Информатика и вычислительная техника
  • формат pdf
  • размер 3,77 МБ
  • добавлен 05 марта 2016 г.
Литвин О.М., Литвинов А.Л. Математичне програмування з елементами інформаційних технологій
Навчальний посібник. — Харків: УІПА, 2009. — 195 с., іл. 25.
У навчальному посібнику викладені основи математичного програмування.
Наведено задачі, які приводять до математичного програмування, підкреслена особливість цих задач.
Розгляд починається з лінійного програмування.
Сформульована ідея симплекс-методу, основного засобу розв’язання задач лінійного програмування.
Розглянута теорія двоїстості в лінійному програмуванні та двоїстий симплекс-метод.
Окремо розглянуті задачі дискретного програмування, зокрема задачі цілочисельного програмування, транспортна задача, та вибір оптимального маршруту з декількох альтернативних. Розглянута задача динамічного програмування та її використання в економіці.
Особлива увага приділена розв’язанню задач математичного програмування в різних програмних системах на ПЕОМ.
Окремим розділом дані задачі для самостійного виконання та зразки їх виконання.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Менеджмент організацій", а також для магістрів і аспірантів, що використовують математичне програмування у своїй діяльності.
Похожие разделы