• формат pdf
 • размер 1.8 МБ
 • добавлен 18 ноября 2011 г.
Назаркевич М.А. Автоматизовані видавничо-поліграфічні процеси
Навчальний посібник. - Львів, Львівська політехніка, 2010. – 98 с.

У посібнику розглядаються автоматизовані видавничо-поліграфічні процеси випуску поліграфічної продукції. Висвітлено процеси, які виникають при проведенні технологічних операцій друкування; проаналізовано вплив основних параметрів на процеси друкування та вплив властивостей матеріалів на якість друкарської продукції. Досліджено сучасний стан техніки і технологій друкарських процесів та перспективи їх розвитку.
Навчальний посібник розрахований на студентів спеціалізованих навчальних закладів, працівників поліграфічних підприємств та видавництв, а також фахівців видавничо-поліграфічної справи.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Главацький А.С. Проектування поліграфічних і пакувальних машин

Практикум
 • формат djvu
 • размер 553.23 КБ
 • добавлен 27 сентября 2011 г.
Львів, УАД – 56 ст. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисциплін «Проектування поліграфічних машин» та «Проектування пакувальних машин» для студентів спеціальностей 8.090224 «Поліграфічні машини і автоматизовані комплекси та 8.090223 «Машини і технологія пакування» У методичних вказівках в стислій формі викладено методику проектування циклових виконавчих механізмів поліграфічних і пакувальних машин. Наводиться приклад виконання пр...

Жидецький Ю.Ц., Лазаренко О.В., Лотошинська Н.Д. та ін. Поліграфічні матеріали

 • формат rtf
 • размер 75.74 МБ
 • добавлен 14 июня 2011 г.
Підручник / За заг. ред. докт. техн. наук проф. Е. Т. Лазаренка - Львів: Афіша, 2001. - 328 с. У підручнику розглянуто властивості матеріалів поліграфічної промисловості залежно від їх складу та фізико-хімічних характеристик. Подано визначення понять і назв процесів, матеріалів і обладнання. Книга містить інформацію про: фотоматеріали; формні матеріали різних способів друку; папір, фарбу та лаки: декільні матеріали; вали друкарських машин; зволо...

Ткачук М.П. Трафаретний друк

 • формат djvu
 • размер 10.96 МБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
Київ, ХаГар, 2000 - 264 ст. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціальностями "Поліграфічні машини і автоматизовані комплекси" і "Видавничо-поліграфічна справа". У посібнику викладені теоретичні основи друку трафаретним способом. Розглянуто різні способи виготовлення друкарських форм та отвердження фарб на відбитку. Подані вимоги до устаткування, описано його конструкцію та принцип дії. Вказано шляхи управ...

Хведчин Ю.Й. Брошурувально-палітурне устаткування. Частина 1. Брошурувальне устаткування

 • формат djvu
 • размер 3.05 МБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
Підручник. Львів, ТеРус, 1999 - 336 ст. Допущено Міністерством освіти України як підручник для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціальністю "Поліграфічні машини і автоматизовані комплекси". В учебнике рассматриваются технологические схемы, строение, принцип действия, конструкция основных узлов, их регулировка, расчет наиболее важных специфических механизмов, основные модели и направления усовершенствования брошюровочного обор...

Хведчин Ю.Й. Розрахунок механізмів брошурувально-палітурного устаткування

 • формат djvu
 • размер 2.72 МБ
 • добавлен 28 сентября 2011 г.
Львів, УАД, 1999 - 104 ст. Навчальний посібник з дисципліни "Брошурувально-палітурне устаткування" для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціальністю 7.090224 "Поліграфічні машини і автоматизовані комплекси" для самостійного виконання практичних робіт. Рекомендовано Міністерством освіти України. В учебном пособии приводятся типовые расчеты наиболее важных механизмов брошюровочно-переплетного оборудования: одноножевых и трьохстор...

Чехман Я.І., Сенкусь В.Т., Босак В.О. Практичні заняття з дисципліни Друкарське устаткування

 • формат djvu
 • размер 2.77 МБ
 • добавлен 28 сентября 2011 г.
Львів, УПІ ім. Івана Федорова - СП "Леограф", 1993 - 127 ст. Учбовий посібник для студентів спеціальності 1708 (8.090224) "Поліграфічні машини і автоматизовані комплекси". Це видання є першою спробою розробити методику розрахунку найбільш важливих і специфічних вузлів друкарських машин. Метою практичних занять є більш глибоке і осмислене засвоєння матеріалу і набуття студентами вправності розрахунку специфічних вузлів друкарських машин. В учебном...

Ярема С.М. Офсетний друк Кн. 1: Технологія та обладнання додрукарських процесів

 • формат djvu
 • размер 9.28 МБ
 • добавлен 30 сентября 2010 г.
Офсетний друк: Навч. посібник: У 2-х кн. Кн. 1: Технологія та обладнання додрукарських процесів/ С. І. Мельнічук, С. М. Ярема. - К.: УкрНДІСВД: ХаГар, 2000. - 467 с. - ISBN 966-7457-07-9 (Кн. 1) Висвітлено будову, технологічні характеристики, особливості конструкції та експлуатації сучасного вітчизняного і зарубіжного додрукарського обладнання виготовлення форм офсетного плоского друку. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються з...

Ярема С.М. Флексографія: Обладнання. Технологія

 • формат djvu
 • размер 5.31 МБ
 • добавлен 29 сентября 2010 г.
Навч. посіб. - К.: Либідь, 1998. - 312 с. Висвітлено сучасний стан флексографії, основні напрями її розвитку. Розглянуто класифікацію, технічні характеристики, особливості конструкції та експлуатації сучасного вітчизняного й зарубіжного формного і друкарського обладнання для флексографії, технологічні процеси флексографічного способу друку. Для студентів вищих закладів освіти, що навчаються за спеціальностями «Поліграфічні машини та автоматизов...

Ярема С.М., Мамут Б.Г. Фарбові та зволожувальні апарати, ракельні та лакувальні пристрої друкарських машин

 • формат djvu
 • размер 4 МБ
 • добавлен 01 октября 2011 г.
Київ, Університет "Україна", ХК "Бліц-Інформ", 2003 - 191 ст. ISBN 966 - 7457-03-06 У книзі описано конструкції фарбових апаратів машин високого, офсетного, глибокого, флексографічного та спеціальних способів друку, зволожуючих апаратів сучасних офсетних друкарських машин. Розглянуто вплив фарбових та зволожувальних апаратів, а також ракельних пристроїв на механізм переносу фарби на друкарську форму і задруковуваний матеріал. Висвітлено процес оз...