• формат pdf
  • размер 11,13 МБ
  • добавлен 13 августа 2016 г.
Лепський М.А. Основи стратегічного прогнозування політичних ситуацій та процесів
Навчальний посібник. — 2-ге видання (Basics of Strategic Forecasting of Political Situations and Processes: Teaching Manual. Second edition) Воловик В. І., Лепський М. А., Гугнін Е. А., Кудінов І.О. та ін.; за заг. ред. М. А. Лепського. — Запоріжжя : КСК-Альянс, 2015. — 464 с.
Навчальний посібник підготовлений викладачами факультету соціології та управління Запорізького національного університету в рамках держбюджетної НДР № 15/11 № ДР0111У000106 «Соціологія політики: імітаційно-ігрове моделювання та
прогнозування політичних ситуацій та процесів».
У ньому висвітлені основні питання стратегічного прогнозування політичних ситуацій та процесів: методологічні підвалини стратегічного аналізу в політиці, топологія політичного простору та політичний час у стратегічному прогнозуванні, специфіка застосування методологічних принципів соціального прогнозування в політиці, цілісність політичного процесу, методики стратегічного прогнозування політичних ситуацій та процесів, запропонований проблемно-стратегічний підхід до комплексування методів стратегічного прогнозування політичного процесу.
Начальний посібник призначений для викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, дослідників у галузі соціальної філософії, соціології, політології, соціального прогнозування та всіх, хто цікавиться проблемами моделювання і прогнозування політичного процесу суспільства.