Судебная медицина
Медицинские дисциплины
  • формат pdf
  • размер 12,62 МБ
  • добавлен 07 сентября 2015 г.
Лісовий А.С., Голубович Л.Л., Голубович П.Л. та ін. Судова медицина
Підручник. Вид. 2-ге, доп. та перероб. / За заг. ред. Лісового А.С., Голубовича Л.Л. — К.: Атіка, 2003. — 512 с.
Передмова
Предмет, завдання і значення судової медицини. Історичні етапи розвитку
Процесуальні основи та організація судово-медичної експертизи в Україні
Судово-медична травматологія (вчення про ушкодження)
Судово-медична експертиза ушкоджень, спричинених тупими предметами
Транспортна травма
Травма при падінні
Судово-медична експертиза ушкоджень, спричинених гострими предметами
Судово-медична експертиза вогнепальних ушкоджень
Судово-медична експертиза у випадках кисневого голодування (механічна асфіксія).118
Судово-медичне дослідження у випадках смерті від дії високої температури
Розлад здоров'я та смерть від дії низької температури
Розлад здоров'я та смерть від зміни барометричного тиску (баротравма)
Розлад здоров'я та смерть від дії технічної та атмосферної електрики (електротравма)
Ураження іонізуючим випромінюванням
Судово-медична токсикологія
Судово-медична діагностика отруєнь окремими хімічними речовинами та сполуками
Судово-медична експертиза живих осіб
Судово-медична експертиза статевих станів і статевих злочинів
Судово-медичне вчення про смерть та трупні явища (судово-медична танатологія)
Судово-медична експертиза трупа
Огляд трупа на місці його виявлення
Судово-медична експертиза трупів новонароджених та плодів
Судово-медична експертиза раптової смерті
Судово-медична експертиза речових доказів
Судово-медичні криміналістичні методи дослідження
Професійні правопорушення, які допускають медичні працівники, та відповідальність за них
Додатки
Взірці Висновків експерта
Закон України "Про судову експертизу" (Витяги)
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (Витяг)
Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень
Кримінальний кодекс України (Витяги)
Кримінально-процесуальний кодекс України (Витяги
Цивільний процесуальний кодекс України (Витяги)
Російсько-український тлумачний словник судово-медичних термінів
Список літератури
Похожие разделы