• формат doc
 • размер 3.44 МБ
 • добавлен 03 февраля 2012 г.
Коваль П.Ф., Алешугіна Н.О. В’їзний туризм. Ніжин
Навчальний посібник, Ніжин, Вид.Лукяненко В.В., 2010, 304 с.
У посібнику розкрито теоретичні, нормативно-правові та організаційні засади в’їзного туризму. Висвітлено історію розвитку в’їзного туризму в Україні, узагальнено принципи, на яких він базується, та фактори, що на нього впливають. Розкрито особливості роботи туроператорів щодо формування турпродукту, а також специфіку технологій обслуговування іноземних туристів. Аналізується туристичний потенціал України та його придатність для організації в’їзного туризму. Приділено увагу інформаційно-логістичному забезпеченню в’їзного туризму.
Для фахівців сфери туризму, викладачів та студентів туристичного фаху географічних, історичних, економічних факультетів вищих навчальних закладів.
Передмова.
І. Теоретичні основи в’їзного туризму.
Сутність в’їзного туризму.
Історія розвитку та сучасний стан в’їзного туризму в Україні.
Основні стратегії та принципи розвитку і організації в’їзного туризму.
Фактори впливу на розвиток в’їзного туризму.
Контрольні запитання і практичні завдання.
Рекомендована література.
ІІ. Міжнародне та державне регулювання в’їзного туризму.
Міжнародна співпраця та організації в туризмі.
Державна політика в галузі в’їзного туризму.
Система органів управління розвитком в’їзного туризму в Україні.
Нормативно-правове регулювання в’їзного туризму.
Прикордонно-митний та візовий режим.
Стимулювання розвитку в’їзного туризму на регіональному рівні.
Контрольні запитання і практичні завдання.
Рекомендована література.
ІІІ. Специфіка організації та технології в’їзного туризму.
Особливості турпродукту у в’їзному туризмі.
Організаційні аспекти діяльності туроператора, зайнятого у в’їзному туризмі.
Технології проектування туристичного продукту.
Договірні відносини при здійсненні туристичної діяльності.
Варіанти угод між туроператором та готельним підприємством.
Варіанти угод між туроператором та авіакомпанією.
Варіанти угод між туроператором та залізничною компанією.
Варіанти угод на автотранспортне обслуговування.
Варіанти угод між туроператором та туристом.
Варіанти угод між туроператором та турагентом.
Страхові угоди в туризмі.
Технології обслуговування у в’їзному туризмі.
Гостьовий цикл у в’їзному туризмі.
Особливості роботи туроператорів з іноземними туристами.
Особливості надання послуг харчування іноземним туристам.
Особливості надання послуг розміщення іноземним туристам.
Особливості обслуговування іноземних туристів іншими секторами туріндустрії.
Технологія і організація альтернативних видів туризму.
Контрольні запитання і практичні завдання.
Рекомендована література.
ІV. Потенціал розвитку в’їзного туризму в Україні.
Значення дослідження туристичного потенціалу території.
Туристично-ресурсний потенціал розвитку в’їзного туризму в Україні.
Карпатський туристичний район.
Волинський туристичний район.
Подільський туристичний район.
Причорноморський туристичний район.
Кримський туристичний район.
Приазовський туристичний район.
Донецький туристичний район.
Придніпровський туристичний район.
Слобожанський туристичний район.
Столичний туристичний район.
Працересурсний туристичний потенціал організації в’їзного туризму.
Туристично-інфраструктурний потенціал розвитку в’їзного туризму в Україні.
Готелі та подібні до них заклади розміщення.
Санаторно-курортні заклади.
Ресторани й інші заклади харчування.
Розважальна інфраструктура.
Роль транспортної інфраструктури в розвитку в’їзного туризму.
Туристичний імідж України.
Контрольні запитання і практичні завдання.
Рекомендована література.
Інформаційно-логістичне забезпечення в’їзного туризму.
Інформаційні технології в туризмі.
Логістичні процеси у в’їзному туризмі.
Контрольні запитання і практичні завдання.
Рекомендована література.
Предметний покажчик.
Додатки.
Смотрите также

Биржаков М.Б. Специальные виды туризма

 • формат pdf
 • размер 515.73 КБ
 • добавлен 29 мая 2011 г.
Санкт-Петербург: СПбГИЭУ, 2011. - 70 с. Современное состояние и основные тенденции развития индустрии туризма в РФ и за рубежом. Классификация видов туристской деятельности. Рекреационный туризм. Профессионально-деловой и конгрессно-выставочный туризм. Культурный (познавательный) туризм. Религиозный туризм. Лечебно-оздоровительный туризм. Экологический туризм. Сельский и агротуризм. Спортивный туризм. Экстремальный туризм. Водные виды туризма, кр...

Боголюбов В.С. Организация специальных видов туризма

 • формат pdf
 • размер 1014.6 КБ
 • добавлен 15 мая 2011 г.
Санкт-Петербург: СПбГИЭУ, 2010. - 116 с. Современное состояние и прогноз развития туризма в Российской Федерации и за рубежом Классификация видов туризма и их значимость в перспективе развития отрасли Культурный туризм Природный и экологический туризм Пешеходный и велосипедный туризм Экстремальный туризм Морской круизный туризм Речной круизный туризм Медицинский туризм Спортивно-оздоровительный туризм Сельский туризм Научный туризм Религиозно-пал...

Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.Н. Рекреационная география

 • формат rtf, html
 • размер 910.66 КБ
 • добавлен 24 февраля 2010 г.
Для различных специальностей связанные с мир. экономикой (прежде всего специальностей 230500 Социально-культурный сервис и туризм и 012500 География). Рекреационная география как наука. Понятие о рекреации. Рекреация и отдых. Основные понятия и термины, Характеризующие рекреацию. Ресурсный потенциал рекреационной деятельности. Природные рекреационные ресурсы и их оценка. Культурно-Исторические рекреационные ресурсы. Учение о территориальных рекр...

Лойко О.Т. Туризм и гостиничное хозяйство

 • формат pdf
 • размер 1.07 МБ
 • добавлен 24 марта 2010 г.
Лойко О. Т. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебное пособие. - Томск: Изд-во ТПУ, 2005 г. - 152 стр. В учебном пособии рассматриваются современные проблемы гостиничного хозяйства и туристского бизнеса. Пособие подготовлено на кафедре культурологии для студентов, обучающихся по специальности 100103 "Социально-культурный сервис и туризм" в соответствии с образовательным стандартом.

Лойко О.Т. Туризм и гостиничное хозяйство

 • формат pdf
 • размер 936.34 КБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
Томск: Изд-во ТПУ, 2007. - 157 с. В учебном пособии рассматриваются современные проблемы гостиничного хозяйства и туристского бизнеса. Пособие подготовлено на кафедре культурологии для студентов Института дистанционного образования ТПУ, обучающихся по специальности 100103 "Социально-культурный сервис и туризм". Рекомендовано УМО для учебных заведений Российской Федерации по образованию в области сервиса в качестве учебного пособия для студентов...

Романов А.А., Саакянц Р.Г. География туризма

 • формат pdf
 • размер 2.44 МБ
 • добавлен 05 сентября 2009 г.
Учебное пособие. — М.: Советский спорт, 2002. - 464 с. В учебном пособии определяются предмет и содержание дисциплины «География туризма», раскрываются основные понятия этой дисциплины. Туризм рассматривается в различных аспектах: как отрасль хозяйства, как социальное явление. В работе дается классификация видов туризма, анализируются туристские рынки и виды туристских услуг, выявляются критерии составления туристских маршрутов. В работе подробн...

Севастьянов Д.В. Экологический туризм на северо-западе России как фактор устойчивого развития региона

Статья
 • формат pdf
 • размер 250.38 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
Статья. Туризм и культурное наследие. Межвузовский сборник научных трудов, 2007г. Представленная работа является статьей из сборника научных трудов. Объем - 8 стр.

Седова Н.А. Культурно-просветительный туризм

 • формат doc
 • размер 100.95 КБ
 • добавлен 02 октября 2009 г.
Учебное пособие 2004 г Учебное пособие разработано с целью оказания помощи студентам при освоении курса «Культурно-просветительный туризм» и составлено в соответствии с рабочей программой по данной дисциплине для студентов дневного и заочного отделения. В нем содержится теоретический материал, дающий представление об основных формах организации культурно-просветительного туризма - экскурсионной и выставочной работе. Учебное пособие предназначено...

Сущинская М.Д. Культурный туризм

 • формат pdf
 • размер 1.16 МБ
 • добавлен 06 августа 2011 г.
Учебное пособие / М.Д. Сущинская. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 128 с. ISBN 978-5-7310-2632-1 Учебное пособие предназначено для изучения дисциплины «Культурный туризм». Ориентировано на изучение факторов и тенденций развития культурного туризма, терминологического аппарата, методических подходов к управлению. Учебное пособие реализует многоуровневый подход к культурному туризму как к технологии развития туризма и дестинации. Включает расс...

Туризм в странах вышеградской четверки

 • формат pdf
 • размер 3.36 МБ
 • добавлен 18 октября 2011 г.
Иллюстрированный журнал про самые лучшие туристические регионы мира. Тема номера - Туризм в странах Вышеградской четверки: Венгрия, Польша, Словакия, Чехия. Содержание. Четыре страны – одна мелодия. Обращение к читателю. Лечебно-оздоровительный туризм. Замки, крепости, исторические памятники. Города и культура. Природа, активный отдых. Памятники ЮНЕСКО. Национальные традиции. Национальная кухня. Календарь событий. Полезные ссылки.