Информатика и вычислительная техника
  • формат pdf
  • размер 1.85 МБ
  • добавлен 21 октября 2015 г.
Майданюк В.П. Кодування та захист інформації
Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2009. –165с.
В посібнику розглянуто основи теорії інформації та кодування включно з криптографією, а та-кож оглядово питання пов’язані з загрозами інформаційній безпеці, які несе програмне забезпечення комп’ютерних систем.
Навчальний посібник призначений для студентів напрямів підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки» та 6.050103 - «Програмна інженерія» для вивчення дисципліни ―Кодування та захист інформації‖, а також окремих розділів інших споріднених дисциплін.