Информатика и вычислительная техника
  • формат pdf
  • размер 173.06 КБ
  • добавлен 16 ноября 2011 г.
Найдьонов О.Г. Інформатизація як головна ідея третього тисячоліття
Стаття. // Ученые записки Таврического нац.ун-та им.Вернадского. Серия"Философия, Культурология, Политология"Т.23 №2
Ідея інформатизації суспільства разом з національною і індустріальними ідеями є ведучою для розвитку українського суспільства в третьому тисячолітті. Інформатизація має підкріплюватися інтелектуалізацією кожної людини і суспільства в цілому. Предмет дослідження – процес інформатизації суспільного життя. Мета дослідження – розкрити важливість інформатизації українського суспільства, підкріплену проникненням інтелекту в усі галузі життя людини і суспільства.
Читать онлайн