Химия и химическая промышленность
  • формат pdf
  • размер 5,19 МБ
  • добавлен 28 февраля 2014 г.
Комп'ютерне моделювання в хімії та технологіях і сталий розвиток. 12-15 травня 2010 року
Тези доповідей другої міжнародної науково-практичної конференції. — Київ: НТУУ «КПІ», 2010. — 208 с.
Збірка містить тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і сталий розвиток» за такими напрямками: комп’ютерне моделювання в хімії та комп’ютерні методи синтезу нових речовин, комп’ютерне моделювання хіміко-технологічних та біохімічних процесів і систем, комп’ютерне моделювання природоохоронних процесів, комп’ютерна підтримка виробничих процесів, сталий розвиток регіонів, комп’ютерно-інформаційні технології в багаторівневій вищій освіті.
Похожие разделы