• формат pdf
  • размер 4,95 МБ
  • добавлен 07 июля 2016 г.
Лепський М.А. Стратегічне прогнозування політичних ситуацій та процесів
Монографія. - Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – 602 с.
Вступ.
Розділ. Методологічні підвалини стратегічного аналізу в політиці.
Воловик В.І. Політика: сутність і зміст поняття.
Лепський М.А. Ґенеза теоретичного осмислення стратегії у політиці.
Лепський М.А., Кудінов І.О. Понятійний аналіз «стратегії в політиці».
Розділ. Топологія політичного простору.
Гугнін Е.А. Історія дослідження політичного простору.
Гугнін Е.А. Структура політичного простору в прогнозуванні.
Гугнін Е.А. Моделі політичного простору.
Розділ. Політичний час у стратегічному прогнозуванні.
Лепський М.А. Історія дослідження соціального часу у політиці.
Лепський М.А. Діалектика минулого та майбутнього в організації політичного часу.
Лепський М.А. Динаміки суб’єктної організації політичного часу: позиціювання хронополітики.
Розділ. Специфіка застосування методологічних принципів соціального прогнозування у політиці.
Лепський М.А. Соціальне прогнозування як вид антиципації.
Лепський М.А. Ефекти та методологічні принципи соціального прогнозування у політиці.
Лепський М.А. Типологія прогнозів та класифікація методів прогнозування у політиці.
Розділ. Цілісність політичного процесу.
Лепський М.А. Політичний процес.
Масюк О.П. Взаємодія «патерналізм – партнерство» суб’єктів стратегування у політичній сфері.
Абаніна Н.С. Взаємозв’язок інновацій та опору у стратегії політичного розвитку України.
Розділ. Методики стратегічного прогнозування політичних ситуацій та процесів.
Лепський М.А.Моделювання у стратегічному прогнозуванні політичних ситуацій та процесів.
Лепський М.А. Прогнозний сценарій у стратегуванні політичних ситуацій та процесів: предметне поле і смислові складові.
Лепський М.А., Корнієнко Г.М. Підходи комплексування стратегічного прогнозування політичного процесу (системи методів FAROUT та FORESIGHT).
Список посилань.