Макаровська Т.П., Бондер Н.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл

Макаровська Т.П., Бондер Н.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл
 • разное
 • pdf
 • 954.24 КБ
 • добавлен 21.01.2012
К.: МАУП 2003. 304с.
У навчальному посібнику розглядається діяльність сучасного підприємства як суб"єкта ринкових відносин, його ресурсне забезпечення, інфраструктура та організація виробничого процесу.

Смотрите также


Колот В.М., Щербина О.В. Підприємництво

Колот В.М., Щербина О.В. Підприємництво

 • разное
 • doc
 • 1.31 МБ
 • добавлен 25.04.2010
Навч. -метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 160 с.

Навчально-методичний посібник охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для самостійного вивчення дисципліни. Основними елементами посібника є навчальна програма, методичні поради до вивчення кожної теми дисципліни, ілюс...
Бачевський Б. Є., Заблодська І.В., Решетняк О.О. Потенціал і розвиток підприємства

Бачевський Б. Є., Заблодська І.В., Решетняк О.О. Потенціал і розвиток підприємства

 • разное
 • pdf
 • 1.5 МБ
 • добавлен 12.10.2011
Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 400 с.

У навчальному посібнику розглядаються методичні аспекти формування та оцінки потенціалу промислового підприємства, а також концепції та передумови розвитку сучасного підприємства. До кожної теми додаються питання до самоконтролю.
Призначено для керівників та ...
Кучеренко В.Р., Доброва Н.В., Квач Я.П., Осіпова М.М. Основи бізнесу. Практичний курс (збірник вправ, задач, тестів та ситуаційних завдань)

Кучеренко В.Р., Доброва Н.В., Квач Я.П., Осіпова М.М. Основи бізнесу. Практичний курс (збірник вправ, задач, тестів та ситуаційних завдань)

 • разное
 • pdf
 • 355.95 КБ
 • добавлен 26.10.2011
Навч. посіб. / За ред. В. Р. Кучеренка. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 176 с.

Запропонований навчальний посібник має скромне призначення заповнити прогалину в практичному забезпеченні процесу підготовки підприємницьких кадрів, бути елементарним керманичем для осіб, бажаючих познайомитися з базовими принципами і...
Верхівська Т.Г., Сіренко О.В. Економіка підприємства

Верхівська Т.Г., Сіренко О.В. Економіка підприємства

 • разное
 • doc
 • 1.26 МБ
 • добавлен 03.05.2011
Лохвицький технологічний технікум ПДАА. Економіка підприємства. Курс лекцій та методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. Спеціальність 5.05170106 "Бродильне виробництво і виноробство"

Зміст:
Народне господарство України і його структура.
Народногосподарське значення харчової промисловості.
Си...
Мельник В.М., Грицаєнко І.А., Іванишена О.С. Оподаткування підприємницької діяльності

Мельник В.М., Грицаєнко І.А., Іванишена О.С. Оподаткування підприємницької діяльності

 • разное
 • pdf
 • 1.45 МБ
 • добавлен 26.10.2011
Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 160 c.

У посібнику розкриваються питання історії становлення податків, їх вплив на обсяги та ефективність виробництва, характеризується механізм оподаткування підприємницької діяльності в Україні. Порівнюються вітчизняні податки та зарубіжні системи оподаткування стосовно підприємни...
Добикіна О.К., Рижиков В.С. та ін. Потенціал підприємства: формування та оцінка

Добикіна О.К., Рижиков В.С. та ін. Потенціал підприємства: формування та оцінка

 • разное
 • pdf
 • 898.63 КБ
 • добавлен 25.10.2011
Навчальний посібник/Добикіна О.К., Рижиков В.С., Касьянюк С.В., Кокотько М.Є, Костенко Т.Д., Герасимов А.А. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.

Гудвіл підприємства, який формується на основі економічного потенціалу підприємства, а також постійне зростання конкурентного потенціалу – основні фактори, обумовлені...
Курсовой проект - Види підприємств в Україні та критерії їх вибору при реалізації бізнес-ідеї

Курсовой проект - Види підприємств в Україні та критерії їх вибору при реалізації бізнес-ідеї

 • курсовые
 • doc
 • 285 КБ
 • добавлен 01.06.2011
Фенкціонування підприємства ак товаровиробника, сутність та функції підприємства, види та обєднання підприємств, їх характеристика, господарські товариства, види підприємств за розміром, за сферою діяльності, перспективи і проблеми розвитку підприємства в Україні, характеристика вибору підприємств
Курсовая работа - Малі підприємства та їх роль в економіці

Курсовая работа - Малі підприємства та їх роль в економіці

 • курсовые
 • doc
 • 307 КБ
 • добавлен 08.02.2012
ДААТ, Донецк, 2011. - 50 с.

ВСТУП
Сутність та значення малого бізнесу.
Поняття та значення малого бізнесу
Особливості та функції малого підприємництва.
Погляд на поняття малого бізнесу з боку країн з розвиненою економікою.
Висновки до розділу.
Місце і роль малого підприємства в економі...
Реферат - Державна підтримка розвитку підприємницької діяльностя

Реферат - Державна підтримка розвитку підприємницької діяльностя

 • рефераты
 • doc
 • 111.5 КБ
 • добавлен 23.02.2011
Механізм державного регулювання підприємництва. Нормативно-правове (адміністративне) забезпечення розвитку" підприємництва. Державна реєстрація підприємства та ліцензування підприємницької діяльності. Сертифікація та стандартизація. Дерегулювання підприємництва. Інституціональні засади державної підтримки підприємництва. Інформа...
Ільчук М.М. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу

Ільчук М.М. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу

 • разное
 • pdf
 • 3.35 МБ
 • добавлен 11.09.2010
Навч. посібник / М. М. Ільчук, Т. Д. Іщенко, В. К. Збарський та ін.; За ред. М. М. Ільчука. —К.: Вища освіта, 2002. — 398 с.: іл.
ISBN 966-95995-8-Х

Висвітлено питання соціально-економічних основ підприємництва та агробізнесу, організації та функціонування малого і середнього бізнесу на селі, визначення економічної ...