Учебные планы, программы и нормативная документация
Учебная программа
  • формат doc
  • размер 14,92 КБ
  • добавлен 08 июня 2012 г.
Навчальна програма - Теоретичні основи документно-інформаційної діяльності
Для студентів гуманітарного факультету. - Одеса: ОНПУ, 2012. - 5 с.
Спеціальність - 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність
Пояснювальна записка
Вимоги до знать та умінь
Міждисциплінарні зв’язки
Зміст дисципліни
Вступ до дисципліни
Документно-інформаційні потоки та їхні закономірності
Основні положення теорії інформаційних потреб
Інформаційні процеси: загальна характеристика
Внутрішній цикл інформаційних процесів
Основні положення теорії інформаційного пошуку та ефективні технології його здійснення
сутність інформаційного пошуку

Література