Практикум
  • формат djvu
  • размер 73,26 КБ
  • добавлен 20 ноября 2014 г.
Марута Н.О., Бачериков А.М., Ткаченко Т.В. (ред.) Діагностика прихованих суїцидальних намірів у психічно хворих
(На укр. яз.) Методичні рекомендації. Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. Харків. 2011. – 20 с.
Анотація.
Методичні рекомендації підготовлені на підґрунті результатів науково-дослідних робіт, проведених в ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України» за період 2007 – 2009 рр. В рамках цих досліджень вперше розроблена методика виявлення суїцидальних намірів у психічно хворих, що орієнтована на визначення особистісних характеристик, які притаманні для звершення суїциду. Ці методичні рекомендації присвячені виявленню прихованих суїцидальних намірів, що здійснюється шляхом пред'явлення пацієнтові запитань, які направлені на дослідження наступних особистісних характеристик: інтернальність в сімейних відносинах, психастенічна акцентуація, шизоїдна акцентуація, нервово-психічна нестійкість, відчуття провини, образа, підозрілість, фізична та вербальна агресія. При цьому опитувальник не містить прямих запитань, що до суїцидальних намірів, і дає можливість виявлення особистісних характеристик та способів прояву агресії, які є переважаючими у формуванні суїцидальної поведінки. Це дає можливість проводити профілактику суїцидальної поведінки на ранніх етапах її формування.
Дані методичні рекомендації призначені для лікарів: психіатрів, психотерапевтів, лікарів загальної практики – сімейних лікарів, медичних психологів тощо.
Методичні рекомендації не мають аналогів і подаються до друку вперше.
Зміст.
Психодіагностичні предиктори суїцидальної поведінки у психічно хворих.
Методика діагностики прихованих суїцидальних намірів у психічнохворих.
Результати застосування методики «Діагностика прихованих суїциальних намірів у психічно хворих».
Примечание: электронный вариант этого теста можно скачать здесь:
/file/1554631/ Отметить Редактировать
Похожие разделы