• формат pdf
  • размер 46,12 МБ
  • добавлен 10 декабря 2016 г.
Мусієнко М.М. Фізіологія рослин
Підручник. — К.: Либідь, 2005. — 808 c.
У підручнику відображено сучасний стан знань у галузі фітофізіології — науки про функції рослин, молекулярні основи фізіологічних процесів, механізми регуляції та інтеграції їх у системі цілісного організму.
Розглянуто широке коло проблем — від методології дослідження інтегративних фізіологічних процесів, функціонування молекулярних механізмів перетворення енергії й регуляторних трансдукцій молекулярних сигналів до теорії продукційного процесу та значення зеленої рослини у біосферних циклах речовини і потоці енергії. На основі інтеграції клітинного, тканинного та органного рівнів розкрито узагальнену картину структурно- функціональної цілісності рослинного організму в процесі онтогенезу.
Наведено методи генної інженерії, які відкривають нові можливості конструювання рослин із новими практично важливими властивостями.
Для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Похожие разделы