Краеведение России
Статья
  • формат pdf
  • размер 6.56 МБ
  • добавлен 09 августа 2014 г.
Кубань-Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия. Выпуск 6
Научное издание. — Посвящается 170-летию со дня рождения Василя Мовы (Лиманского). — Краснодар – Киев: ЭДВИ, 2012. — 380 с. — ISBN 978-5-901957-769.
Сборник содержит материалы конференции «Кубань – Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия», проведённой и 5–6 мая 2012 г. в Краснодаре. Предназначен для историков, филологов, географов, краеведов, студентов, учителей и всех, кто интересуется историей и культурой Украины и её взаимосвязями с Кубанью.
Збірник містить матеріали конференцій «Кубань – Україна: питання історико-культурної взаємодії», що відбулася 5–6 травня 2012 р. у Краснодарі. Призначено для істориків, філологів, географів, краєзнавців, студентів, вчителів та усіх, хто зацікавлений у вивченні історії та культури України, її стосунків з Кубанським краєм.
Содержание:
Чумаченко В. К. (Краснодар). Слово о Василе Мове.
К 170-летию со дня рождения Василя Мовы
Грушевский Д. В., Орел Л. Г., Чумаченко В. К. (Краснодар). Личность и творчество В. С. Мовы в переписке кубанского краеведа В. Н. Орла.
Мова В. С. Старое гнездо и молодые птенцы. Драматические образы (избранные сцены). Перевод с укр. яз. В. С. Пукиша.
Грушевський Д. В., Чумаченко В. К. (Краснодар). Материалы к библиографии сочинений В. С. Мовы (за 1861–2012 гг.).
Оліфіренко В. В. (Донецьк). Чи буде вивчатись у школі творчість українських письменників східної діаспори?
Культурное наследие
Дудко В. І. (Київ). До біографії Тараса Шевченка 1857–1860 років: критичні уваги.
Шаповал Л. І. (Полтава). Українська писанка у звичаєво-обрядовій культурі народу.
Бондаренко Г. Б. (Київ). Українські етнографічні реалії побуту чорноморців (за спогадами Ф. Щербини).
Гангур Н.А. (Краснодар). Традиции и новации в практике строительства войсковых зданий кубанских казаков середины XIX века (по архивным источникам).
Брылова Л. Ю. (ст. Ленинградская). Сюжетные рушники Кубани и Дона конца XIX – начала XX века: формально-содержательный анализ (на материале музейных коллекций).
Ващенко И. И. (Краснодар). Екатеринодарская городская картинная галерея имени Ф. А. Коваленко: кубано-украинские взаимосвязи.
Кирчанів М. В. (Воронеж). Голоси кубанських селян кінця XIX сторіччя: проблеми мікроісторичного вимірювання.
Слуцкий А. И., Грушевский Д. В. (Краснодар). Ещё раз к вопросу об украинско-кубанских книжных связях.
Скиба К. В. (Краснодар). «Черноморская мова» в среде старолинейного казачества Кубани.
Пукіш В. С. (Анапа). Українські мовні впливи на іноетнічне населення Кубані.
Проблемы истории казачества
Брехуненко В.А. (Київ). «Вітчизна» в уявленнях християнських козацтв XVІ – першої половини XVII ст.
Вирський Д.С. (Київ). Козацьке Запоріжжя за описами М. Пашковського (1615) та С. Шимановського (1642).
Грибовский В. В. (Днепропетровск). Соловецкое заключение Петра Калнышевского в микроисторической прорисовке.
Фролов Б. Е. (Краснодар). Знамёна Черноморского казачьего войска периода правления Екатерины Великой.
Черниенко Д. А. (Ижевск - Уфа). Страницы кубанской истории: Дело о высланных в Оренбург казаках.
Фролов Б. Е. (Краснодар). Полковые охотничьи команды Кубанского казачьего войска.
Задунайський В. В. (Донецьк). Шашка і кинджал у бойовому навчанні кубанських козаків (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).
Украинцы и Украина: народ и государство
Кучеренко М.О. (Київ). Між Україною і Кавказом: духовний заповіт Сергія Федоровича Грушевського.
Мартианова И. Ю. (Краснодар). «Дык вон побежал скудент!»: жизненный мир киевского студента начала ХХ в.
Федина Т. Ю. (Краснодар). О деятельности «Просвиты» в Кубанской и Донской областях.
Пукіш В. С. (Анапа). Українці у ворожих таборах Першої світової війни.
Ісакова І. А. (Кам’янець-Подільський). Допомога державних та громадських структур УСРР, щодо покращення культурно-освітньої роботи серед українців Кубані 20-х – поч. 30-х рр. ХХ ст.
Бабич А. В. (Краснодар). К вопросу об изъятии церковных ценностей на Кубани в 1922 году.
Лахач Т. О. (Полтава). Поширення антирелігійного світогляду в радянській Україні 1920-х років, як спосіб нівелювання культурного життя етносу.
Бабенко Л. Л. (Полтава). Чинники кризи антирелігійної політики більшовиків в українському селі (1920-ті роки).
Роговий В. М., Сергійчук В. І. (Київ). Студенти-кубанці в Українській Господарській Академії в Подєбрадах.
Юсов С. Л. (Київ). «Боротьба за вуз» і здобуття вищої освіти Володимиром Голобуцьким.
Авраменко А. М. (Краснодар). Современные школьные исторические атласы в практике преподавания кубанских учителей.
Арсенюк О. С. (м. Ростов-на-Дону). Тарас Шевченко і Південь Росії: крізь призму минулого.
Н. В. Грушкевич (Каменец-Подольск). На пути к плодотворному взаимодействию