Учебные планы, программы и нормативная документация
Учебная программа
  • формат pdf
  • размер 294,75 КБ
  • добавлен 01 августа 2011 г.
Кутирьова В.І. Робоча програма навчальної дисципліни Соціологія
Харків: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, кафедра соціології, 2009. — 12 с.
Робоча програма з соціології для студентів за напрямом підготовки 0305 філологія 6.020303, українське відділення. Розробник: Кутирьова Віра Ігорівна - кандидат соціологічних наук, старший викладач кафедри соціології. Кредитно-модульна організація навчального процесу.
Програма включає опис дисципліни, мету та завадання навчальної дисципліни, її програму та структуру, теми для самостійної роботи, методи навчання, методи контролю, шкали оцінювання студентів, рекомендовану література та інформаційні ресурси.