Статья
 • формат doc
 • размер 3.88 МБ
 • добавлен 22 июня 2009 г.
Лекции по астрономии (укр)
Лекции начиная с измерения времени, годовое движение Солнца и заканчивая радиогалактиками и квазарами.
Видимий річний рух сонця та його наслідки. Вимірювання часу.
Зміна екваторіальних координат Сонця.
Добовий рух сонця на різних широтах.
Основи вимірювання часу.
Зоряна доба. Зоряний час.
Справжня сонячна доба. Справжній сонячний час.
Середня сонячна доба. Середній сонячний час.
Місцевий час і географічна довгота.
Системи лічби часу: всесвітній, поясний і декретний час.
Календар.
Паралактичний трикутник.
Основні співвідношення між кутами і сторонами сферичного трикутника.
Паралактичний трикутник і перетворення координат.
Рефракція.
Обчислення моментів часу та азимутів сходу світил.
Присмерки. Білі ночі.
Задача кеплера. Еліптичний рух та його періоди. Рух тіла під діЄЮ сили тяжіння.
Результати розв’язання задачі двох тіл.
Перший (узагальнений) закон Кеплера.
Поняття про збурений рух.
Сила, що збурює рух Місяця.
Припливи і відпливи.
Визначення мас небесних тіл.
Рух штучних супутників Землі.
Будова сонячної системи.
Видимий рух планет.
Система світу Птоломея.
Система світу Коперника.
Вимірювання віддалей у Сонячній системі.
Вимірювання добового горизонтального паралаксу.
Закони Кеплера.
Елементи планетних орбіт.
Планета земля та її рух.
Методи вивчення форми і розмірів Землі (З. ).
Методи визначення внутрішньої будови Землі.
Атмосфера.
Магнітне поле Землі, полярні сяйва, радіаційні пояси. (Магнітосфера).
Прецесія і нутація.
Рух полюсів Землі по її поверхні.
Нерівномірність обертання Землі. Ефемеридний і атомний час.
Рух місяця. Затемнення.
Орбіта Місяця при її збуренні.
Видимий рух і фази Місяця.
Обертання і лібрація Місяця.
Покриття світил Місяццем. Сонячні затемлення.
Місячне затемнення.
Сонце.
Загальні відомості про Сонце.
Сонячна стала. Температура Сонця.
Будова.
Фотосфера.
Походження магнітних полів.
Спектр. Хімічний склад Сонця.
Хромосфера.
Короткочасні, але дуже швидкі підсилення яскравості невеликої.
Протуберанці.
Сонячна корона.
Радіовипромінювання Сонця.
Зорі.
Спектри зір. Спектральна класифікація.
Основи колориметрії.
Зоряні величини.
Діаграма спектр-світність.
Методи визначення розмірів зір.
Залежність радіус-світимість-маса.
Фізичні умови в надрах і будова зір.
ПОДВІЙНІ ЗОРІ.
Загальні характеристики подвійних зір.
Візуально-подвійні зорі.
Затемнювано-змінні зорі.
Спектрально-подвійні зорі.
НАША ГАЛАКТИКА.
Молочний шлях. Галактичні координати.
Зоряні скупчення і асоціації.
Власні рухи зір і променеві швидкості.
Рух Сонячної системи.
ГАЛАКТИКИ.
Класифікація галактик та їх спектри.
Визначення віддалей до галактик.
Фізичні властивості галактик.
Радіогалактики і Квазари.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Бакулин П.И., Кононович Э.В., Мороз В.И. Курс общей астрономии

 • формат djvu
 • размер 15.82 МБ
 • добавлен 01 ноября 2010 г.
1977. – 544 с Издание четвертое, исправленное и дополненное Курс общей астрономии» выдержал три издания. Это означает, что книга такого рода нужна и в какой-то мере удовлетворяет читателей. Ею пользуются не только студенты университетов и пединститутов, но и преподаватели астрономии в средних школах. Естественно, что подобное расширение сферы использования книги увеличивает ответственность авторов. Но трудность их положения не только в этом. В на...

Белова Н.А. Курс сферической астрономии

 • формат djvu
 • размер 1.69 МБ
 • добавлен 31 мая 2010 г.
Предлагаемый курс сферической астрономии делится на 6 глав, согласно основным разделам сферической астрономии. Он снабжен примерами, опирающимися на новые издания «Таблиц по геодезической астрономии», «Каталога геодезических звезд» н «Четвертого фундаментального каталога астрономического общества». Во введении дано определение астрономии как науки, изложены основные этапы ее развития, ее роль в народном хозяйстве и дан краткий очерк современных в...

Гусев Е.Б., Сурдин В.Г. Расширяя границы Вселенной: история астрономии в задачах

 • формат pdf
 • размер 2.49 МБ
 • добавлен 10 мая 2010 г.
—М.: МЦНМО, 2003. —176 с. В учебном пособии представлено 426 задач по истории астрономии. Задачам предшествует краткое историческое введение. Издание призвано помочь в преподавании астрономии в высших учебных заведениях и в школах. Оно содержит оригинальные задачи, связанные с развитием астрономии как науки. Многие задачи носят астрофизический характер, поэтому пособие может быть также использовано на занятиях по физике.

Дипломная работа - Метод проектов в профильных и элективных курсах по астрономии

degree
 • формат doc
 • размер 328 КБ
 • добавлен 02 июля 2009 г.
Понятие профильных и элективных курсов, компоненты профильного обучения. Проблема наглядности на уроках астрономии. Метод проектов в курсах по астрономии. Мультимедийные проекты по астрономии. Презентации по астрономии.

Жаров В.Е. Сферическая астрономия

 • формат djvu
 • размер 4.53 МБ
 • добавлен 09 июля 2010 г.
Фрязино, 2006. - 480 с. Книга основана на курсе лекций по сферической астрономии, читаемом автором для студентов-астрономов на физическом факультете МГУ. В учебнике последовательно изложены основы фундаментальной астрономии. Формулируется рекомендуемый Международным Астрономическим Союзом (MAC) математический аппарат интерпретации и анализа астрометрических наблюдений.

Зигель Ф.Ю. Малые планеты

 • формат djvu
 • размер 1.58 МБ
 • добавлен 08 сентября 2011 г.
М.: "Наука", 1969. - 104 с. ("Популярные лекции по астрономии"). Откуда взялся тот рой малых планет, который обращается вокруг Солнца между орбитами Марса и Юпитера? Связаны ли малые планеты с метеоритами, падающими на Землю? Какое место в планах освоения космоса могут занимать малые планеты? Вот некоторые из вопросов, рассматриваемых в книге Ф.Ю. Зигеля. Читатель узнает также об истории изучения астериодов, современных методах их исследования, о...

Зигель Ф.Ю. Русские астрономы и их работы

 • формат pdf
 • размер 4.28 МБ
 • добавлен 02 ноября 2010 г.
1949. – 64 с. Лекция на тему «Русские астрономы и их работы» знакомит слушателя с наиболее важными этапами развития отечественной астрономии. Так как материал по этому вопросу весьма велик, то следует ограничиться изложением лишь самых существенных сторон этого вопроса. Лекция рассчитана на слушателя, уже знакомого с общими обзорными популярными лекциями по астрономии, как, например, «Строение вселенной», «Есть ли жизнь на планетах» и т. п. Разум...

Зигель Ф.Ю. Сокровища звездного неба

 • формат djvu
 • размер 5.6 МБ
 • добавлен 26 января 2010 г.
Удивительная книга по астрономии Феликса Зигеля. Книга для людей не равнодушных к астрономии в очень интересном изложении.

Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии

 • формат djvu
 • размер 15.53 МБ
 • добавлен 14 октября 2009 г.
Учебное пособие. Изд 2- е. испр. -М.: Едиториал, 2004 г, 544 с. Книга написана в соответствии с программой курса общей астрономии, утвержденной для студентов-астрономов. Основное внимание уделено формированию важнейших понятий астрономии и новейшим достижениям в этой науке. Дано представление о различных разделах и методах современной астрономии, объединенных общей целью всестороннего исследования природы Вселенной. Для студентов астрономических...

Русский астрономический календарь 1930 г

Справочник
 • формат djvu
 • размер 18.41 МБ
 • добавлен 16 сентября 2010 г.
Солнечная система и звезды Элементы сферической и теоретической астрономии Задачи практической астрономии Астрономическая труба Инструкции для наблюдений