Практикум
  • формат pdf
  • размер 8.3 МБ
  • добавлен 07 мая 2015 г.
Маркова О.В., Форсюк С.Л. Основи технічного дизайну та ергономіки
Iнтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. – Рівне : НУВГП, 2008. – 130с.
Навчально-методичний комплекс містить програму, вказівки щодо вивчення окремих змістових модулів, плани практичних занять, тематику самостійної роботи, задачі, тренінгові тестову програму, а також список рекомендованої літератури, яка може бути корисною при самостійному вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу студентами інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів.