Судебная медицина
Медицинские дисциплины
  • формат djvu
  • размер 13,09 МБ
  • добавлен 25 мая 2013 г.
Концевич І.О., Михайличенко Б.В. (ред.) Судова медицина
К: МП Леся, 1997. -— 656 с.
У підручнику викладено повний курс судової медицини згідно з програмою з цієї дисципліни. Матеріал поданий на основі сучасних досягнень з теорії і практики судової медицини, змін чинного законодавства в Україні, а також виданих останнім часом офіційних нормативних документів, що регламентують проведення судово-медичної експертизи. Може бути корисним для інтернів, лікарів, що працюють судово-медичними експертами, а також для студентів юридичних вузів (факультетів).
Содержание:
Передмова.
Судова медицина, її визначення, зміст, завдання, значення, історія розвитку.
Процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи.
Судово-медичне вчення про смерть (судово-медична танатологія).
Судово-медична експертиза трупа.
Огляд трупа на місці його виявлення.
Судово-медична експертиза при раптовій смерті.
Судово-медична експертиза трупів новонароджених.
Судово-медична травматологія.
Судово-медична експертиза вогнепальних пошкоджень.
Судово-медична експертиза при смерті від механічної асфіксії.
Пошкодження від дії високої та низької температури.
Пошкодження і смерть від змін атмосферного тиску.
Судово-медична експертиза при електротравмі.
Судово-медична експертиза при ураженні іонізуючим випромінюванням.
Судово-медична токсикологія.
Судово-медична експертиза потерпілих, звинувачуваних та інших осіб.
Судово-медична експертиза при спірних статевих станах і статевих злочинах.
Судово-медична експертиза речових доказів.
Судово-медико-криміналістичні методи досліджень.
Морально-етична регламентація лікарської діяльності та кримінальна відповідальність медичних працівників за професійно-посадові правопорушення.
Література.
Похожие разделы