• формат pdf
  • размер 41,78 МБ
  • добавлен 02 ноября 2015 г.
Коротєєва Т.О. Алгоритми та структури даних
Коротєєва Т. О.
Алгоритми та структури даних : навч. посібник / Т. О. Коротєева. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 280 с.
Викладено основи класифікації структур даних. Докладно розглянуто рівні організації структур даних та найпоширеніигі моделі даних. Наведено способи зображення моделей структур даних у пам’яті комп’ютера Розглянуто алгоритми сортування та пошуку даних, приклади їх реалізації та обгрунтовано алгоритмічну складність. Фрагменти програм студенти можуть використати дтя самостійного розроблення власних програм під час виконання лабораторних та курсових завдань. Розглянуто реалізацію структур даних на прикладі мови програмування C++ та описано основні контейнери бібліотеки STL Розділи супроводжуються контрольними запитаннями та задачами для індивідуального виконання.
Похожие разделы