Химия и химическая промышленность
Практикум
  • формат pdf
  • размер 1,67 МБ
  • добавлен 22 декабря 2016 г.
Костенко І.А., Челябієва В.М. Корозія та захист металів від корозії
Методичні вказівки. – Чернігів: ЧНТУ, 2014. – 50 с.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямів підготовки 6.051701 – Харчові технології та інженерія; 6.050502 – Інженерна механіка; 6.050503 – Машинобудування. Оз-найомлення майбутніх інженерів з найпоширенішими методами корозійних досліджень є метою проведення лабораторного практикуму з цієї дисципліни. Наведені лабораторні роботи дають уяви про основні механізми корозійних руйнувань, вплив зовнішніх чинників на характер і швидкість корозії, методи дослідження корозійних процесів.
Перелік скорочень
Вступ
Лабораторні роботи:
Волюмометричний метод дослідження корозії конструкційних матеріалів в кислих середовищах
Вивчення кінетики електрохімічної корозії за поляризаційним опором на корозіметрі Р-503
Визначення необоротного електродного потенціалу металів та сплавів
Гравіметричний метод оцінки корозійної стійкості та ефективності інгібіторного захисту конструкцій
Вивчення кінетики корозійних процесів. Оцінка ефективності інгібіторного захисту
Діагностика корозійної тривкості сталі. Дослідження протекторного захисту
Дослідження малоциклової корозійної та водневої втоми сталі
Визначення швидкості корозії сталі за концентрацією йонів Fe3+ у корозивному середовищі фото-електрокалориметричним методом
Катодний захист металів від корозії
Рекомендована література
Додаток А – основні поняття та визначення