• формат pdf
  • размер 29,68 МБ
  • добавлен 22 ноября 2016 г.
Метрологія та прилади 2016 №03
Науково-виробничий журнал. — Харків : Фавор. — ISSN 2307-2180.
Інформація для фахівців-практиків, метрологічних центрів та служб, підприємств-розробників та виробників приладів. Завжди в виданні : Методи і засоби метрологічного забезпечення виробництва; Акредитація, повірка, калібрування. Метрологічна атестація та експертиза; Розробка нових та удосконалення діючих засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). Практичні рекомендації з експлуатації та ремонту приладів; Еталонна база. Забезпечення єдності, достовірності та необхідної точності вимірювань; Державні та контрольні випробування. Реєстр ЗВТ і стандартних зразків; Метрологічні центри і служби. Досвід підвищення ефективності повірочних (калібрувальних) і точності вимірювальних робіт; Законодавча і нормативна бази; Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку метрології та приладобудування.
Кузьменко Ю., Чередниченко С., Зайцева O. Стан метрологічного забезпечення обліку води та теплоти в Україні
Величко О., Шевкун С. Групове експертне оцінювання стану метрологічного забезпечення вимірювання кута зсуву фаз між двома напругами
Анахов П., Анахова О. Непряме вимірювання глибини водойми сейсмоелектричним методом
Приміський В., Корнієнко Д. Cтан тa переспективи розвитку вимірювачів пилу. Частина ІІ. Структурні схеми побудови
Дорожовець М.. Никиланчук О. Дослідження кореляції між середнім значенням, медіаною та серединою розмаху випадкових спостережень із різними розподілами
Рак В., Столярчук П. Системи визначення координат військової техніки за допомогою сейсмічних хвиль Релея
Купко О. Розробленняпринципів метрологічного забезпечення пульсметрів
Руженцев І., Луцький С., Фетьків В. Міра дискретно-імовірної інформації за дослідження процесів та систем
Дементьєв Ю., Дементьєв С., Білоус В., Іванов В. Оцінка кількості газу, який витікає з отвору в трубопроводі
Рак А., Коробко І., Кротевіч В., Щупак І. Урахування характеристик робочого середовища за застосування тyрбінних лічильників природного газу
Габрук Р. Імовірнісна оцімка параметрів безпеки динамічного позиціонування судна забезпечення
Калинюк М. Визначення вмісту водню в гідридах перехідних металів 4А та 5А груп періодичної системи елементів