• формат doc
 • размер 735 КБ
 • добавлен 22 февраля 2011 г.
Кулик О., Сардачук П. Елементи дипломатичного протоколу і дипломатичної практики в історії України
-Львів: Л НУ ім. Івана Франка, 2000. - 172 с. ISBN 966-613-010-6
У посібнику розглянуто основні елементи дипломатичного протоколу і етикету, які впроваджувала Україна на всіх етапах існування державності впродовж своєї багатовікової історії. Книга насичена цікавими історичними документами, що є свідченням активних дипломатичних зусиль наших предків, а рівень їх виконання високої культури дипломатичної практики.
Зміст:
Передмова. Вступ.
Елементи дипломатичного протоколу і дипломатичної практики у княжу добу (УІ-ХШ ст. ).
Розвиток дипломатичної практики в часи Литовсько-Руського князівства та Козацької держави (ХР7-XVII ст. ).
Активізація дипломатичної діяльності в часи революції та Визвольної війни українського народу в 1917 -1922 рр.
Український дипломатичний протокол і дипломатична практика в другій половині XX століття.
Висновки.
Похожие разделы
Смотрите также

Губерський Л.В. (голова), Вергун В.А., Головченко В.І. та ін. Українська дипломатична енциклопедія в 2-ох томах

 • формат doc
 • размер 2.25 МБ
 • добавлен 22 февраля 2011 г.
— К.: Знання України, 2004. – ISBN 966-316-039-Х Вихід у світ цього видання приурочено до 170-ї річниці від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 60-річчя одного з його добре відомих підрозділів — Інституту міжнародних відносин.

Гуменюк Б.І Дипломатична служба: правове регулювання

 • формат pdf
 • размер 19.89 МБ
 • добавлен 21 декабря 2011 г.
Навчальний посібник Київ, "Либідь",2007. -224с. Розглядаються основні нормативно-правові акти універсального та національного характеру, що формують базові принципи та механізм діяльності дипломатичної служби. Аналізуються структура та правова сутність головних компонентів дипломатичної служби і державних органів зовнішніх зносин, дипломатичних імунітетів і привілеїв, дипломатичного листування тощо. Для студентів міжнародних спеціальностей вищих...

Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби

 • формат pdf
 • размер 27.42 МБ
 • добавлен 21 сентября 2010 г.
Навчальний посібник, Київ: Либідь, 2004. - 248 с. У навчальному посібнику розглядаються організаційні, правові, адміністративні аспекти становлення дипломатичної та консульської служби в Україні з часу проголошення незалежності. Аналізуються поняття сучасної дипломатії, структура і статус провідних інституцій, базові нормативно-правові та підзаконні акти. Наводяться тексти основних документів щодо створення національної дипломатичної служби. Для...

Міжнародно-правове визнання держави і встановлення дипломатичних відносин. Визнання нової незалежної держави Європи - України

Реферат
 • формат doc
 • размер 84 КБ
 • добавлен 06 февраля 2011 г.
Реферат з навчальної дисципліни «Дипломатична та консульська служба». Автор: студент. 2010 р., Київ. Зміст: Міжнародно-правове визнання держави. Встановлення дипломатичних відносин. Визнання України. Джерела. 10 сторінок. Українською мовою.

Молочков Ф.Ф. Дипломатический протокол и дипломатическая практика

 • формат doc
 • размер 1.29 МБ
 • добавлен 09 августа 2011 г.
М.: Международные отношения, 1977, 248с. Книга является первой фундаментальной работой советского автора об основах советского протокола и протокольной практики. В ней рассматриваются вопросы установления и поддержания дипломатических отношений между государствами, функции и деятельность дипломатических представительств, нормы и правила дипломатического этикета. Работа представляет интерес как для специалистов-международников, так и для сотрудн...

Реферат - Дипломатія та дипломатична служба у реалізації зовнішньої політики держави

Реферат
 • формат doc
 • размер 17.17 КБ
 • добавлен 20 января 2011 г.
Розглядається сутність дипломатії і дипломатичної роботи. Розкрито організаційну складову дипслужби і висвітлено основні напрями роботи.

Реферат - МЗС та дипломатична служба України

Реферат
 • формат doc
 • размер 165 КБ
 • добавлен 03 июня 2010 г.
Історія розвтику інституту дипслужби України, традиції, сучасний стан та перспективи розвитку

Сардачук П.Д., Кулик О.П. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи

 • формат doc
 • размер 332.35 КБ
 • добавлен 22 ноября 2011 г.
К.: Україна, 2001.-176 с.IЗВN 966-524-101-Х У навчальному посібнику всебічно розкривається місце і роль дипломатичного представництва в реалізації зовнішньополітичного курсу незалежної України. Видання розраховане на студентів факультетів міжнародних відносин, дипломатів-практиків, усіх, хто цікавиться питаннями дипломатичної та кон-сульської служби.

Шпаргалка - Дипломатичне листування

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 681.9 КБ
 • добавлен 15 января 2011 г.
Зразки написання наступних документів дипломатичного листування: 1. біографічна довідка, 2. вербальна нота, 3. особиста нота, 4. запрошення, 5. інформаційна довідка, 6. меморандум.