Практикум
 • формат pdf
 • размер 5.68 МБ
 • добавлен 13 ноября 2011 г.
Кукурудза С.І. Біогеографія. Лабораторний практикум
2-ге вид., перер. і доп. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. 118 с. Для студентів географічних факультетів університетів; може бути
корисним для студентів біологічних та екологічних спеціальностей,
учителів середніх шкіл, гімназій і коледжів.
У практикумі наведено лабораторні роботи біогеографічного та
екскурсійно-пізнавального змісту. Лабораторні роботи
проілюстровані оригінальними й запозиченими рисунками та
картосхемами.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Булава Л.М. Біогеоценози полярних і субполярних широт Землі (укр.) /лекція з курсу Біогеографія. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, 2010

 • формат doc
 • размер 196.5 КБ
 • добавлен 30 декабря 2010 г.
Дана эколого-географическая характеристика условий формирования, распространения, состава и взаимосвязей в биогеоценозах полярных пустынь, тундры, лесотундры, приокеанических лугов субполярных широт Земли.

Кукурудза С.І. Біогеографія

 • формат pdf
 • размер 91.97 МБ
 • добавлен 27 мая 2011 г.
Підручник. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. - 504 с. Передмова. Атрибути й парадигми біогеографії. Становлення біогеографії як науки. Походження та розвиток життя на землі. Мегасистема органічного світу Землі. Вчення про біоценози, біогеоценози, екосистеми. Вчення про біосферу, або біосферологія. Головні положення факторіальної екології. Ареали організмів та біоценозів. Флористична, фауністична та біотична регіоналістика. З...

Митрахович П.А., Колтун Л.В. Биогеография с основами экологии: практикум для студентов географ. ф-та

Практикум
 • формат doc
 • размер 1.4 МБ
 • добавлен 29 апреля 2011 г.
Спец. 1-31 02 01 «География», 1-33 01 02 «Геоэкология» /авт. -сост.: П. А. Митрахович, Л. В. Колтун. – Мн.: БГУ, 2008. - 48 с. Практикум подготовлен в соответствии с учебной программой по дисциплине «Биогеография с основами экологии». В Практикуме приведены методические рекомендации, тематика практических и контролируемых самостоятельных работ, перечень индивидуальных заданий, тематика контрольных работ для студентов-заочников, список рекомендуе...