Статья
 • формат pdf
 • размер 438.93 КБ
 • добавлен 07 ноября 2010 г.
Лекции - Комп'ютерний сервіс перекладача
У даному підручникові розкривається зміст поняття автоматизований переклад, його історичний розвиток, проблеми і перспективи. Розглянута система автоматизованого перекладу, її структуру і принципи дії. Також зосереджена увага на семантичних мережах, на діях над ними.
Похожие разделы
Смотрите также

Зайченко Ю.П. Основи проектування інтелектаульних систем. Навчальний посібник. 2004

 • формат djvu
 • размер 5 МБ
 • добавлен 05 января 2011 г.
В посібнику розглянуто актуальні напрямки робіт в області інтелектуальних систем. Розглянуто задачі і методи навчання та самонавчання в інтелектуальних системах. Велику увагу приділено важливому напрямку в області ІС- штучним нейронним мережам. Розглянуто та проаналізовано методи навчання нейромереж: генетичний, градієнтні методи, метод спряжених градієнтів та інші. Крім класичних нейромереж в посібнику розглянуто новий перспективний клас нейроме...

Коноплянко З. Основні поняття теорії штучного інтелекту

 • формат doc
 • размер 29.81 КБ
 • добавлен 29 июля 2008 г.
ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК (язык - укр). Необхідність створення тлумачного словника зі ТЕОРІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ викликана цілим рядом причин. Перша з них це відсутність україномовних термінологічних словників та стандартiв взагалi, наступна - це суттєвi змiни в технологiї передавання даних, зв’язанi з об’єднанням автономних територiально розподiлених процесiв i систем зв’язку в єдину структуру з використанням цифрових засобiв та мереж. Мережева технолог...

Лекции - Интеллектуальные информационные системы

Статья
 • формат doc
 • размер 554.5 КБ
 • добавлен 04 декабря 2009 г.
Основные понятия, связанные с интеллектуальными информационными системами. Нечеткая логика, система декомпозиции. Экспертные системы. Алгебра факторов уверенности. НЕ-факторы.

Лекции - Система искусственного интеллекта

Статья
 • формат doc
 • размер 1003 КБ
 • добавлен 10 февраля 2010 г.
Введение. Лекции 2-3: Модели и методы решения задач. Представление знаний в интеллектуальных системах. Представление знаний в интеллектуальных системах (часть 2). Планирование задач. Лекции 7-8: Экспертные системы. Методы работы со знаниями. Системы понимания естественного языка. Системы машинного зрения. Тенденции развития систем искусственного интеллекта.

Лекции Интеллектуальные информационные технологии

Статья
 • формат pdf
 • размер 1.22 МБ
 • добавлен 03 февраля 2012 г.
Лекции Донецк, Украина, ДонНТУ. Преподаватель Прыгунов, 2012 г., 1 Основные понятия и определения теории интеллектуальных информационных систем(интеллект, психика; сознание; разум.). 2 Что понимают под понятием "искусственный интеллект". 3 Приведите смысл теста Тьюринга и схему его проведения. 4 Классификация интеллектуальных информационных систем. Их различия. 5 Особенности систем, основанных на знаниях. 6 Особенности самоорганизующихся систем...

Лекции по основам искусственного интеллекта

Статья
 • формат ppt
 • размер 719 КБ
 • добавлен 16 декабря 2009 г.
История исследований в области ии иосновные понятия ии, Прикладные системы ии, Методы представления знаний и решения задач в интеллектуальных системах.

Лекции по СИИ

Статья
 • формат doc
 • размер 892 КБ
 • добавлен 25 января 2011 г.
Оренбург: ГОУ ОГУ, 2009г. - Курс лекция по предмету "Системы искуственного интеллекта", специальность МОС. Лекции вулючают в себя следующие разделы: Введение. Общие сведения о системе ИИ Системы, основанные на знаниях. Нейронные сети Распознавание образов

Лекции по системам искуственного интеллекта

Статья
 • формат doc
 • размер 212.92 КБ
 • добавлен 29 февраля 2008 г.
Лекции по Основам Искусственного Интеллекта от зав. кафедры Информатики В архиве лежат 6 раздельных файлов (по лекции в каждом). Содержание: Искусственный интеллект: основные понятия и история возникновения   Данные и знания   Общая характеристика задач решаемых методами ИИ     • Степень использования человеческого интеллекта     • Полнота априорной информации  ...

Субботін С.О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 4.46 МБ
 • добавлен 16 марта 2010 г.
Навчальний посібник. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. - 341 с. Книга містить систематизований виклад математичних основ і методів опису, побудови та застосування моделей знань в системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень. Розглянуто семантичні, фреймові та нейро-нечіткі мережі, продукційні та логічні моделі. Поряд із класичними методами та моделями запропоновано оригінальні авторські розробки, що дозволяють автоматизувати побудову блоків...

Субботін С.О., Олійник А.О., Олійник О.О. Неітеративні, еволюційні та мультиагентні методи синтезу нечіткологічних і нейромережних моделей

 • формат pdf
 • размер 4.01 МБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
Монографія / Під заг. ред. С. О. Субботіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 375 с. ISBN 978–966–7809–96–6 Книга містить систематизований виклад результатів дослідження неітеративних, еволюційних та мультиагентних методів синтезу моделей залежностей на основі штучних нейронних та нейро-нечітких мереж. Значну увагу приділено аналізу та класифікації еволюційних методів, а також мультиагентних методів Swarm Intelligence (колективного інтелекту). Запропоно...