Информатика и вычислительная техника
  • формат pdf
  • размер 11,39 МБ
  • добавлен 19 августа 2015 г.
Лебедь О.О., Мислінчук В.О., Пастушенко В.Й. Фізичні основи комп’ютерно-інтегрованих інформаційних систем
Навчальний посібник. - Рівне : НУВГП, 2015. - 352 с.
Підручник призначено для вивчення фізичних явищ, методик та технологій, які є основою роботи сучасних комп’ютерно-інтегрованих інформаційних систем. Детально розглянуто магнітні явища та фізику напівпровідників, їх роль в функціонуванні основних вузлів комп’ютера. У підручнику викладено елементи теорії хвиль, оптику та оптичні методи, які використовуються в інформаційних системах. Значну увагу приділено перспективним технологіям елементної бази комп’ютерної техніки та перспективним видам комп’ютерів – молекулярним, оптичним, квантовим, біологічним.
Підручник буде корисним для студентів технічних і педагогічних спеціальностей навчальних закладів ІІІ і ІV рівнів акредитації.
Похожие разделы