Лекции - Паливно-мастильні матеріали

Лекции - Паливно-мастильні матеріали
 • лекции
 • doc
 • 655.43 КБ
 • добавлен 17.02.2010
Зміст.
Одержання нафтопродуктів, їх види. Експлуатаційні властивості та використання автомобільних бензинів (І частина).
Загальна характеристика і роль паливно-енергетичних ресурсів у сільському господарстві.
Нафта – основна сировина для отримання палив і масел.
Хімічний склад нафти, його вплив на властивості нафтопродуктів.
Сутність процесів займання та згоряння палив.
Умови застосування та вимоги до автомобільного бензину.
Випаровуваність бензинів.
Експлуатаційні властивості та використання автомобільних бензинів (ІІ частина)
Суть нормального та детонаційного згоряння.
Вплив конструкційних і експлуатаційних факторів та складу палива на процес горіння.
Оцінка детонаційної стійкості бензинів та методи її підвищення.
Прокачуваність.
Сучасні стандарти та марки автомобільних бензинів.
Бензини автомобільні по ДСТУ 4063–2001.
Експлуатаційні властивості та використання дизельного палива
Умови застосування та вимоги до дизельного палива.
Властивості палива, які визначають якість сумішоутворення.
Займання та згоряння палива у дизелі.
Корозійна активність, протизносні властивості палива.
Прокачуваність, низькотемпературні властивості палива.
Екологічні властивості дизельних палив.
Стандарти та марки дизельних палив.
Експлуатаційні властивості і використання мастильних матеріалів
Поняття про тертя і спрацювання.
Види мастильних матеріалів та їх класифікація.
Призначення і види присадок до масел.
Вміст та дія присадок.
Експлуатаційні властивості і використання моторних масел
Умови роботи моторних масел та фактори, які впливають на зміну їх якості.
Зміна якості масла в результаті спрацювання присадок.
Експлуатаційні властивості моторних масел.
Використання закономірностей зміни показників моторного масла для діагностування технічного стану двигунів. Спектральний аналіз.
Вітчизняна та міжнародна класифікація моторних масел.
Класифікація масел за експлуатаційними властивостями по системі АРІ.
Класифікація моторних масел в Україні.
Відповідність класів в’язкості моторних масел по ГОСТ і SAE.
Вибір моторного масла.
Експлуатаційні властивості та використання трансмісійних масел і масел технічного призначення
Умови роботи трансмісійних масел. Загальні вимоги до них.
Сучасна класифікація трансмісійних масел, їх позначення та асортимент.
Асортимент товарних трансмісійних масел.
Умови роботи масел у гідравлічних системах машин, основні вимоги до них. Асортимент і класифікація гідравлічних масел.
99 с.

Смотрите также


Чабанний В.Я (упорядник) та ін. Паливо-мастильні матеріали, технічні рідини та системи їх забезпечення Книга 2 Системи забезпечення якості паливо-мастильних матеріалів (укр)

Чабанний В.Я (упорядник) та ін. Паливо-мастильні матеріали, технічні рідини та системи їх забезпечення Книга 2 Системи забезпечення якості паливо-мастильних матеріалів (укр)

 • разное
 • pdf
 • 31.39 МБ
 • добавлен 03.12.2011
2-ге видання, перероблене та доповнене (За редакцією В. Я. Чабанного). - Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2008. – 500 с.

У навчальному посібнику викладені відомості: про системи забезпечення автотракторної техніки паливо-мастильними матеріалами, про основні причини зміни якості нафтопродуктів при транспорт...
Чабанний В.Я. та ін. Паливо-мастильні матеріали, технічні рідини та системи їх забезпечення (укр)

Чабанний В.Я. та ін. Паливо-мастильні матеріали, технічні рідини та системи їх забезпечення (укр)

 • разное
 • pdf
 • 24.88 МБ
 • добавлен 19.09.2011
Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2008. – 353 с.
Книга 1 - Паливо-Мастильні матеріали і технічні рідини. 2-ге видання, перероблене та доповнене.
Автори: Чабанний В.Я., канд. техн. наук, доцент; Магопець С.О., канд. техн. наук, доцент; Мажейка О.Й., канд. техн. наук, доцент; Осипов І.М., канд. техн. наук, доц...
Лекции - Горюче-смазочные материалы

Лекции - Горюче-смазочные материалы

 • лекции
 • doc
 • 178.97 КБ
 • добавлен 22.12.2011
Лекции по ГСМ. ОмГУ им.Достоевского Ф.М Россия, Омск 67стр. Представлены основные ГСМ,требования и ГОСТы
Содержание:
НЕФТЯНЫЕ ТОПЛИВА
Автомобильные бензины
Авиационные бензины
Реактивные топлива
Дизельные топлива
Котельные (мазут) и печное топливо
МОТОРНЫЕ МАСЛА
Общие требования к моторн...
Сидоркин В.И., Янчеленко В.А. Эксплуатационные материалы: Письменные лекции

Сидоркин В.И., Янчеленко В.А. Эксплуатационные материалы: Письменные лекции

 • разное
 • pdf
 • 1.62 МБ
 • добавлен 25.07.2010
СПб.: СЗТУ, 2001. - 102 с.
Письменные лекции составлены в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования по направлениям и специальностям подготовки дипломированных специалистов: 653300 (150200. 150201), 653400 (240100) и направлению подготовки бакалавров 551400.
В пись...
Лекции - Автомобильные эксплуатационные материалы

Лекции - Автомобильные эксплуатационные материалы

 • лекции
 • doc
 • 6.54 МБ
 • добавлен 25.11.2010
НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2004. – 348 с.
Изложены вопросы получения автомобильных топлив, их применение в двигателях внутреннего сгорания. Рассмотрены альтернативные виды топлива, как аналогичные нефтяным, так и отличные от них.
Для студентов и преподавателей кафедр, изучающих эксплуатацию автомобил...
Лекции - Автомобильные эксплуатационные материалы. Часть 2. Масла, смазки и специальные жидкости

Лекции - Автомобильные эксплуатационные материалы. Часть 2. Масла, смазки и специальные жидкости

 • лекции
 • doc
 • 4.27 МБ
 • добавлен 25.11.2010
НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2004. – 176 с.
Рассмотрены общие вопросы получения и качества смазочных материалов и конкретные марки смазочных масел и смазок. Представлены специальные жидкости, используемые при эксплуатации автомобильного транспорта. Изложены вопросы рационального и безопасного применения го...