• формат pdf
  • размер 2,44 МБ
  • добавлен 11 ноября 2012 г.
Левенець І.В. Судова психіатрія
Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 328 с.
Навчальний посібник розрахований для студентів зі спеціальності правознавство юридичних вузів, правників, криміналістів, а також може бути використаний студентами-медиками, лікарями-психіатрами, чия практична діяльність стосується судово-психіатричної експертизи.
Загальнотеоретичні та організаційні питання судової психіатрії:
Мета, предмет і завдання судової психіатрії. Історія розвитку.
Організаційно-процесуальні основи судово-психіатричної експертизи в Україні:
правовий статус, завдання, підстави та порядок призначення, основні форми.
Питання осудності при судово-психіатричній експертизі обвинувачених.
Обстеження засуджених.
Судово-психіатрична експертиза свідків і потерпілих.
Судово-психіатрична експертиза в цивільному процесі (поняття правоздатності, дієздатності та обмеженої дієздатності, види судово-психіатричної експертизи.
Примусові заходи медичного характеру і застосування їх до хворих із психічними розладами, які вчинили суспільно небезпечні діяння.
Основи загальної психопатології.
Поняття про структуру і функції центральної нервової системи, вищу нервову.
діяльність та її розлади при психічних захворюваннях.
Симптоми та синдроми психічних захворювань.
Окремі форми психічних захворювань та їх експертна судово-психіатрична оцінка..
Шизофренічні розлади та їх судово-психіатрична оцінка.
Основні психічні розлади при маніакально-депресивному психозі та їх судово-психіатрична оцінка.
Епілепсія та її судово-психіатрична оцінка.
Психічні розлади органічного походження, симптоматичні включно. Судинні захворювання головного мозку.
Психічні розлади пізнього віку.
Порушення психіки внаслідок травматичного ураження головного мозку.
Захворювання центральної нервової системи внаслідок сифілісу та їх судово-.
психіатрична оцінка.
Симптоматичні психози.
Психічні розлади, спричинені енцефалітами та їх судово-психіатрична оцінка.
Розумова відсталість . Олігофренії (вроджене слабоумство).
Психопатії (розлади особистості і поведінки у дорослих).
Судово-психіатрична експертиза неповнолітніх.
Судово-психіатрична оцінка психічних розладів внаслідок алкоголізму, наркоманій і токсикоманій або психічних розладів поведінки, обумовлених вживанням психоактивних речовин.
Реактивні стани (реакції на важкий стрес і розлади адаптації ).
Питання судово-психіатричної експертизи виключних (виняткових) станів та інших короткочасних розладів психічної діяльності.
Симуляція психічних розладів.
Похожие разделы