Автоматизация
Курсовая работа
 • формат doc, cdw
 • размер 2.01 МБ
 • добавлен 17 сентября 2011 г.
Курсовий проект - Система автоматичного регулювання температури перегріву вторинної пари в котлоагрегаті
Курсовий проект з курсу Технічні засоби автоматизації на тему: Система автоматичного регулювання температури перегріву вторинної пари в котлоагрегаті

Зміст
Завдання на курсовий проект.
Вступ.
1. Опис та аналіз технологічного процесу як об’єкта регулювання.
2. Вибір технічних засобів автоматичного регулювання.
3. Рівняння статики автоматичних регуляторів.
4. Опис роботи системи автоматичного регулювання.
5. Специфікація на засоби автоматизації
6. Графічна частина - лист А1
Смотрите также

Бабіченко А.К. Промислові засоби автоматизації. Частина 1. Вимірювальні пристрої

 • формат djvu
 • размер 41.52 МБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
Видавництво: Харків: ХПІ, 2001. - 470 с. У першій частині навчально-дослідницького посібника узагальнені і класифіковані відомості про методи та засоби вимірювання технологічних процесів, що знайшли найбільш широке розповсюдження у промисловості. Розглянуті вимірювальні перетворювачі і пристрої для автоматичного контролю тиску, рівня витрати, температури, хімічного складу газів і рідин. Наведені елементи і схеми вимірювальних пристроїв, рекоменда...

Бабіченко А.К. Промислові засоби автоматизації. Часть 1

 • формат pdf
 • размер 116.72 МБ
 • добавлен 17 августа 2009 г.
Ч 1. Видавництво: Харків: ХПІ, 2001. - 470 с. У першій частині навчально-дослідницького посібника узагальнені і класифіковані відомості про методи та засоби вимірювання технологічних процесів, що знайшли найбільш широке розповсюдження у промисловості. Розглянуті вимірювальні перетворювачі і пристрої для автоматичного контролю тиску, рівня витрати, температури, хімічного складу газів і рідин. Наведені елементи і схеми вимірювальних пристроїв, реко...

Бабіченко А.К., Тошинський В.І. та ін. Промислові засоби автоматизації. Частина 2. Регулювальні і виконавчі пристрої

 • формат djvu
 • размер 14.08 МБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
Видавництво: Харків: ХПІ. 2001 рік. Бабіченко А.К., Тошинський В.І. и др., Михайлов В.С., Молчанов В.І., Подустов М.О., Пугановський О.В., Вельма В.І. У книзі викладено такі теми: Вторинні прилади (А.К. Бабіченко, О.В. Пугановський, В.І. Вельма) Прилади показуючі, реєструючі серії ДИСК-250 Прилади показуючі, реєструючі серії КСД-250 Прилади показуючі серії КП1Т Прилади показуючі, реєструючі серії А Прилади показуючі, реєструючі серії РМТ, ТЕХНОГ...

Диплом - Регулятора тиску газу будинкового газопостачання РДГС-10

degree
 • формат doc
 • размер 812.1 КБ
 • добавлен 18 декабря 2010 г.
В об'ємі даного дипломного проекту було розроблено макет регулятора тиску газу будинкового газопостачання РДГС-10, який призначений для зниження середнього тиску газу на низький та автоматичного підтримування низького тиску на необхідному рівні у системах комунального газопостачання. Ткачук А. А

Курсова - Синтез коригуючого пристою САУ

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 1.46 МБ
 • добавлен 06 июня 2009 г.
Пояснювальна записка до курсової роботи з дисципліни «Теорія автоматичного управління» Вступ. Побудова логарифмічних частотних характеристик . розімкнутої не скориговані системи. Вибір і побудова бажаної ЛАЧХ. Визначення Рмах і Рміn типових ДЧХ. Визначення частоти позитивності типових ДЧХ. Визначення запасу стійкості по амплітуді та фазі. Вибір частоти зрізу бажаної ЛАЧХ. Побудова бажаної ЛАЧХ. Визначення ЛАЧХ послідовного коригую чого пристрою....

Курсова робота - Технічні засоби автоматизації на залізничному транспорті

Курсовая работа
 • формат doc, vsd, jpg
 • размер 2.25 МБ
 • добавлен 10 октября 2010 г.
Зміст. Вступ. Обладнання перегону пристроями автоматичного блокування. Обґрунтування вибору способу регулювання руху поїздів на перегоні та системи автоблокування. Складання двониткового плану перегону. Розробка принципових схем автоблокування для трьох сигнальних точок. Виконати розрахунок кодового рейкового кола в нормальному режимі. Обладнання станції пристроями електричної централізації стрілок і сигналів. Вибір системи електричної централіза...

Лабораторная работа - Дослідження системи двопозиційного регулювання (укр.)

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 130 КБ
 • добавлен 22 мая 2010 г.
Інструкція до лабораторної роботи № 2 з курсу Автоматизація технологічних процесів Мета роботи: ознайомитись з роботою системи двопозиційного регулювання і вивчити вплив різних факторів на характер процесу регулювання. Необхідна підготовка: знання принципів дії системи двопозиційного регулювання, а також властивостей регулювання (запізнення, самовирівнювання, тощо).

Лабораторная робота - Дослідження процесів нагрівання за допомогою термопари та напівпровідникового термодатчика

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 111.88 КБ
 • добавлен 30 мая 2011 г.
НУК, Черно О. О. Дисципліна "Елементи та пристрої автоматики та систем керування". Вивчити конструкцію та принцип дії термопари і напівпровідникового датчика температури. Дослідити за допомогою термодатчиків процес підвищення температури нагрівального елемента. ХІД РОБОТИ: Установивши середню напругу, фіксуємо показання мультиметра (термопари) і значення напруги на виході напівпровідникового термодатчика щохвилини протягом 9 хв. Для кожного знач...

Осадчук В.С., Осадчук О.В. Мікроелектронні сенсори температури з частотним виходом

 • формат pdf
 • размер 1.72 МБ
 • добавлен 24 июня 2010 г.
Монографія. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 163 с. В монографії подано основи побудови мікроелектронних перетворювачів температури з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором. Проведено аналіз і визначено фізичні явища, які відповідають за реактивні властивості біполярних та МДН-транзисторів. Розглянуто принципи побудови, електричні схеми і експериментальні дослідження основних парамет...

Черв'яков В.Д. Лекції з дисципліни Електромеханічні системи автоматичного керування

 • формат doc
 • размер 249 КБ
 • добавлен 08 января 2012 г.
СумДУ. Україна. 2-12 р. 19 стор. Електромеханічні системи, їх види і функціональна структура: Електромеханічні пристрої та системи; Основні поняття теорії управління. Терміни і визначення; Розподіл функцій управління в технологічних системах; Приклад автоматизованої технологічної машини у складі технологічного агрегату; Приклад структурно-функціональної побудови електромеханічної системи керування процесами руху робочих органів технологічної маш...