Городской электротранспорт
Транспорт
Практикум
  • формат pdf
  • размер 1,03 МБ
  • добавлен 06 сентября 2015 г.
Кульбашна Н.І., Тарновецька, А.Г. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни Організація експлуатації міського електротранспорту
Методичні вказівки. — Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015 — 35 с.
У зв’язку з цим, на порядок денний поставлене завдання підготовки спеціалістів, здатних використовувати різноманітні методи для розробки первинних документів щодо експлуатації рухомого складу.
Вступ
Вимоги до оформлення пояснювальної записки
Теоретичні питання
Варіанти до виконання розрахунково-графічного завдання
Вихідні дані для складання наряду на випуск рухомих одиниць
Методика побудування діаграми максимального пасажиропотоку діючого маршруту
Визначення необхідної кількості рухомого складу на маршруті
Режими роботи водіїв (поїзних бригад) і рухомого складу
Розрахунок кількості і видів змін
Формування змін графоаналітичним методом
Додаток А. Місткість транспортних засобів
Додаток Б. Терміни, що застосовані в Методичних вказівках
Додаток В. Порядок розробки наряду на випуск з відповідними розрахунками
Список джерел
Для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 – Електромеханіка та слухачів другої вищої освіти спеціальностей: 7.05070202, – Електричні системи і комплекси транспортних засобів; 7.05070203, – Електричний транспорт; 7.05070204, – Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.