Словарь
 • формат pdf
 • размер 92.58 МБ
 • добавлен 13 июля 2011 г.
Лувсанвандан Ш. Орос-монгол толь
Улаанбаатар. Улсын хэвлэлийн газар. 1983. - 840 с.
Русско-монгольский словарь.
Исправленное и дополненное второе издание.
Энэх?? хоёрдугаар хэвлэл нь 1967-1969 онд нийтлэгдсэн анхдугаар хэвлэлээс толгой ?гийн
хэл з?йн тодорхойлолтыг хийж, зарим чухал ?г, ?гийн салбар утга нэмэн оруулснаар
ялгагдана.
Похожие разделы
Смотрите также

Базылхан Б. Монгол-казах толь

Словарь
 • формат pdf
 • размер 78.88 МБ
 • добавлен 16 июля 2011 г.
Мо??олша-?аза?ша с?здiк. Улаанбаатар-?лгий, 1987, 885 б. Монгольско-казахский словарь с кратк. сравн. очерком грамматики монгольского и казахского языков. Монгол, казахын ард т?мэн бол овог аймгийн ?еэс эхлэн т??хэн холбогдол б?хий материаллаг ба оюун санааны амьдралын т?вшин нэгтэй, хэл судлаач нарын нотолгоогоор хэлний хувьд ч нэг гаралтай айл х?рш улс юм.

Дамдинс?рэн Ц., Осор Б. Монгол ?сгийн д?рмийн толь

Словарь
 • формат pdf
 • размер 11.61 МБ
 • добавлен 16 июля 2011 г.
Улаанбаатар, БНМАУ aрдын боловсролын яамны сурах бичиг-сэтг??лийн нэгдсэн редакцын газар. 1983, - 431 х. Орфографический словарь монгольского языка. ??рийн ?ндэсний хэлбичигт сайн суралцах нь олон т?рлийн мэдлэг мэргэжилтэй болохын анхны шат болно. Анхны шат дээр гишгэлг?й, шууд 2-р, 3-р шатанд авирч болдогг?й шиг, ?ндэсний хэлбичигт сайн суралцахг?йгээр шууд мэргэжлийг эзэмшихэд их бэрхшээлтэй байна.

Кручкин Ю. Большой современный русско-монгольский - монгольско-русский словарь. 2006

 • формат pdf
 • размер 79.42 МБ
 • добавлен 10 января 2010 г.
Большой современный русско-монгольский - монгольско-русский словарь. Орос-монгол - монгол-орос орчин ?еийн хэлний дэлгэрэнг?й толь бичиг/ Ю. Кручкин. - М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. - 921 с. Словарь содержит более 115 тысяч слов и выражений в обеих частях. Издание может успешно использоваться при изучении монгольского языка и выполнении переводов. Особое внимание уделено современному разговорному языку, таким образом, словарь поможет в овладении...

Монгол хэлний товч тайлбар толь (на мон.яз)

Словарь
 • формат pdf
 • размер 72.38 МБ
 • добавлен 14 ноября 2010 г.
Монгол хэлний товч тайлбар толь /Толковый словарь монгольского языка/ Цэвэл. Я Монгол хэлний vгийн утгын тайлбар, бичлэг, болон уйгаржин бичлэгийг харуулсан тайлбар толь. 30 000 vгийн тайлбар Улаанбаатар 1966.

Надмид Я. Монгол бичгийн з?в бичих толь бичиг (на. мон.яз)

 • формат pdf
 • размер 310.33 КБ
 • добавлен 04 декабря 2010 г.
Хуучин монгол бичиг мянган жилийн тэртээх тухайн ?еийн монгол хэлний нэгэн аялгуу дээр ?ндэслэн зохиогдоод т??нээс хойш т?дий л ??рчл?гдс?нг?й уламжлагдан хэрэглэгдсээр ирсэн учир ?н??гийн монгол хэлний аль ч нутгийн аман аялгуунаас ихээхэн з?р??тэй бичигдах болжээ. Хуучин бичээр ?гийг бичихдээ одоогийн хэлдэг, ярьдгаар биш харин хуучин бичигт хэрхэн бичдэгээр бичдэг ёстой.

С?хбаатар О. Монгол хэлний харь ?гийн толь (на монг.яз)

Словарь
 • формат pdf
 • размер 12.43 МБ
 • добавлен 04 декабря 2010 г.
Улаанбаатар 1997. Монголын ард т?мэн ?н? эртнээс нааш дэлхийн олон улс г?рэнтэй харилцаатай байсны гэрч болох энэ толь бичиг монгол хэлний ?гсийн сангийн баялгийг б?рэн багтаасан тайлбар толь хийгээд зохих нэмэр хандив болно.

Чоймаа Ш. Монгол бичиг (сурах бичиг). (на.мон. яз)

 • формат pdf
 • размер 1.79 МБ
 • добавлен 04 декабря 2010 г.
Улаанбаатар 2002. Уйгаржин монгол бичгийн сурах. Анхлан сурагчдад. Хуучин монгол бичиг мянган жилийн тэртээх тухайн ?еийн монгол хэлний нэгэн аялгуу дээр ?ндэслэн зохиогдоод т??нээс хойш т?дий л ??рчл?гдс?нг?й уламжлагдан хэрэглэгдсээр ирсэн учир ?н??гийн монгол хэлний аль ч нутгийн аман аялгуунаас ихээхэн з?р??тэй бичигдах болжээ. Хуучин бичээр ?гийг бичихдээ одоогийн хэлдэг, ярьдгаар биш харин хуучин бичигт хэрхэн бичдэгээр бичдэг ёстой.

?нэнч Д. Хятад монгол хавсарсан шинэ монгол ?сэг

 • формат pdf
 • размер 5.65 МБ
 • добавлен 16 июля 2011 г.
??????????????????2003???140?? (Han-Meng duizhao xin Mengwen jiaocheng. Liaoning minzu chubanshe, 2003 nian, 140 ye). Курс новописьменного монгольского языка с китайско-монгольскими параллелями. ?????????????????????????? ?????????????????????????? ??????? ?????????????????? ?????????????????????

Kullmann R. & Tserenpil D. Mongolian Grammar - Монгол Хэлз?й

 • формат pdf
 • размер 59.76 МБ
 • добавлен 07 ноября 2010 г.
Kullmann R. & Tserenpil D. Mongolian Grammar - Монгол Хэлз?й. - Hong Kong, 1996 [2001]. - 448 p. This book is a comprehensive guide to Mongolian grammar with explanations in English and examples in English, Cyrillic, and Mongol Script. Included are explanations of letter pronunciations, vowel harmony, spelling rules, comparisons between Cyrillic and Mongol Script, all parts of speech, verb tenses, modals, numbers, postpositions, conjunctions...