdf
 • размер 59.36 МБ
 • добавлен 11 сентября 2011 г.
Львів, "Світ" – 1994. – 382 с. У підручнику подані основні відомості з усіх галузей астрономії, а також елементів космонавтики, що відповідає навчальній програмі з астрономії для педагогічних інститутів та університетів. Виклад матеріалу максимально конкретний, з урахуванням найновіших досягнень у вивчені Всесвіту, отриманих з допомогою космічних апаратів та орбітальних станцій, а також спільних здобутків учених-спеціалістів з фізики елементарних...

Климишин И.А. Астрономия наших дней

 • формат djvu
 • размер 6.97 МБ
 • добавлен 22 мая 2010 г.
Книга посвящена очень широкому кругу вопросов, изучаемых современных астрономией. Изложены основные представления, понятия и законы, на которых базируется наблюдательная и теоретическая астрономия, астрофизика, радиоастрономия. Описаны практически все известные небесные объекты - Солнце, Луна, планеты, звёзды и гадактики. Много внимания уделено недавно открытым объектам - пульсарам, чёрным дырам, квазарам, галактикам Сейферта. Для учителей, лекто...

Климишин И.А. Ударные волны в оболочках звезд

 • формат djvu
 • размер 3.28 МБ
 • добавлен 24 ноября 2010 г.
2005 г. , 423 стр. В книге рассматриваются физические процессы, определяющие динамику и пространственную структуру астрофизических дисков (звездных и газовых дисков галактик, аккреционных дисков вокруг компактных объектов, в протозвездных и протопланетных системах). Проводится последовательное изучение динамики малых возмущений и вопросов устойчивости для бесстолкновительных и газодинамических систем. Подробно рассматривается физика многочислен...

Климишин И.А. Элементарная Астрономия

 • формат djvu
 • размер 9.93 МБ
 • добавлен 10 октября 2009 г.
Москва. Наука. 1991 г. 464 стр. Показывается, каким образом было получено то или иное знание в астрономии и как соответствующий результат может получить сам читатель. В частности, это относится к расчетам положения планет как методом Птолемея, так и в гелиоцентрической модели мира (даны графические методы), а также к предвычислению прохождения ИСЗ, к расчету времени полета к Венере и Марсу. Излагаются методические советы для проведения любительск...