• формат doc
  • размер 1,66 МБ
  • добавлен 24 января 2013 г.
Кухнюк О.М., Кусковець С.Л., Сурговський М.В., Прокопчук Н.М. Практикум з охорони праці
Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 266 с.
Навчальний посібник складається із дев’яти розділів і додатків, в яких розглянуто практичні інженерні рішення з охорони праці. Наведені необхідні відомості з нормативно-технічної літератури, вимоги до безпечної організації будівельного майданчика, послідовно розглядаються основні методи розрахунків стосовно окремих видів робіт. У всіх розділах наводяться приклади розв’язку задач із необхідними поясненнями і табличними даними.
Посібник відповідає затвердженим робочим програмам дисциплін «Охорона праці» та «Охорона праці в галузі» і призначений для студентів вищих навчальних закладів за напрямом підготовки «Будівництво».
Зміст.
Вступ.
Заходи по охороні праці при організації робіт на будівельному майданчику.
Вимоги техніки безпеки до організації руху транспорту на будівельному майданчику.
Розрахунок складських майданчиків для тимчасового зберігання матеріалів та конструкцій.
Санітарно-побутове обслуговування працівників на будівельному об’єкті.
Проектування блискавкозахисту будівель і споруд.
Категорії блискавкозахисту.
Види блискавковідводів і їх розрахунок.
Конструктивні елементи блискавковідводів.
розрахунок заземлення електрообладнання.
Порядок розрахунку заземлюючих пристроїв.
Розрахунок штучного освітлення.
Метод використання світлового потоку.
Метод питомої потужності.
Точковий метод розрахунку освітленості приміщення.
Розрахунок прожекторного освітлення.
Захист робочих місць від шуму.
Фізичні характеристики.
Розрахунок ефективності зниження шуму.
Методом звукоізоляції.
Розрахунок індексу звукоізоляції одношарових огороджуючих конструкцій.
Розрахунок звукопоглинаючого облицювання внутрішніх поверхонь виробничих приміщень.
Земляні роботи.
Причини травматизму.
Загальні вимоги до розробки ґрунтів.
Розробка ґрунту з укосами.
Розробка ґрунту з влаштуванням кріплення.
Механізована розробка ґрунту.
Безпека праці при виконанні навантажувально-розвантажувальних і транспортних робіт.
Загальні вимоги безпеки праці при виконанні навантажувально-розвантажу вальних і транспортних робіт.
Умови безпеки по обладнанню майданчика для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.
Заходи безпеки при навантажуванні транспортних засобів.
Вимоги безпеки при перевезенні людей.
Розрахунок небезпечних зон на будівельному.
Майданчику.
Пожежна безпека.
Пожежно-технічна класифікація.
Будівельні матеріали.
Будівельні конструкції.
Протипожежні перешкоди.
Основні інженерно-технічні засоби захисту від пожежі.
Автоматичні установки пожежогасіння та пожежної сигналізації.
Визначення категорій приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою.
Категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою.
Розрахунок надлишкового тиску для горючих газів, парів Лзр і Гр.
Розрахунок надлишкового тиску для індивідуальних горючих речовин, до складу яких не входять атоми С, Н, О, N, Ci, Br, i, F.
Розрахунок категорії приміщень за пожежною небезпекою.
Категорії будинків та окремих протипожежних відсіків за вибухопожежною і пожежною небезпекою.
Категорії зовнішніх установок за вибухопожежною і пожежною небезпекою.
Методики розрахунку значень критеріїв вибухопожежної і пожежної небезпеки зовнішніх установок.
Розрахунок надлишкового тиску та імпульсу хвилі.
Тиску у разі згоряння сумішей горючих газів і парів з повітрям у відкритому просторі.
Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників.
Призначення і види пожежної автоматики.