• формат djvu
 • размер 9.25 МБ
 • добавлен 08 февраля 2011 г.
Мусієнко М.М. Фізіологія рослин
Підручник. 2-е вид., вип. та доп. - К.: Фітосоціоцентр, 2001. - 392 с. :

У підручнику відображено сучасний стан знань у галузі фітофізіології - науки про функції рослин, молекулярні основи фізіологічних процесів, механізми регуляції та інтеграції їх у системі цілісного організму.
Глави "Адаптація та механізми стійкості рослин", "Фізіологія рослин та біотехнологія: досягнення і перспективи", "Рослини і біосфера. Екологічні цикли речовини та потік енергії" введені вперше.
Розкрито широке коло проблем — від методології дослідження інтегративних фізіологічних процесів, функціонування молекулярних механізмів перетворення енергії й регуляторних трансдукцій молекулярних сигналів до теорії продукційного процесу та ролі зеленої рослини в біосферних циклах речовини і потоку енергії.
На основі інтеграції клітинного, тканинного та органного рівнів розкрито узагальнену картину структурно-функціональної цілісності рослинного організму в процесі онтогенезу.
Книга розрахована на студентів, аспірантів, наукових співробітників, викладачів вузів І-IV рівнів акредитації, всіх тих, хто цікавиться таємницями рослинного організму.
Похожие разделы
Смотрите также

Григора І.М., Шабарова С.І., Алейніков І.М. Ботаніка

 • формат djvu
 • размер 5.24 МБ
 • добавлен 24 октября 2011 г.
Навчальний посібник для аграрних університетів. - Київ: Фітосоціоцентр, 2000. - 196 с. У навчальному посібнику наведені основні закономірності будови, розвитку і функцій клітин, тканин та вегетативних органів рослин; розкриті принципи класифікації та характеристика фіторізноманіття; викладені основи географії та екології рослин, вузлові питання з фітоценології.

Григора І.М., Якубенко Б.Є., Алейніков І.М. Практикум з ботаніки

Практикум
 • формат docx
 • размер 20.24 МБ
 • добавлен 12 ноября 2011 г.
Київ: НАУ, 2003. – 291 с.Висвітлено теоретичні відомості щодо будови рослин, їх клітин, тканин, органів та різноманітності рослинного світу. Викладено методичні вказівки щодо виконання 54 лабораторно-практичних робіт із цитології, гістології, морфології та анатомії вегетативних органів, а також систематики рослин. Для студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю.rn

Гудзь Ю.П., Котелевець О.С., Волинська С.С., Афанасьєва І.Ф. Фізіологія рослин. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з фізіології рослин

Практикум
 • формат doc
 • размер 477 КБ
 • добавлен 22 января 2011 г.
При складанні методичних вказівок була використана програма з фізіології рослин для спеціальностей: «Хімія і біологія», «Біологія і хімія», яка затверджена Управлінням вищих навчальних закладів МОУ у 1993 році. До кожної лабораторної роботи подається коротке теоретичне пояснення та методичні вказівки, поставлені контрольні запитання.

Зацепіна Д.Я., Хоботкова Л.М., Ліханов А.Ф. Методичні вказівки до лабораторних занять з ботаніки - систематики вищих рослин

Практикум
 • формат doc
 • размер 588.5 КБ
 • добавлен 08 января 2012 г.
(для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 6.070801 – екологія, 6.070408 – фізіологія, 6.070402 – біологія) Донецьк: ДонНУ, 2006. – 42 с. У відповідності до загальної та робочої програм для поглиблення теоретичних знань студентів на лабораторних заняттях передбачається знайомство з особливостями будови та циклів розвитку конкретних представників основних таксонів, визначення рівня організації, таксономічних відмінностей, пошир...

Лекція - Життєві форми та екологічні групи рослин

Статья
 • формат doc
 • размер 13.45 КБ
 • добавлен 18 апреля 2011 г.
Поняття про життєві форми рослин. Підходи щодо класифікації життєвих форм рослин. Класифікація життєвих форм рослин за Раункієром. Екологічні групи рослин по відношенню до світла, вологи та родючості грунту. Вікові і сезонні зміни в житті рослин. Монокарпічні і полікарпічні рослини.

Лекція - Морфологія та анатомічна будова стебла

Статья
 • формат doc
 • размер 71 КБ
 • добавлен 18 апреля 2011 г.
Стебло — вісь пагона: визначення, загальна характеристика і функції стебла. Поняття про стелу. Стелярна теорія, типи та еволюція стел. Первинна анатомічна будова стебла дводольних рослин. Анатомічна будова стебла однодольних рослин. Листкові сліди і їх типи. Перехід до вторинної будови стебла. Вторинна анатомічна будова стебла дводольних. Анатомічна будова стебла дерев’янистих рослин на прикладі трирічної гілки липи. Анатомічна будова стебла голо...

Лекція - Насінина і проросток

Статья
 • формат doc
 • размер 9.7 КБ
 • добавлен 18 апреля 2011 г.
Органогенез у вищих рослин. Поняття про вегетативні і репродуктивні органи. Визначення, формування і будова насінини дводольних і однодольних рослин. Морфологічні типи насіння. Проростання насіння. Проросток: визначення і будова проростків дводольних і однодольних рослин. Типи проростків. Народногосподарське значення насіння.

Лекція - Насіннєве розмноження рослин

Статья
 • формат doc
 • размер 47.5 КБ
 • добавлен 18 апреля 2011 г.
Загальна характеристика насіннєвого розмноження рослин. Цикл розвитку і насіннєве розмноження рослин на прикладі сосни звичайної (Pinus sylvestris L. ). Запилення. Запліднення. Походження і біологічне значення насіння.

Лекція - Розмноження рослин

Статья
 • формат doc
 • размер 54 КБ
 • добавлен 18 апреля 2011 г.
Поняття про ріст, розвиток і розмноження рослин. Вегетативне розмноження рослин, його особливості і загальна характеристика. Способи природного і штучного вегетативного розмноження. Щеплення, його способи і характеристика. Поняття про клон. Клонування рослин. Поняття про регенерацію у рослин. Безстатеве розмноження, його визначення та загальна характеристика. Спори — клітини безстатевого розмноження, способи утворення і типи спор. Статеве розмнож...

Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф., Погребенник В.П. Систематика вищих рослин. Лабораторний практикум

Практикум
 • формат pdf
 • размер 6.07 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Київ: Фітосоціоцентр, 2001. - 455с. Рослини та вищі рослини в системі органічного світу Надцарство ядерні організми Царство рослини Підцарство вищі рослини Походження вищих рослин Пристосувальні ознаки вищих рослин Класифікація вищих рослин Розділ і. Архегоніальні рослини Відділ Мохоподібні, або Бріофіти Відділ Плауноподібні, або Лікоподіофіти Відділ Хвощеподібні, або Еквізетофіти Відділ Папоротеподібні, або Поліподіофіти Відділ Пінофіти, або Гол...