Профессиональные заболевания
Медицинские дисциплины
  • формат pdf
  • размер 2,93 МБ
  • добавлен 07 августа 2012 г.
Костюк І.Ф., Капустник В.А. Професійні хвороби
Підручник. – 2-е вид., переробл. і доп. – К.: Здоров'я, 2003. – 582 c. – Для студентів та лікарів-інтернів вищих державних медичних закладів освіти.
У другому виданні (перше вийшло у 1998 р.) знайшли відображення нові матеріали про різні шкідливі фактори виробничого середовища, які обумовлюють розвиток новоутворень, захворювань, що виникають від впливу біологічних факторів, неспецифічних синдромів тощо. Широко представлені захворювання в окремих галузях виробництва і сільського господарства.
В додатку наведені нові нормативні документи (список професійних захворювань, інструкція про застосування переліку професійних захворювань, витяг з номенклатури лікарських спеціальностей).