Судебная медицина
Медицинские дисциплины
  • формат doc
  • размер 1,36 МБ
  • добавлен 11 октября 2012 г.
Марков М. Съдебна медицина
София: Медицина и физкултура, 1962. - 177 с.
Книга на болгарском языке!
Настоящият труд е предназначен за учебно помагало на студентите по медицина. Поради това размерът и съдържанието му са съобразени с мястото, което е определено на съдебната медицина в учебния план за подготовката на лекаря с общ профил. Все пак съдържанието му е достатъчно, за да може да помага на лекаря във всекидневната му работа; по-слабо са разработени някои по-специални въпроси и методи за изследване, например в областта на токсикологията, серологията, изследването на веществените доказателства и др. Трудът може да бъде използуван и от студентите от Стоматологическия и Юридическия факултет, а също и в практиката на юристи и криминалисти. Освен литературните източници при написването на книгата, доколкото размерът и позволяваше това, е използуван и големият експертен материал на Катедрата по съдебна медицина при Внешня медицински институт в София. Илюстрациите са взети от научната сбирка на катедрата. За да се използува опитът и на други научни работници в областта на съдебната медицина, на проф. д-р Г. Михайлов беше възложено да разработи раздела за скоропостижната смърт в детската възраст, а на д-р Р. Василева — разделите за отравяния с някои по-разпространени химични средства в селското стопанство, за изследване на веществени доказателства и по въпросите за пола и половите функции. Задължен съм на тези колеги за тяхното сътрудничество, за което им благодаря. Ще бъда благодарен за указания от читателите относно пропуски, неточности и неправилни положения в разгледания материал. Те ще бъдат взети под внимание при евентуално второ издание, разбира се, доколкото отговарят на основното предназначение на книгата — да бъде учебно помагало.
Похожие разделы