Коммунальная гигиена
Практикум
 • формат doc
 • размер 624.5 КБ
 • добавлен 29 сентября 2011 г.
Методичні рекомендації - Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря
Наказ МОЗ 13.04.2007 № 184.
Методичні рекомендації "Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря" (далі - методичні рекомендації) призначені для спеціалістів установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, які здійснюють оцінку рівня канцерогенного та неканцерогенного ризиків для здоров’я населення від існуючого забруднення атмосферного повітря на території населеного пункту, яке сформоване за рахунок промислових викидів, життєдіяльності населення та процесів трансформації.
Смотрите также

Бардов В.Г. Гігієна та екологія

 • формат djvu
 • размер 18.62 МБ
 • добавлен 22 января 2011 г.
К. ,2005. - 719 с. Мета підручника «Гігієна та екологія» - забезпечення вимог Болонського процесу, а саме дати сучасні теоретичні знання, допомогти студентам у підготовці та виконанні практичних занять, які повинні проводитися за принципом самостійного опрацювання ними кожної теми на лекції, при самостійній позааудиторній підготовці, на практичному занятті. Професійна підготовка спеціалістів різних медичних фахів (гігієністів, хірургів, акушерів-...

Временная методика расчета плановых показателей по охране атмосферного воздуха зерноперерабатывающих предприятий и элеваторов

 • формат doc
 • размер 2.77 МБ
 • добавлен 06 июля 2010 г.
Временная методика расчета плановых показателей по охране атмосферного воздуха зерноперерабатывающих предприятий и элеваторов. - М.: ЦНИИТЭИ, 1989. - 39 с. В методике даны общие положения по разработке проектов по охране атмосферного воздуха, основные требования к пояснительной записке, образование и выделения загрязняющих веществ на зерноперерабатывающих предприятиях и элеваторах. Приведены примеры расчетов выдеоения загрязняющих веществ.

Гончарук Е.И. Коммунальная гигиена

 • формат doc
 • размер 2.91 МБ
 • добавлен 24 ноября 2010 г.
Комунальная гигиена / Е. И. Гончарук, В. Г. Бардов, С. И. Гаркавий, А. П. Яворовский и др.; под ред. Е. И. Гончарука. — К.: Здоров'я, 2006. — 792 с. Освещены классические положения гигиенической науки с учетом новейших научных достижений мировой гигиенической науки за последние годы, касающихся влияния на организм человека природных и антропогенных (физических, химических, биологических, психофизиологических) факторов окружающей среды и социально...

Дипломная работа - Оценка влияния асфальтобетонного завода на качество атмосферного воздуха

degree
 • формат ppt, doc, xls
 • размер 2.57 МБ
 • добавлен 11 июня 2009 г.
Выпускная квалификационная работа бакалавра+Презентация 2009г. Направление 280200 – «Защита окружающей среды» Объект исследования – асфальтобетонный завод. Цель работы – исследование загрязнения воздушного бассейна деятельностью асфальтобетонного завода и разработка комплекса природоохранных мероприятий, направленных на уменьшение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. 1. Анализ загрязнения атмосферного воздуха асфальтобетонными заводами на о...

Контрольная работа Основні фізіологічні процеси в організмі людини. Шість правил здоров'я

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 340 КБ
 • добавлен 18 мая 2011 г.
Вступ Розділ І Основні фізіологічні процеси в організмі людини Анатомо-фізіологічна структура людини Вікові особливості розвитку організму Будова і властивості аналізаторів Загальні уявлення про обмін речовин та енергію Основні види харчових речовин Показники роботи серця Межа працездатності і функціональні стани організму людини в процесі праці Розділ ІІ Глобальна актуальність проблеми здоров`я людини і шляхи її розв'язання Здоров’я – глобаль...

Мероприятия по защите атмосферного воздуха

 • формат docx
 • размер 46.67 КБ
 • добавлен 22 мая 2009 г.
Введение; Атмосферный воздух, как объект охраны; Мероприятия по охране атмосферы; Архитектурно планировочные мероприятия по охране атмосферного воздуха; Законодательные мероприятия по охране атмосферного воздуха; Особенности правового режима атмосферного воздуха; Основные правовые средства охраны атмосферного воздуха; Заключение; Список литературы.

Никитин Д.П., Заиченко А.И. (ред.) Справочник помощника санитарного врача и помощника эпидемиолога

Справочник
 • формат pdf
 • размер 63.64 МБ
 • добавлен 03 декабря 2011 г.
М., Медицина, 1990, 512c. ISBN 5-225-01183-7 Во второе издание справочника (первое вышло в 1978 г.) включены новые материалы по гигиене планировки населенных мест, санитарной охране атмосферного воздуха и водоемов; гигиене водоснабжения, радиационной гигиене, профилактике инфекционных болезней, гигиене питания и т. д. В справочник введены новые разделы, посвященные диспансеризации работающих и охране труда женщин, гигиене внешкольных и летних оз...

Презентація - Суть і значення травлення. Вплив сучасних продуктів харчування на життя людини

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2.47 МБ
 • добавлен 03 апреля 2011 г.
Суть і значення травлення Біологічне значення травлення Система органів травлення Вплив сучасних продуктів харчування на здоров’я людини Поняття харчування

Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів ДСП №173-96

Стандарт
 • формат doc
 • размер 634 КБ
 • добавлен 18 февраля 2011 г.
Загальні положення Вимоги до розміщення і проектування міських та сільських поселень Вимоги до планувальної організації та функціонального зонування території населеного пункту Вимоги до розміщення та організації сельбищної території Вимоги до розташування та організації виробничої території Вимоги до організації ландшафтно-Рекреаційних територій Інженерна підготовка і обладнання території Вимоги до охорони навколишнього середовища населених пунк...

Тищенко Н.Ф., Тищенко А.Н. Охрана атмосферного воздуха. Часть 1. Выделение вредных веществ

 • формат pdf
 • размер 18.26 МБ
 • добавлен 03 декабря 2011 г.
М., Химия, 1993, 192 с. ISBN 5 - 7245- 0924-5 OCR Приведены расчетные методы определения вредных веществ, поступающих в окружающую среду через неплотности в оборудовании, при отборе проб, открытом хранении сырья, а также от воздушных аппаратов. (1-е изд. в 1991 г.) Предназначена для инженерно-технических работников предприятий, проектных и научно-исследовательских институтов, занимающихся вопросами инвентаризации пылевых и газовых выбросов, прое...