Статья
  • формат doc
  • размер 621,00 КБ
  • добавлен 29 февраля 2012 г.
Напівпровідникові прилади
Електрони в атомі. Електропровідність. Електронно-дірковий перехід. Напівпровідникові прилади та їх стисла характеристика. Напівпровідникові терморезистори. Напівпровідникові діоди. Біполярні транзистори. Польові транзистори. Тиристори. Система позначень напівпровідникових прилад.