Химия и химическая промышленность
Практикум
  • формат pdf
  • размер 1,64 МБ
  • добавлен 27 ноября 2016 г.
Костенко І.А., Челябієва В.М., Цибуля С.Д., Буяльська Н.П. Корозія та захист металів від корозії
Методичні вказівки. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – 69 с.
Методичні вказівки до виконання лабораторних та контрольної робіт для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.051701 – Харчові технології та інженерія; 6.050502 – Інженерна механіка; 6.092300 – Технологія і устаткування зварювання.
Перелік скорочень
Вступ
Короткі оглядові лекції з корозії
Лабораторний практикум
Завдання до контрольної роботи
Методині вказівки до виконання лабораторних та контрольної робіт
Контрольні питання та тести до заліку
Критерії оцінки знань студентів
Рекомендована література
Додаток А – основні поняття та визначення